Steunbalk plaatsen

Stalen balk in muur plaatsen.

Hoe plaats je op een goede manier een stalen balk in een muur, zonder onnodige hoge kosten, onnodige schades of vertraging tijdens de verbouwing?

Stalen balk in keukenmuur
Stalen balken in een keukenmuur

Wanneer moet je een stalen balk plaatsen?

Bij praktisch alle constructieve verbouwingen wordt er een stalen balk geplaatst. Die stalen balk vervangt in die gevallen de dragende functie van bijvoorbeeld de originele draagmuur. De constructeur bepaalt via zijn constructieberekening wat voor type stalen balk (lengte, breedte, oplegging) er geplaatst moet worden.


Hieronder vind je een aantal voorbeelden van wanneer je een stalen balk moet plaatsen als je gaat verbouwen.


 • Dragende keuken muur doorbreken
 • Groot raam in de voorgevel
 • Raam tot op de grond in de achtergevel 
 • Boven een nieuw te plaatsen schuifpui
 • Raam in de zijgevel van een uitbouw
 • Koekoek in de kelder
 • Extra raam op de zolderverdieping


Ben je van plan een niet-dragende muur te verwijderen? Dan hoef je geen stalen balk te plaatsen.

Constructietekening steunbalk plaatsen
Constructie teken stalen HEB-balk in muur plaatsen

Welke stappen moet je zetten als je een stalen balk wilt plaatsen?

Zoals gezegd kun je niet zomaar een draagmuur (gedeeltelijk) doorbreken. Het risico op schades is simpelweg te groot. Je moet daarom altijd hulp inschakelen bij vakmensen als je de draagconstructie van jouw woning verandert. Met name de constructeur en aannemer spelen hierin een belangrijk rol.


Om onnodige kosten en schades te voorkom moet je daarom de volgende stappen zetten als je een stalen balk in een muur gaat plaatsen.


 • Controleer of de muur dragend is
 • Maak een goede kostenbegroting
 • Vergunning voor de verbouwing aanvragen
 • Vraag de originele tekeningen van de woning op bij het gemeentearchief (zie rechts)
 • Indien nodig, laat jouw woning inmeten door een bouwkundige
 • Indien nodig, laat nieuwe bouwtekeningen maken van de woning
 • Laat een constructieberekening maken door een constructeur
 • Je moet een stempelplan laten maken
 • Laat offertes maken bij verschillende aannemers
 • Selecteer de juiste aannemer
 • Laat stempels plaatsen als tijdelijke ondersteuning
 • Gedeeltelijk slopen van de bestaande muur
 • Stalen balk (latei) in muur plaatsen
 • Wegbrengen van het afval
 • De verbouwing moet netjes worden afgewerkt

Constructieberekening stalen plaatsen nodig?

Stalen balk plaatsen in een gevel
Stalen balk plaatsen in een gevel

Wat zijn de risico's van het plaatsen van een stalen balk?

Bij het plaatsen van een stalen balk verander je de draagconstructie van de woning. Het is daarom ontzettend belangrijk dat de stalen balk op de juiste manier wordt geplaatst. Doe je dit namelijk verkeerd? Dan loop je verschillende risico's.


Risico's stalen balk plaatsen

1. Er ontstaan scheuren in muren
2. Er ontstaan verzakkingen (Puien en deuren gaan klemmen)
3. De woning wordt instabiel (kan instorten)
4. Je loopt het risico op boetes van de gemeente
Woon je in een appartement? Dan lopen ook jouw buren het risico op schade aan de woning. Dat is ook de reden waarom de VvE graag een constructieberekening ontvangt, voordat je begint met de verbouwing.
Verschillende type stalen balken
Verschillende type stalen balken

Stalen balk plaatsen, wat voor type stalen balken zijn er?

Een stalen balk is een onderdeel van de constructie van een bouwwerk. Zo'n stalen balk vind je in de vloer, in de muren en daken van een bouwwerk. Dankzij deze stalen balk blijft de constructie stabiel en blijft het bouwwerk overeind.


Wat voor type stalen balken zijn er?

In de illustratie hier rechts zie je een overzicht van verschillende type stalen balken. Allemaal hebben ze hun eigen sterktes en zwaktes. De meest toegepaste stalen balken zijn kokers, HEA-profielen, HEB-profielen en IPE-profielen.

Constructieberekening stalen plaatsen nodig?

Hoe herken je een draagmuur op tekening
Legenda bouwtekening woning

Wil je de stalen balk plaatsen in een dragende muur of niet-dragende muur?

Het is een groot verschil of je een dragende muur of niet-dragende muur wilt openbreken. Is de muur niet-dragend? Dan kun je zonder risico op grote schades zelf een opening in de muur maken.

