Constructeurs ConstructieShop.nl bespreken een berekening

Schuifpui plaatsen in draagmuur kosten.

Hoe plaats je een schuifpui in een draagmuur zonder onnodige hoge kosten te maken?

Constructieberekening draagmuur > Kosten draagmuur verwijderen > Schuifpui plaatsen in draagmuur kosten

Voorbeeld stempels bij een geveldoorbraak
Voorbeeld constructie schuifpui plaatsen in draagmuur

Schuifpui plaatsen in draagmuur. Kosten schuifpui.

De kosten van een schuifpui hangen onder andere af van het type materiaal dat je gebruikt. De meest toegepaste schuifpuien zijn van:

1. Hout
2. Kunststof
3. Aluminium

In 90% van de gevallen is een houten schuifpui het goedkoopste, tenzij je voor heel speciaal hout gaat, dan valt hout juist duur uit. Een aluminium schuifpui is in de meeste gevallen het duurste, terwijl een kunststof schuifpui daartussenin zit.


Kosten schuifpui plaatsen in draagmuur

Naast het materiaal zijn vooral het type schuifpui en de grootte van de schuifpui van invloed op de kosten. Op basis van onze ervaring en terugkoppeling van onze partners komen wij tot de volgende gemiddelde kosten van een schuifpui.

Kosten 2-delige schuifpui (lengte 2m) €1.800 tot €3.000
Kosten 3-delige schuifpui (lengte 3m) €2.500 tot €4.500
Kosten 4-delige schuifpui (lengte 4m) €3.500 tot €5.000
Kosten 4-delige schuifpui (lengte 5m) €4.000 tot €6.000
Montagekosten schuifpui plaatsen in draagmuur

Het plaatsen van een schuifpui kun je het beste door een ervaren monteur laten doen. Dat komt, doordat de schuifpui goed afgesteld en geplaatst moet worden. Zo voorkom je lekkages en verzakkingen in de pui.

Gemiddeld genomen zijn 2 vakmannen 4 tot 8 uur bezig met de montages. De montagekosten voor het plaatsen van een schuifpui liggen daarom tussen de €400 en €800,-.

Begroting draagmuur verwijderen
Schuifpui plaatsen in draagmuur kosten

Schuifpui plaatsen in draagmuur. Kosten draagmuur verwijderen.

De kosten van het plaatsen van een schuifpui in een draagmuur bestaan uit 2 onderdelen.

1. Draagmuur (gedeeltelijk) verwijderen
2. Plaatsen van de schuifpui

Het eerste onderdeel heeft te maken met het aanpassen van jouw draagconstructie. Het aanpassen van een draagconstructie is relatief kostbaar. Gemiddeld genomen kost zo'n aanpassing tussen de €6.400,- en €10.200,-. Afhankelijk van hoe groot de aanpassing aan jouw woning is.


Als je de kosten van de schuifpui en de montage kosten hierbij optelt kom je gemiddeld genomen tussen de €9.000,- en €14.000 uit. Dit is voor het aanpassen van de draagconstructie, en het plaatsen van de nieuwe schuifpui.


Voorbeeldbegroting schuifpui plaatsen in een draagmuur

Hier rechts vind je een gedeelte van een voorbeeldbegroting kosten schuifpui in draagmuur plaatsen. Zo krijg je een beeld waar die kosten uit bestaan.

Maak je de bestaande opening waar de schuifpui inkomt niet breder of hoger? Dan hoef je geen constructieve wijzigingen door te voeren aan jouw woning. In dat geval vervallen bovenstaande kosten en betaal je alleen voor de schuifpui en de montage hiervan.

Constructieberekening schuifpui in draagmuur plaatsen nodig?

Voorbeeld tekening schuifpui in achtergevel

Kosten schuifpui plaatsen in draagmuur, wat moet je allemaal (laten) doen?

Je kunt helaas niet zomaar een schuifpui in een draagmuur plaatsen. Doe je dit namelijk verkeerd? Dan loop je het risico op boetes, scheuren in muren of verzakkingen.


Om onnodige hoge kosten te voorkomen moet je daarom een aantal stappen doorlopen als je een schuifpui in een draagmuur plaatst.


