Vakman bezig met draagmuur verwijderen

Kosten draagmuur verwijderen, hoe hoog zijn die kosten?

Hoe verwijder je jouw draagmuur zonder onnodige hoge kosten te maken?

Constructieberekening draagmuur > Kosten draagmuur verwijderen
Begroting draagmuur verwijderen

Kosten draagmuur verwijderen: wat kost het verwijderen van een dragende muur?

Wil je een open keuken? Een grotere woonkamer of een doorgang in een muur maken? Dan heb je vaak te maken met een draagmuur. ConstructieShop.nl geeft je graag een beter beeld van de kosten van het verwijderen van een draagmuur.


Zo ben je beter voorbereidt en kun je zelf een goede begroting kosten draagmuur verwijderen maken.

Gemiddeld genomen liggen de kosten draagmuur verwijderen tussen de €6.400,- en €10.300,-.

De lengte van de doorbraak heeft de grootste impact op de kosten van jouw draagmuur. Hoe langer de doorbraak hoe groter de kans op een zwaardere constructie. Denk hierbij aan een dikke stalen balk in het plafond, stalen kolommen of zelfs een balk in de fundering (onderslagbalk). Een goede constructeur helpt je door een goed ontwerp kosten te besparen.


Hier rechts vind je  een voorbeeldbegroting kosten draagmuur verwijderen. Hieronder heb ik een overzicht gemaakt van kosten van enkele voorbeeldprojecten.
Stalen balk draagmuur verwijderen

Woonkamer vergroten

Keuken  openbreken

Schuifpui plaatsen in gevel

Deuropening in dragende muur

Deur plaatsen in muur

Wat moet je doen als je een draagmuur verwijdert en een balk plaatst?

Kosten draagmuur verwijderen, wat moet je precies (laten) doen?

Een draagmuur kun je helaas niet zomaar verwijderen. Doe je dat namelijk verkeerd? Dan loop je het risico op boetes, scheuren in muren of verzakkingen. Om schades en onnodige hoge kosten te voorkomen moet je daarom een aantal stappen doorlopen. 


 • Begroting van de verbouwing maken
 • Je moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen
 • Je moet de originele tekeningen van de woning opvragen bij het gemeentearchief
 • (Soms) moet je bouwtekeningen van jouw woning laten maken
 • Je moet een constructieberekening laten maken door een constructeur
 • Je moet een stempelplan laten maken
 • Je moet de stempels plaatsen
 • Je moet de draagmuur (voorzichtig) slopen
 • Je moet een (stalen) constructie laten plaatsen
 • Je moet het afval vervoeren
 • Afwerken van de verbouwing

In het vervolg van dit artikel licht ik al deze kosten toe. Zo weet je straks precies wat de kosten draagmuur verwijderen zijn per onderdeel.

Vakman verwijdert draagmuur
Sloper verwijdert de draagmuur

Wie heb je nodig als je een draagmuur gaat verwijderen?

 Ga je een draagmuur verwijderen? Dan heb je verschillende specialisten nodig die je helpen in dat proces. De belangrijkste specialisten zijn:


 • Constructeur voor de constructieberekening
 • Sloopbedrijf voor het slopen van de draagmuur
 • Aannemer voor het plaatsen van de constructie


De eerste stap die je moet zetten is dus het laten maken van een constructief ontwerp van de constructeur. Daarna kun je het sloopbedrijf en de aannemer inschakelen.

Een aannemer kan pas een goede offerte voor de verbouwing maken als hij een constructieberekening heeft. Zonder constructieberekening weet de aannemer niet precies welke constructie hij moet plaatsen.

Zijn er geen originele tekeningen van de woning beschikbaar in het gemeentearchief? Dan moet je ook een bouwkundige inschakelen om jouw woning in te meten en op tekening te zetten. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

Constructieberekening voor jouw draagmuur nodig?

Draagmuur uitbreken met een stalen balk
Stalen balk met verticale kolom

Kosten verschillende ontwerpopties draagmuur verwijderen.

