Dit zijn de kosten van een draagmuur verwijderen en een balk plaatsen...
22 mei 2018 

Dit zijn de kosten van een draagmuur verwijderen en een balk plaatsen...

Kosten draagmuur verwijderen en een balk plaatsen… Hoe hoog zijn die kosten? En waar bestaan die kosten eigenlijk uit?

In deze blog beantwoord ik die vragen!

Tegenwoordig is het verwijderen van een draagmuur een ontzettend populaire ingreep. Veel mensen laten bijvoorbeeld hun keuken betrekken bij hun woonkamer… Hierdoor creëer je niet alleen een grotere ruimte, maar verhoog je ook jouw woningwaarde.

Helaas kun je zo’n ingreep niet zomaar doen. Omdat je de draagconstructie van jouw woning in zo’n geval moet aanpassen ben je vaak vergunningsplichtig… Dat is natuurlijk niet voor niets, want het verkeerd verwijderen van een draagmuur kan grote gevolgen hebben.

Maar goed… Deze blog gaat over de kosten van het verwijderen van een draagmuur.

Om je daar meer over te vertellen is deze blog onderverdeeld in drie onderdelen… Eerst leg ik uit wat je moet doen als je een draagmuur wil verwijderen. Daarna geef ik een kostenvoorbeeld en uiteindelijk leg ik uit waar die kosten uit bestaan en hoe je kosten kunt besparen!

Sneak preview 1: gemiddeld kost het verwijderen van een dragende muur tussen de €4.900,- en €7.400,-.

Sneak preview 2: je moet altijd een vergunning aanvragen als je een draagmuur verwijdert. Ook als je maar een kleine gedeelte van de dragende muur weghaalt.

Sneak preview 3: om een vergunning te krijgen moet je een constructieberekening laten maken. De kosten van een constructieberekening draagmuur liggen tussen de €400,- en €800,- per berekening.

Hoe herken je een dragende muur?

Voor we het over de daadwerkelijke kosten gaan hebben is het belangrijk om eerst te weten of de muur die je gaat verwijderen daadwerkelijk dragend is. De kosten voor het verwijderen van een niet-dragende muur liggen namelijk vele malen lager.

Een niet-dragende muur verwijderen kost namelijk niks. Althans, dit is natuurlijk puur het verwijderen van de muur zelf. Hierbij reken ik de kosten voor het netjes afwerken van de opening niet mee.

Omdat voor het verwijderen van de draagmuur veel meer handelingen nodig zijn, liggen ook de kosten hoger.

Geen zorgen. Deze zal ik in deze blog uitvoerig bespreken.

Maar zeker weten of je dus te maken hebt met een dragende muur is wel handig. Daarom hierbij 7 tips voor het herkennen van zo’n draagmuur.

7 Tips om een dragende muur te herkennen
 1. Kijk of de wand dikker is dan 20 centimeter (wanden dikker dan 20 centimeter zijn altijd dragend)
 2. Bekijk de originele bouwtekening van jouw huis. Op de legenda staat welke muren draagmuren zijn.
 3. Kijk naar muren langs trappen & toiletten (die zijn vaak dragend)
 4. Luister naar het geluid van de muur (draagmuren zijn massief)
 5. Let op de balken in de vloeren en plafonds (balken rusten op draagmuren)
 6. Kijk of de muur doorloopt naar boven (muren boven elkaar zijn vaak draagmuren)
 7. Bekijk in welke richting de betonnen vloeren lopen (naden lopen richting draagmuren)

Kan je op één van deze vragen ‘ja’ antwoorden, dan is de muur in de meeste gevallen dragend. Zeker wanneer dit bijvoorbeeld op de bouwtekeningen staat zoals in punt twee is genoemd.

Twijfel je nog. Dan leg ik de tips in mijn blog 7 tips hoe je een draagmuur kunt herkennen uitgebreid uit.