 • Kosten schuifpui in draagmuur plaatsen, maak een goede begroting
 • Vraag altijd een omgevingsvergunning aan
 • Vraag de originele tekeningen van de woning op bij het gemeentearchief
 • Indien nodig, laat nieuwe bouwtekeningen maken van de woning
 • Laat een constructieberekening maken door een constructeur
 • Je moet een stempelplan laten maken
 • Er moeten stempels worden geplaatst
 • De draagmuur moet (gedeeltelijk) worden gesloopt
 • Er moeten een stalen constructie worden geplaatst
 • Plaatsen van de schuifpui
 • Je moet het afval vervoeren
 • De verbouwing moet netjes worden afgewerkt

Schuifpui in draagmuur plaatsen, heb je een vergunning nodig?

Ja, in principe moet je altijd een vergunning aanvragen als je de draagconstructie van jouw woning aanpast. Dat is het geval als je een nieuwe opening maakt voor het plaatsen van een schuifpui.

Uitzondering! Is jouw schuifpui onderdeel van een vergunningsvrije aanbouw? Dan heb je geen vergunning nodig. Vergunningsvrij bouwen betekent niet dat regelvrij mag bouwen. Je hebt dus nog steeds een constructieberekening van de aanpassing nodig.

De reden voor de vergunningsplicht is dat je bij het (gedeeltelijk) verwijderen van een draagmuur de draagconstructie van jouw woning aanpast. Hierdoor breng je de woning mogelijk in gevaar. Om gevaarlijke situaties te voorkomen eist de gemeente dat je een vergunning aanvraagt.


De constructieberekening van de draagmuur is hierbij het belangrijkste deel van jouw vergunningsaanvraag. Deze constructieberekening wordt gebruikt door de gemeente om te controleren of jouw verbouwing voldoet aan de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit.

De (leges)kosten, ook wel behandelingskosten van jouw vergunningsaanvraag zijn een percentage van de totale bouwsom. Gemiddeld genomen ligt dit percentage tussen de 2% en 4%.
De gemeente heeft wettelijk gezien 8 weken om de vergunningsaanvraag van jouw schuifpui in draagmuur te beoordelen.

Constructieberekening schuifpui in draagmuur plaatsen nodig?

Bouwtekening vergunningsvrije aanbouw
Bouwtekening schuifpui in draagmuur plaatsen

Wat kost een constructieberekening voor een schuifpui in een draagmuur?

Het berekenen van de constructie van een draagmuur kost gemiddeld genomen tussen de €380,- en €680,- inclusief BTW. Met deze constructieberekening kun je een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.


Daarnaast heb je dankzij de constructietekening een constructieve bouwhandleiding voor de aannemer. De constructietekening gebruikt de aannemer om zijn offerte te maken en om later het werk uit te voeren.


Hier rechts vind je een voorbeeld van een bouwtekening van een aanbouw met daarbij een schuifpui in de buitengevel. Hierin is ook de constructie ingetekend.

Gemeentearchief den Haag

Heb je een bouwtekening nodig als je een schuifpui in een draagmuur gaat plaatsen?

Ja, de constructeur heeft de originele bouwtekeningen nodig als je een schuifpui in een draagmuur gaat plaatsen. Deze tekeningen kun je opvragen bij jouw lokale gemeentearchief. Je hoeft geen huiseigenaar te zijn om deze tekeningen op te vragen. Ze zijn vrij beschikbaar.

Google: Bouwtekening opvragen ''plaatsnaam'' en je vindt vaak snel meer informatie over hoe je jouw originele bouwtekeningen kunt opvragen.

In de meeste gevallen is het opvragen van de bouwtekeningen gratis. Je hoeft meestal alleen te betalen als je tekeningen wilt inscannen of uitprinten.


Moet je nieuwe bouwtekening laten maken?

Het is gelukkig niet nodig om hele nieuwe bouwtekeningen van jouw woning te laten maken als je alleen een opening in een dragende muur maakt. De originele bouwtekening en de constructietekening van de constructeur is voldoende voor de vergunningsaanvraag.

Constructieberekening schuifpui in draagmuur plaatsen nodig?