Het is het doel van de constructeur om een goed en efficiënt ontwerp te maken die voldoet aan de veiligheidsnormen, maar die ook past binnen jouw budget. Daarom wil de constructeur zo licht mogelijk materiaal toepassen. Licht materiaal is goedkoper en makkelijker te plaatsen voor een aannemer.


Bij het verwijderen van een dragende muur komen de volgende ontwerpoplossingen vaak voor. Hoe meer staal je moet plaatsen, hoe duurder de verbouwing wordt.


 • Stalen balk (horizontaal in het plafond)
 • Stalen balk met kolommen (horizontaal en verticaal)
 • Stalen portaal (met een constructie in de vloer)
 • Houten balken (heel zeldzaam)


Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe je met een stalen constructie een draagmuur kunt opvangen.

Dragende muur verwijderen
Lengte doorbraak heeft grootste impact op de totale kosten

Wanneer is welke ontwerpoptie van toepassing?

De lengte van de doorbraak heeft de grootste impact op de totale kosten van de verbouwing. Maar welke constructie heb je bij welke lengte nodig? Gemiddeld genomen komt dat neer op het volgende:

- Bij een doorbraak kleiner dan 2.5 meter heb je in 75% van de gevallen alleen een horizontale ligger nodig.

- Bij een doorbraak van 2.5 tot 3.5 meter heb je in 75% van de gevallen een horizontale ligger en een kolom nodig.

- Bij een doorbraak van 3.5 meter tot 5 meter heb je in 50% naast een kolom en een horizontale ligger ook een balk in de vloer nodig (een portaal)

- Bij een doorbraak groter dan 5 meter heb je in principe altijd een stalen portaal nodig.

Heb je een compleet stalen portaal nodig? Dus ook een stalen balk in de vloer? Dan kunnen de kosten van jouw verbouwing tussen de 2 en 4 maal hoger uitvallen.

Keukenmuur doorbreken

Hoeveel kost het verwijderen van een draagmuur gemiddeld?

Op basis van onze ervaring en input van goede aannemers met wie wij samenwerken kunnen wij de volgende kosteninschattingen delen. Deze schattingen zijn afhankelijk van de lengte van de doorbraak.

- Het verwijderen van een draagmuur kleiner dan 2.5 meter kost gemiddeld tussen de €4.000,- en €7.000,-.

- Het verwijderen van een draagmuur tussen de 2.5 en 3.5 meter kost gemiddeld tussen de €5.500,- en €9.000,-.

- Het verwijderen van een draagmuur tussen de 3.5 meter en 5 meter kost gemiddeld tussen de €7.500,- en €11.000,-.

- Het verwijderen van een draagmuur groter dan 5 meter kost gemiddeld tussen de €8.500,- en €13.500,-.

- Het verwijderen van een dragende schoorsteen kost gemiddeld tussen de €2.500,- en €5.000,-.

Hoe kleiner de doorbraak, hoe groter dan kans dat je alleen een stalen balk in het plafond hoeft te leggen. Soms kan een kleinere doorgang duizenden euro's aan kosten schelen. Het is aan de constructeur om jou als klant daarover te informeren. 

Constructieberekening draagmuur nodig?

Regelgeving draagmuur verwijderen

Heb je een vergunning nodig als je een draagmuur verwijdert?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk best simpel. Ja, je moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen als je een draagconstructie (gedeeltelijk) verwijdert. Ook als je alleen een deur in een draagmuur maakt. In de illustratie hier rechts vind je het bewijs hiervan (Bron: Besluit Omgevingsrecht).


Je bent vergunningsplichtig, omdat je de draagconstructie van de woning aanpast. Als je dat doet breng je de woning 'in gevaar'. Daarom heeft de overheid besloten dat je bij het aanpassen van een draagmuur altijd een omgevingsvergunning moet aanvragen.


Als onderdeel van de vergunningsaanvraag wil de gemeente dat je een constructieberekening laat maken. Dankzij die constructieberekening kan de gemeente controleren of jouw verbouwing voldoet aan de veiligheidsnormen uit het Bouwbesluit. Zo weet jij, maar weten ook jouw buren dat de woning veilig is.