Daarnaast kan je ook altijd contact met onze constructeurs opnemen. Stuur even een mailtje naar info@constructieshop.nl en stuur hier de bouwtekeningen in mee.

Markeer vervolgens om welke muur het gaat en de constructeur kan vrij snel zien of de muur dragend is.

Wat moet je doen als je een draagmuur wil verwijderen?

Om de kosten van het verwijderen van een draagmuur goed te kunnen bepalen is het goed om te weten welke stappen je moet zetten om een draagmuur te verwijderen. Aan de hand van die stappen kun je namelijk heel makkelijk zien wat de totale kosten zijn.

In het plaatje hieronder zie je dat er normaal gesproken 7 stappen zijn om een draagmuur te verwijderen en een balk te plaatsen…

Kosten draagmuur verwijderen en balk plaatsen
De eerste stap is niet onbelangrijk… Want zodra de muur geen draagmuur is verandert er een hoop. Je ben niet meer vergunningsplichtig, je hebt geen constructieberekeningen nodig en je hoeft geen balk te plaatsen.

De conclusie kan dan zelfs zijn dat je helemaal geen experts meer inhuurt… En dat je de muur er gewoon zelf uithaalt.

Wie heb je nodig als je een draagmuur wil verwijderen?

We hebben vastgesteld dat jouw muur een draagmuur is… Je hebt dus specialisten nodig om jou te helpen met het weghalen van de muur. Maar wie heb je daar dan voor nodig?

In mijn ogen heb je de volgende specialisten nodig om een draagmuur te verwijderen.

 1. Bouwkundig tekenaar voor de bouwtekeningen
 2. Constructeur voor de constructieberekeningen
 3. Sloopbedrijf voor het weghalen van de draagmuur
 4. Aannemer die stalen balk (kolommen) plaatst

Wat voegt de bouwkundig tekenaar eigenlijk toe?

Als je een draagmuur verwijdert moet je om twee redenen bouwkundige tekeningen laten maken. Ten eerste is een bouwtekening een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning. De tekening wordt gebruik door de gemeente om te beoordelen of de aanvraag voldoet aan de regelgeving.

De tweede reden heeft te maken met een bouwtekening als communicatiemiddel naar de constructeur en de aannemer. Aan de hand van de bouwtekening weet de aannemer bijvoorbeeld precies wat hij moet doen om aan jouw wensen te voldoen…

Waarom heb ik een constructeur nodig als ik een draagmuur verwijder?

Veel mensen weten niet helemaal wat de toegevoegde waarde is van een constructeur bij het verwijderen van een draagmuur. Die toegevoegde waarde zit hem ook in twee dingen.

Ten eerste is de constructieberekening ook een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag. In het Besluit Omgevingsrecht (artikel 2.6 en 2.7) staat namelijk dat je altijd een omgevingsvergunning moet aanvragen als je een aanpassing doet aan een draagconstructie.

Hieronder vind je trouwens een screenshot van deze passage uit het Besluit Omgevingsrecht.

Besluit Omgevingsrecht vergunningsplicht draagconstructie aanpassenDraagmuur verwijderen regelgeving

De constructeurs van de gemeente controleren aan de hand van de constructieberekening van een constructeur of het ontwerp voldoet aan de veiligheidseisen. Zo zorgt de overheid er voor dat alle woningen in Nederland veilig zijn.

Reden 2: een constructeur zorgt dat jouw wensen mogelijk zijn.

Het voldoen aan de regelgeving is niet de enige reden waarom je een constructieberekening laat maken. Het plaatsen van een constructie is namelijk de grootste kostenpost van een verbouwing.

Het is de taak van een constructeur om jouw wensen om te zetten in een efficiënte constructie die goed te plaatsen is door de aannemer. Een goede constructeur helpt je daarmee kosten te besparen op materiaal en uitvoering.