Bij een niet-dragende muur hoef je geen stalen balk in de muur te plaatsen.

Is de muur dragend? Dan is dat een ander verhaal. Je kunt dan niet zomaar zelf een opening maken in de muur. Doe je dat namelijk verkeerd? Dan loop je het risico op scheuren of verzakkingen.


Twijfel je of de muur waar de opening in komt dragend is? Vraag dan de originele bouwtekeningen op van de woning. Op de legenda van die tekeningen (zie rechts) kun je zien of het gaat om dragende muur.

Voorbeeld kosten draagmuur verwijderen
Begroting stalen balk in muur plaatsen

Stalen balk plaatsen, hoeveel kost dat?

Met ConstructieShop.nl helpen wij jaarlijks meer dan 2.000 mensen met het (gedeeltelijk) verwijderen van een draagmuur. Wij weten daarom inmiddels goed wat het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een steunbalk ongeveer kost. Om je hiermee te helpen hebben wij het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de kosten van het verwijderen van een draagmuur.
Conclusie uit ons onderzoek is dat het plaatsen van een stalen balk in een draagmuur gemiddeld tussen de €6.400,- en €10.300,- kost.

Hier rechts vind je een onderdeel van een begroting van het plaatsen van een stalen balk in een draagmuur. Via de knop hieronder kom je op een andere pagina waar wij uitgebreid de kosten van het verwijderen van een draagmuur behandelen.


Hoe langer de overspanning van een stalen balk, hoe hoger de kosten zijn.


Besluit Omgevingsrecht vergunningsplicht draagconstructie aanpassen
Screenshot Besluit Omgevingsrecht: draagconstructie aanpassen

Heb je een vergunning nodig als je een stalen balk wilt plaatsen?

Ja, je moet altijd een vergunning aanvragen als je een stalen balk in een draagmuur wilt plaatsen. Bij het plaatsen van een stalen balk in een draagmuur verander je namelijk de draagconstructie van de woning.


Om gevaarlijke situaties (bij jou en jouw buren) te voorkomen heeft de overheid in het Besluit Omgevingsrecht daarom vastgelegd dat je vergunningsplichtig bent als je aanpassingen maakt aan dragende muren.

Voor de vergunningsaanvraag moet je legeskosten (behandelingskosten) betalen. Deze kosten verschillen per gemeente. 

De vergunningsaanvraag kun je indienen bij het Omgevingsloket. Na voltooiing van de aanvraag heeft de gemeente 8 weken de tijd om de vergunning goed te keuren.

Als huiseigenaar ben je zelf aansprakelijk voor schade bij derden. Zorg er daarom voor dat jouw verbouwing altijd voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit.

Constructieberekening stalen balk in muur plaatsen nodig?

Artikel 2.1.2 Bouwbesluit
Bouwbesluit: bestaande bouw (stalen balk in muur plaatsen)

Wat heb je nodig om een vergunning voor het plaatsen van een stalen balk in een muur te krijgen?

Dankzij de vergunningsaanvraag kan de gemeente controleren of jouw bouwplannen voldoen aan de veiligheidsnormen. Deze veiligheidsnormen zijn omschreven in het Bouwbesluit (Artikel 2.1.2).


Om te kunnen toetsen of jouw verbouwing voldoet aan deze veiligheidseisen heeft de gemeente een constructieberekening van een constructeur nodig. Uit de constructieberekening volgt namelijk een veilige constructie die de aannemer kan plaatsen.

Doordat wij meer dan 1.000 draagmuur berekeningen per jaar maken kunnen wij de garantie geven dat onze constructieberekening altijd wordt goedgekeurd door de gemeente. 
Constructietekening wanddoorbraak Amsterdam-Oost
Constructietekening draagmuur verwijderen en stalen balk plaatsen

Wat kost een constructieberekening stalen balk in muur plaatsen?

Een constructief rapport bestaat uit de constructieberekening en constructietekening van de constructeur. Hoe groter de doorbraak, hoe moeilijker de berekening wordt. Daarom is het berekenen van een deuropening goedkoper dan het verwijderen van een grote dragende muur.


Hieronder vind je enkele vanaf prijzen voor het berekenen van een stalen balk ter vervanging van een draagmuur.


 • Berekening draagbalk kleiner dan 2 meter, vanaf 380 euro
 • Berekening draagbalk kleiner dan 3 meter, vanaf 520 euro
 • Berekening draagbalk kleiner dan 4 meter, vanaf 640 euro
 • Berekening draagbalk groter dan 4 meter, vanaf 780 euro
Bouwtekening opvragen Rotterdam
Bouwtekening digitaal opvragen bij jouw lokale gemeentearchief

Wat heeft een constructeur nodig om een constructieberekening van een stalen balk te kunnen maken?