Start vergunningsaanvraag draagmuur verwijderen

Legeskosten draagmuur verwijderen

Zoals je hierboven hebt gelezen moet je altijd een vergunning aanvragen als je een draagmuur verwijdert. Om een vergunning aan te vragen rekent de gemeente legeskosten. Dit zijn een soort behandelingskosten van de aanvraag.


Hoe hoog zijn de legeskosten dan? Hoor ik je denken?

Gemiddeld liggen de legeskosten draagmuur verwijderen tussen de 2% en 4% van de totale bouwsom. Dat is zo'n 150 euro tot 300 euro voor het verwijderen van een draagmuur.
Helaas kan ik niet precies zeggen wat de legeskosten zijn. Dat is namelijk afhankelijk per gemeente.
Archieftekeningen woning

Bouwtekeningen opvragen bij het gemeentearchief.

Om een vergunning te kunnen aanvragen zijn de originele tekeningen van de woning nodig. Heb je deze niet? Dan kun je deze opvragen bij het gemeentearchief. Gemeentes hebben namelijk alle bouwtekeningen in hun stad of dorp opgeslagen in hun archief. Dit is ook het geval bij woningen uit bijvoorbeeld de 19e eeuw (of ouder).


Draagmuur verwijderen kosten en het gemeentearchief

In veel gevallen is het opvragen van de bouwtekeningen gratis. Vaak moet je wel betalen als je de tekeningen wilt kopiëren of inscannen. 

Door goede foto's te maken met jouw telefoon hoef je geen dure prints of scans te laten maken. Zo bespaar je weer wat geld :).

Constructieberekening voor jouw vergunning nodig?

Bouwtekening woning

Wat zijn de kosten draagmuur verwijderen als er geen bouwtekeningen in het archief zijn?

In sommige gevallen zijn er geen bouwtekeningen van jouw woning aanwezig. Dat kan zo zijn, omdat de gemeente de tekeningen is kwijtgeraakt of, omdat de tekeningen zijn verloren tijdens een brand of overstroming.
In Rotterdam zijn er bijna geen tekeningen van vooroorlogse woningen. Dit komt, doordat het gemeentearchief is geraakt tijdens de bombardementen.
Helaas heeft het niet hebben van bouwtekeningen flinke gevolgen. Zonder bouwtekeningen krijg je geen vergunning van de gemeente en kan de constructeur niet aan de slag. In die gevallen moeten er dus nieuwe tekeningen van het bouwwerk worden gemaakt.
De extra kosten draagmuur verwijderen zonder archieftekeningen liggen tussen de €1.250,- en €2.000,-.

In die kosten zitten het inmeten van de woning, het intekenen van de woning en het werkbezoek van een constructeur.
Constructietekening draagmuur verwijderen

Kosten draagmuur verwijderen en de constructieberekening

Voordat je kunt beginnen met de sloop moet er een constructieberekening worden gemaakt. Dankzij de constructieberekening weet de aannemer precies welke stalen constructie er nodig is om de draagmuur te vervangen.


Daarnaast is de constructieberekening een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag. Dankzij de constructieberekening en -tekening kan de gemeenteambtenaar bepalen of het ontwerp voldoet aan de veiligheidsnormen uit het Bouwbesluit.


Draagmuur verwijderen kosten constructieberekening

De kosten van een constructieberekening draagmuur liggen tussen de €399,- en €799,- per draagmuur. Hoe langer de doorbraak, hoe hoger de kosten.
Stempelplan draagmuur verwijderen

Kosten stempelplan voor het verwijderen van jouw draagmuur

Naast de constructieberekening van de draagmuur heb je ook een stempelplan nodig. Stempels zijn de tijdelijke steunen die tijdens het slopen van de dragende muur gebruikt worden. Het stempelplan vertelt de aannemer onder andere welke stempels er waar geplaatst moeten worden. Dankzij het plaatsen van stempels voorkom je dat de muren gaan scheuren, terwijl de draagmuur wordt verwijdert.


Draagmuur verwijderen kosten en het stempelplan

De kosten van het stempelplan liggen tussen de €250,- en €350,- per dragende muur.

