arrow_drop_up arrow_drop_down

Funderingen

Een fundering is het constructiedeel dat ervoor dat dat het gewicht van het gebouw en de bijbehorende krachten worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Een fundering zorgt ervoor dat een gebouw sterk, duurzaam en veilig is.

Funderingen worden toegepast bij onder andere het bouwen van huizen, een aanbouw en garages. Daarbij bestaan er veel verschillende type funderingen die je kunt gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn: fundering op staal, fundering op palen en een algemene vloerplaat.

Het type fundering en het ontwerp van de fundering wordt vastgesteld door middel van een constructieberekening van een constructeur.

Hieronder vind je meerdere handige artikelen die dieper ingaan op funderingen.

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Koekjes