Constructieberekening laten maken door ConstructieShop.nl

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons volledig op verbouwingen. Zo maken wij bijna 2.000 constructieberekeningen per jaar. Hierdoor kunnen wij garanderen dat jij dankzij onze berekening een vergunning krijgt.

Daarnaast geldt ons ontwerp als bouwhandleiding voor de aannemer en kun je jouw berekening indienen bij jouw verzekering. Heb je de berekening snel nodig? Dat kan ook, wij leveren al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over een constructieberekening van jouw draagmuur.

Waar bestaat een stalen constructie uit?

Zoals je nu weet ontwerpt een constructeur de constructie van jouw verbouwing. In veel gevallen komt een constructeur tot de conclusie dat alleen een stalen balk niet voldoende is. In zo’n geval zal er een kolom en/of onderslagbalk geplaatst moeten worden.

Dit om er voor te zorgen dat de verbouwing aan de veiligheidsnormen voldoet.

De lengte van de totale doorbraak heeft hier de meeste invloed op. Dus hoe korter de doorbraak, hoe makkelijker de constructie. Hieronder kun je een overzicht vinden van wanneer je wel of niet voldoende hebt aan een stalen balk.

 • 75% van de doorbraken <2.5 meter voldoen met alleen een stalen ligger
 • 75% van de doorbraken tussen de 2.5 meter en 3.5 meter voldoen alleen met een stalen ligger en kolom
 • 50% van de doorbraken >3.5 meter hebben speciale voorzieningen in de constructie nodig

In sommige gevallen kan de uitkomst zijn dat de gehele doorbraak niet mogelijk is. Of dat er een extra kolom of onderslagbalk nodig is.

Het toepassen van alleen de stalen ligger, ook wel een latei genoemd, zie je hierbeneden.

kosten draagmuur verwijderen

Voorbeeld: kosten draagmuur verwijderen en een balk plaatsen.

Nu je weet waar de kosten van een draagmuur uit bestaan zijn we aangekomen bij het beantwoorden van jouw vraag…

Wat zijn nu de kosten van een draagmuur verwijderen en een balk plaatsen?

Om die kosten te bepalen heb ik een voorbeeld genomen van mensen die een draagmuur willen verwijderen om hun keuken bij de woonkamer te betrekken… De totale lengte van de draagmuur is 4 meter en ze willen een doorgang maken van 3 meter.

Om de kosten voor het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een balk te plaatsen heb ik een onderzoek gedaan in onze omgeving. De totale kosten zijn daarom gebaseerd op de volgende drie onderdelen…

 1. Onze eigen prijzen voor tekeningen en berekeningen
 2. Mijn ervaring en die van mijn collega’s met aannemers
 3. De prijzen die onze partnerbedrijven vragen voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden

De prijzen zijn exclusief de afwerking van de verbouwing. Hier heb ik voor gekozen, omdat deze kosten ontzettend afhankelijk zijn van jouw wensen!

Soort kosten draagmuur verwijderenKosten in EUR
Kosten draagmuur verwijderen en balk plaatsen
Bouwtekeningen€800,-
Inmeten bouwtekeningen€500,-
Legeskosten omgevingsvergunning€350,-
Constructieberekening draagmuur€600,-
Stempelplan€250,-
Slopen draagmuur€1.500,-
Stalen balk€360,-
Plaatsen stalen balk€1.500,-
Kosten afvalcontainer€300,-
Totale kosten draagmuur verwijderen€6.200,-

De tabel hierboven zijn indicatiekosten. Je kunt helaas niet in elke situatie van te voren zeggen wat de exacte kosten van het verwijderen van een draagmuur zijn. Dat komt omdat er veel variabelen zijn die invloed hebben op de kosten.

Kosten onderslagbalk en kolommen

In dit voorbeeld ben ik ervan uitgegaan dat er geen onderslagbalk of kolommen geplaatst hoeven te worden.

Heb je in jouw geval wel een onderslagbalk en/of kolom nodig?