Hier rechts vind je een voorbeeld van een stempelplan. Hier zie je wat voor type stempels er nodig zijn en wat de afstand moet zijn tussen de stempels.

Constructieberekening van jouw draagmuur nodig?

Dragende muur met stempels

Kosten stempels plaatsen als tijdelijke vervanging van jouw dragende muur

In het plaatje hier rechts vind je enkele stempels die aan beide kanten zijn geplaatst om de dragende muur tijdelijke op te vangen. Het plaatsen van stempels is vaak moeilijker dan het lijkt. Zo moet je ze op de juiste locatie zetten en goed en in de goede volgorde op spanning zetten. Doe je dit niet goed? Dan loop je het risico op scheuren. Het plaatsen van stempels wordt daarom vrijwel altijd gedaan door ervaren vakmannen.


Draagmuur verwijderen kosten en stempels plaatsen

In de meeste gevallen zijn standaard stempels voldoende stevig om toe te kunnen passen bij een verbouwing. Veel aannemers hebben deze stempels in hun bus liggen. De hoogste kosten voor het plaatsen van stempels zitten hem daarom in de manuren.

Het plaatsen van stempels kost 2 vakmannen tussen de 4 en 8 uur. Gemiddeld genomen kost het plaatsen van stempels daardoor tussen de 400 euro en 800 euro.
Vakman sloopt een dragende muur

Wat kost het slopen van een draagmuur?

Het slopen van een draagmuur wordt meestal gedaan met een elektrische zaag of elektrische boor. In uitzonderlijke gevallen wordt het slopen nog zonder elektrisch gereedschap gedaan.


Het is belangrijk om de muur zorgvuldig te slopen. Dit om onnodige scheuren of andere schades te voorkomen. De kosten voor het slopen komen voort uit het benodigde materieel en de uren die de aannemer nodig heeft.


Sloopkosten draagmuur verwijderen

Het slopen van een draagmuur kost 2 vakmannen tussen de 8 en 20 uur. Gemiddeld genomen liggen de kosten voor het slopen, daardoor tussen de 800 euro en 2.000 euro per draagmuur.
Stalen constructie in woonkamer

Kosten stalen constructie voor jouw draagmuur

Het plaatsen van de stalen constructie is de grootste kostenpost als je een draagmuur wilt verwijderen. Aan de ene kant komt dat door het benodigde materiaal, aan de andere kant komt dat door de manuren die nodig zijn om het staal te plaatsen. 


De benodigde materialen en de benodigde manuren zijn afhankelijk van de uitkomst van de constructietekening van de constructeur. In de constructietekening staat namelijk welke materialen er nodig zijn en wat voor constructie de aannemer moet plaatsen. Hier rechts vind je een voorbeeld van een constructie met een horizontale stalen balk en een stalen kolom.


Draagmuur verwijderen kosten stalen constructie

- IPE profiel kost tussen de 15 euro en 35 euro per meter
- UNP profiel kost tussen de 15 euro en 30 euro per meter
- HEA profiel  kost tussen de 35 euro en 65 euro per meter
- HEB profiel  kost tussen de 45 euro en 75 euro per meter

Kosten draagmuur verwijderen manuren

Een simpele constructie (stalen balk) is in 1 dag te plaatsen (2 man werk) de kosten daarvan zijn ongeveer 800 tot 1.200 euro. Een complexe constructie kost 2 vakmannen zo'n 3 tot 4 dagen werk. De kosten daarvan zijn zo'n 2400 tot 3600 euro.

Constructieberekening voor jouw aannemer nodig?

Constructeur maakt een constructieberekening

Wat zorgt er voor dat de kosten van jouw draagmuur hoger worden?

De grootste impact op de kosten van het verwijderen van jouw draagmuur is de lengte van de doorbraak. De lengte van een draagmuur is alleen niet de enige variabele die invloed heeft op de kosten van jouw verbouwing.


Hieronder vind je een lijst van andere belangrijke variabelen die impact hebben op de kosten van jouw verbouwing.