Om een constructieberekening van een stalen balk te kunnen maken heeft een constructeur de originele tekeningen van het pand nodig. Daarin zijn vooral de constructietekeningen van de woning belangrijk. Op deze constructietekeningen staat informatie over de fundering, de muren, de vloeren en bijvoorbeeld het dak. 


Ook is het voor ons belangrijk dat je op de tekening aangeeft waar de bint moet komen en hoe groot de opening moet worden. Zo weet de constructeur precies wat jouw wensen zijn. 


Hoe kun je originele tekeningen van jouw woning opvragen?

Deze tekeningen zijn allemaal opgeslagen in het gemeentearchief. Deze mag je opvragen, ook als je nog geen eigenaar van de woning bent. Heb je liever dat onze constructeurs jouw bouwtekening opvragen? Dan is dat geen probleem. Meer informatie over de kosten daarvan, vind je in onze offerte.

Constructieberekening stalen balk plaatsen nodig?

Raam in bestaande muur maken
Constructietekening stalen balk plaatsen

Wat zijn de constructieve ontwerpopties als je een stalen balk in een muur wilt plaatsen?

Het is het doel van de constructeur om een goed en efficiënt ontwerp te maken die voldoet aan de veiligheidsnormen, maar die ook past binnen jouw budget. Daarom wil de constructeur zo licht mogelijk materiaal toepassen. Licht materiaal is goedkoper en makkelijker te plaatsen voor een aannemer.


Bij het verwijderen van een dragende muur komen de volgende ontwerpoplossingen vaak voor. Hoe meer staal je moet plaatsen, hoe duurder de verbouwing wordt.


 • Stalen plaatsen (horizontaal in het plafond)
 • Stalen met kolommen plaatsen (horizontaal en verticaal)
 • Stalen portaal plaatsen (met een constructie in de vloer)

Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe stalen balken zijn geplaatst. Zo zie je het verschil tussen alleen een horizontale draagbalk, een draagbalk met kolom en een constructie in de vloer.

Steunbalk plaatsen in draagmuur
Stalen balk in plafond (alleen een horizontale balk)
Draagmuur uitbreken met een stalen balk
Stalen balk in combinatie met stalen kolom
Portaal in draagmuur plaatsen
Stalen portaal plaatsen (constructie in de vloer)
Vakman sloopt een dragende muur
Draagmuur verwijderen door aannemer

Een stalen balk plaatsen en jouw aannemer.

Een aannemer weet pas wat hij moet doen als er een constructief ontwerp door een constructeur is gemaakt. In het constructieve ontwerp staat namelijk welke ingreep de aannemer moet doorvoeren.


Daarnaast staat op de constructietekening welke stalen balk de aannemer moet plaatsen. Op basis van het ontwerp van de constructeur kan de aannemer inschatten hoeveel tijd hij kwijt is en wat de materiaalkosten zijn.


Een veel gemaakte fout is om te vroeg in het proces offertes aan te vragen bij aannemers. Dit zorgt er voor dat het moeilijk is offertes van verschillende aannemers goed te vergelijken. Ook zorgt dit vaak voor onverwachte meerwerkkosten achteraf. Simpelweg, omdat de aannemer dit niet in zijn offerte had zitten.

Een goede aannemer kan van te voren natuurlijk een aardige kosteninschatting maken. Tegelijkertijd zal hij nooit een definitieve prijs geven zolang het ontwerp nog niet af is.

Constructieberekening stalen balk in muur plaatsen nodig?

Groepsfoto constructeurs ConstructieShop.nl
Team ConstructieShop.nl

Stalen balk in muur plaatsen in het kort.

Het plaatsen van een stalen balk in een muur is een complexe verbouwing. Complexer dan veel mensen van te voren verwachten. Dat komt, doordat je bij het plaatsen van een stalen balk in een draagmuur de draagconstructie van de woning aanpast. Doe je dit niet goed? Dan loop je het risico op scheuren, verzakkingen of erger.


Om dit te voorkomen heeft de overheid vastgelegd dat je altijd vergunningsplichtig bent als je een draagmuur (gedeeltelijk) verwijdert. Ook als je alleen een stalen balk plaatst alleen voor een deuropening. Om de vergunning te krijgen moet je via het Omgevingsloket een constructieberekening en constructietekening van een constructeur aanleveren.


Daarnaast wordt het ontwerp van de constructeur gebruikt door de aannemer. Als eerste om een goede offerte te maken, maar ook als constructieve bouwhandleiding tijdens de bouw.