Dan kunnen de kosten van de verbouwing zomaar tussen de 2 en 4 maal hoger uitvallen. Helaas is het voor die situaties een stuk moeilijker te voorspellen wat de exacte kosten zijn van jouw verbouwing.

Een goede constructeur zorgt er voor dat de aannemer een ontwerp krijgt dat goed is uit te voeren. Klik hier voor meer informatie over een constructieberekening van een dragende muur.

Waar hangen de kosten van het verwijderen van een draagmuur vanaf?

Je hebt nu een goed beeld bij waar de kosten van het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een stalen balk uit bestaan.

Toch is dat beeld niet altijd even zuiver 🙁

Zoals ik hierboven zei, zijn de kosten niet altijd hetzelfde. Daarom heb ik in dit hoofdstuk een lijst gemaakt van variabelen die invloed hebben op de kosten van het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een balk!

 • De hoogte en lengte van de draagmuur
 • De invloed van de verbouwing op de fundering
 • Het aantal verdiepingen boven de draagmuur
 • Leeftijd van de woning
 • Type woning
 • Benodigde stalen balk
 • Type muur
 • Bestaand leidingwerk in de muur
 • Kwaliteit van jouw constructeur
 • Plaatsing van de vuilcontainer

Hieronder licht ik deze lijst nog iets verder toe!

De hoogte en de lengte van de draagmuur

Hoe langer en hoe hoger de muur is hoe complexer de verbouwing wordt. Vooral lengte speelt een belangrijk rol in de stabiliteit van een muur. Hoe langer deze is hoe meer werk er verzet moet worden om de woning veilig te bouwen.

Bij een langere opening moet er bijvoorbeeld kolommen geplaatst worden.

Kosten draagmuur verwijderen

De invloed van de verbouwing op de fundering

Het verwijderen van een draagmuur wordt pas echt duur als er aanpassingen gedaan worden aan de fundering van jouw woning. Dit komt omdat het versterken van een fundering vrij moeilijk is. Vaak moet je dan gaan graven en de fundering gaan blootleggen.

Dat is bijvoorbeeld zo als je een onderslagbalk moet plaatsen. Dat is een vrij kostbaar proces.

Wanneer mogelijk raad ik daarom vaak aan om aanpassingen in fundering te voorkomen… Dit scheelt simpelweg veel kosten!

Het aantal verdiepingen boven de draagmuur

Dit heeft te maken met het gewicht dat de muur draagt. Hoe meer verdiepingen er boven de muur zijn, hoe meer gewicht er op rust. Hierdoor zijn de aanpassingen die gemaakt moeten worden om de draagmuur te vervangen in veel gevallen complexer.

En daardoor ook duurder.

Leeftijd van de woning

Ook de leeftijd van de woning heeft veel invloed op de kosten van het verwijderen van een draagmuur. Oude woningen zijn vaak gebouwd met soepelere regels. Als je een draagmuur weghaalt moet je in principe altijd voldoen aan de huidige regels.

En die zijn nu eenmaal veel strenger…

Hierdoor is de kans groter dat een stalen balk plaatsen vaak niet genoeg is. In sommige gevallen moet je bijvoorbeeld ook kolommen plaatsen om te voldoen aan de regelgeving. Helaas brengt dat extra kosten met zich mee.

Type woning die wordt verbouwd

Woon je in een appartement op de 1e verdieping? Dan is een draagmuur verwijderen flink duurder dan als je op de bovenste verdieping woont…

Maar hoe komt dat dan?

Dat komt omdat de 1e verdieping meer gewicht op zich draagt. Daardoor moet de constructie veel sterker zijn dan bij de bovenste verdieping.

Type stalen balk dat er geplaatst moet worden

Normaal gesproken geldt hoe groter en hoe zwaarder de balk. Hoe hoger de kosten van het verwijderen van de draagmuur. Dit zit hem niet alleen in de materiaalprijs. Maar ook in de manuren om de balk te plaatsen.