 • Aantal verdiepingen boven de draagmuur (hoe meer verdiepingen boven de draagmuur, hoe duurder de verbouwing)
 • Leeftijd van de woning (hoe ouder de woning, hoe meer veiligheid je in moet bouwen, dus hoe duurder de verbouwing)
 • Type woning, een appartement is duurder dan een rijtjeswoning.
 • Type muur, hoe harder de muur, hoe zwaarder materieel er nodig is om de muur te slopen
 • Bestaande leiddingwerk in de muur. Leidingwerk zorgt voor een hogere kostenpost, omdat je de leidingen moet verleggen
 • Plaatsing vuilcontainer. Hoe dichter je deze bij de woning kunt plaatsen, hoe beter het is.


Als laatste heeft de kwaliteit van de constructeur enorme impact op de kosten van jouw verbouwing. Neemt de constructeur tijd voor het maken van een goed en efficiënt ontwerp? Dan kan de constructeur duizenden euro's besparen.

Hijskraan takelt stalen balk een woning in

Overige kosten draagmuur verwijderen

Bij het verwijderen van een draagmuur komt vaak nog een stuk meer kijken. Zo wil je misschien een nieuwe keuken, heb je een hijskraan nodig of wil je de woning stuken. Wij hebben voor je onderzocht wat de gemiddelde kosten zijn van dit soort extra wensen.


Overige kosten draagmuur verwijderen

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde prijzen.


 • Keuken | Vanaf €7.500,-
 • Stuken wanden | Vanaf €20,- per m2
 • Schilderen wanden | Vanaf €35,- per m2
 • Stopcontacten | Vanaf €125,- per stuk
 • Afvalcontainer | Vanaf €250,-
 • Bouwlift | €50,- per dag
 • Steigers | €100,- per dag
 • Kraanwagen huren | Vanaf €250,-
Begroting draagmuur verwijderen

Draagmuur verwijderen, de kosten bij elkaar opgeteld.

Ik heb nu alle kosten gehad. Nu is het tijd voor het maken van een overzicht van de totale kosten van het verwijderen van jouw draagmuur. Dit overzicht vind je hieronder.


Totale kosten draagmuur verwijderen

Legeskosten | tussen de €150,- en €300,-

Tekening opvragen | tussen de €0,- en €50,-

Constructieberekening | tussen de €400,- en €800,-

Stempelplan | tussen de €250,- en €350,-

Stempels plaatsen | tussen de €400,- en €1.200,-

Slopen draagmuur | tussen de €800,- en €2.000,-

Aanpassingen fundering | extra kosten vanaf €2.500,-

Plaatsen stalen constructie | tussen de €1.200,- en €3.200,-

Overige kosten | vanaf €500,-


Als je deze kosten bij elkaar optelt kom je tot de conclusie dat het verwijderen van een draagmuur in 90% van de gevallen tussen de €6.400,- en €10.300,- kost.

Constructieberekening voor jouw aannemer nodig?

Foto van de eigenaren van ConstructieShop.nl, Patrick van Hilst en Roy de Lepper

Wij roeien slechte bouwprojecten uit!

Op deze pagina, maar ook op onze blog vind je hopelijk alle informatie de je nodig hebt om het (gedeeltelijk) verwijderen van jouw draagmuur goed voor te bereiden. Een constructieberekening speelt een grote rol in jouw voorbereiding. Door een constructieberekening te laten maken voldoe je aan de regelgeving, voorkom je onnodige kosten en weet je zeker dat jouw woning veilig is.


Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen. Zo hebben wij alleen vorig jaar al meer dan 1.000 berekeningen voor draagmuren gemaakt. Hierdoor hebben onze constructeurs alle mogelijke situaties en oplossingen gezien. Dankzij deze focus zorgen wij ervoor dat onze klanten altijd een goed en efficiënt constructief ontwerp van ons krijgen. Daarnaast kunnen wij jou hierdoor de garantie geven dat je jouw vergunning krijgt!


Heb je nog vragen? Of wil je meer weten hoe ConstructieShop.nl je verder kan helpen met het verwijderen van jouw draagmuur? Bel dan naar 085 - 888 76 46 of mail naar info@constructieshop.nl.