Zwaardere balken zijn simpelweg moeilijker te plaatsen.

Het type muur dat wordt verwijderd

Draagmuren kunnen van verschillend materiaal zijn. Hoe stugger het materiaal is hoe hoger de kosten van het verwijderen van de draagmuur zijn. Je hebt bijvoorbeeld zwaardere machines nodig voor het verwijderen van een stugge muur.

Helaas :(. Door de enorme drukte in de bouw zijn de kosten voor het verwijderen van een draagmuur de laatste jaren flink opgelopen. Vraag daarom altijd meerdere offertes aan en check de referenties van de specialisten.

Bestaand leidingwerk in de muur

De kosten hangen ook af van wat voor leidingwerk er op dit moment in de muur zit. Hoe meer leidingwerk in de draagmuur zit hoe complexer de verbouwing. Dit verhoogt dan de kosten.

Kosten draagmuur verwijderen leidingwerk

Kwaliteit van jouw constructeur

Denkt jouw constructeur mee met de constructie? En geeft hij of zij advies? Dan kan hij enorm veel kosten besparen. Een goed ontwerp zorgt er bijvoorbeeld voor dat je de bestaande fundering kunt gebruiken…

Hierdoor wordt de aannemer een stuk goedkoper!

Tip (!). Geef een constructeur keuzevrijheid in het ontwerpen van de nieuwe draagconstructie. Op die manier kan er voor jou een veel betere oplossing gevonden worden.

Plaatsing van de vuilcontainer

Ook de vuilcontainer heeft invloed op de kosten van het verwijderen van een draagmuur. In sommige gevallen kun je deze niet dichtbij plaatsen. Hierdoor kost het vervoeren van het afval meer tijd.

Kosten draagmuur verwijderen afvalcontainer

Kosten draagmuur verwijderen in het kort…

Als het goed is heb je nu een goed beeld bij waar de kosten van het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een stalen constructie uit bestaan. Die kosten bestaan namelijk niet alleen uit het slopen van de draagmuur en het plaatsen van de stalen balk.

Omdat je vergunningsplichtig bent moet je ook een constructieberekening laten maken en legeskosten betalen.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening van jouw draagmuur. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening van jouw wanddoorbraak.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat hoe groter de doorbraak wordt hoe hoger de kans wordt dat er aanpassingen aan de fundering gedaan moeten worden. Die aanpassingen aan de fundering zijn de hoogste kostenpost van de verbouwing.

Waar mogelijk moet je dat dus samen met jouw constructeur proberen te voorkomen.

Heb je nog vragen? Of mis je iets in mijn blog? 

Laat het mij dan weten in de reacties hieronder… Ik ben benieuwd!

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Luc Hennekeij
Door

Luc Hennekeij

op 02 Oct 2020

Hallo Roy,Wij zijn geïnteresseerd in een vrijstaande woning van 10 jaar oud die een woonkamer heeft van 9 meter lang en 4,3 meter diep aaan de achterzijde van de woning. De achterste anderhalve meter diepte is alleen op de begane grond, boven de rest zit wel een 1e en 2e verdieping. Wij vinden de woonkamer wat smal en overwegen een uitbouw van 1 meter. Moet er sowieso een stalen balk in het plafond komen of kan dit ook al geregeld zijn bij de bouw?Groetjes Luc

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 02 Oct 2020

Hi Luc, hier is geen rekening gehouden met de bouw, er zal daarom altijd een nieuwe stalen constructie ingezet moeten worden. Omdat je constructieve wijzigingen doorvoert ben je verplicht hiervoor een constructieberekening te laten maken.

Wil
Door

Wil

op 05 May 2021

Goed verhaal voor een leek die geen idee heeft wat voor kosten hij mee te maken krijgt als hij simpelweg een kolommetje wil weghalen :)

Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?