Steunbalk plaatsen

Steunbalk plaatsen en draagmuur verwijderen.

Hoe plaats je op een goede manier een steunbalk, zonder onnodige hoge kosten, onnodige schades of vertraging tijdens de verbouwing?

Verschillende type stalen balken
Verschillende type draagbalken

Steunbalk plaatsen, waarvoor worden steunbalk gebruikt?

Een steunbalk is een onderdeel van de constructie van een bouwwerk. Zo'n steunbalk of draagbalk vind je in de vloer, in de muren en daken van een bouwwerk. Dankzij de steunbalk blijft de constructie stabiel en blijft het bouwwerk overeind.


Wat voor type steunbalken zijn er?

Steunbalken kunnen van verschillende materialen zijn. Denk hierbij aan houten balken, betonnen balken of stalen balken. Stalen draagbalken worden echter het vaakst toegepast bij verbouwingen. Hier rechts (illustratie) vind je een aantal voorbeelden van verschillende steunbalken. Vooral H-profielen en I-profielen komen vaak voor.


Steunbalk, draagbalk of bint plaatsen?

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat het verschil is tussen een steunbalk, een draagbalk of een bint. Dat verschil is er niet :). Het zijn synoniemen van elkaar. Dus als jouw aannemer het heeft over een bint, dan bedoelt hij een dragende balk of steunbalk.

Raam in bestaande muur maken
Constructietekening bint plaatsen in voorgevel

In welke gevallen wordt een steunbalk of bint toegepast?

Het (gedeeltelijk) verwijderen van een draagmuur is de meest voorkomende constructieve verbouwing in Nederland. Door het openbreken van jouw draagmuur creëer je een grote open ruimte. Als je een draagmuur wilt verwijderen moet er altijd een steunbalk of bint worden geplaatst.


Hieronder vind je een aantal voorbeelden van wanneer je een draagbalk moet plaatsen als je gaat verbouwen.


 • Dragende keuken muur doorbreken
 • Groot raam in de voorgevel
 • Raam tot op de grond in de achtergevel 
 • Schuifpui
 • Raam in de zijgevel van een uitbouw
 • Koekoek in de kelder
 • Extra raam op de zolderverdieping
Constructietekening steunbalk plaatsen
Constructietekening steunbalk plaatsen (stalen HEB balk)

Welke stappen moet je zetten als je een steunbalk wilt plaatsen?

Zoals gezegd kun je niet zomaar een draagmuur (gedeeltelijk) doorbreken. Het risico op schades is simpelweg te groot. Je moet daarom altijd hulp inschakelen bij vakmensen als je de draagconstructie van jouw woning verandert. Met name de constructeur en aannemer spelen hierin een belangrijk rol.


De constructeur bepaalt welke bint de aannemer moet plaatsen ter vervanging van de draagmuur. De aannemer plaatst uiteindelijk de bint of draagbalk op de juiste manier.


Om onnodige kosten en schades te voorkom moet je daarom de volgende stappen zetten als je een draagbalk gaat plaatsen.


 • Controleer of het gaat om een draagmuur
 • Maken van een goede kostenbegroting
 • Vergunning voor de verbouwing aanvragen
 • Vraag de originele tekeningen van de woning op bij het gemeentearchief (zie rechts)
 • Indien nodig, laat jouw woning inmeten door een bouwkundige
 • Indien nodig, laat nieuwe bouwtekeningen maken van de woning
 • Laat een constructieberekening maken door een constructeur
 • Je moet een stempelplan laten maken
 • Laat offertes maken bij verschillende aannemers
 • Selecteer de juiste aannemer
 • Laat stempels plaatsen als tijdelijke ondersteuning
 • Gedeeltelijk slopen van de bestaande muur
 • Bint plaatsen ter vervanging van de draagmuur
 • Wegbrengen van het afval
 • De verbouwing moet netjes worden afgewerkt

Constructieberekening steunbalk plaatsen nodig?

Hoe herken je een draagmuur op tekening
Legenda bouwtekening woning

Wil je de steunbalk plaatsen in een dragende muur of niet-dragende muur?

Het is een groot verschil of je een dragende muur of niet-dragende muur wilt openbreken. Is de muur niet-dragend? Dan kun je zonder risico op grote schades zelf een opening in de muur maken.

Bij een niet-dragende muur hoef je geen draagbalk of bint te plaatsen.

Is de muur dragend? Dan is dat een ander verhaal. Je kunt dan niet zomaar zelf een opening maken in de muur. Doe je dat namelijk verkeerd? Dan loop je het risico op scheuren of verzakkingen.


Twijfel je of de muur waar de opening in komt dragend is? Vraag dan de originele bouwtekeningen op van de woning. Op de legenda van die tekeningen (zie rechts) kun je zien of het gaat om dragende muur.

Voorbeeld kosten draagmuur verwijderen
Begroting steunbalk plaatsen en draagmuur verwijderen

Draagbalk plaatsen, hoeveel kost dat?

Met ConstructieShop.nl helpen wij jaarlijks meer dan 2.000 mensen met het (gedeeltelijk) verwijderen van een draagmuur. Wij weten daarom inmiddels goed wat het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een steunbalk ongeveer kost. Om je hiermee te helpen hebben wij het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de kosten van het verwijderen van een draagmuur.
Conclusie uit ons onderzoek is dat het plaatsen van een bint in een draagmuur gemiddeld tussen de €6.400,- en €10.300,- kost.

Hier rechts vind je een onderdeel van een begroting van het plaatsen van een steunbalk in een draagmuur. Via de knop hieronder kom je op een andere pagina waar wij uitgebreid de kosten van het verwijderen van een draagmuur behandelen.

Besluit Omgevingsrecht vergunningsplicht draagconstructie aanpassen
Screenshot Besluit Omgevingsrecht: draagconstructie aanpassen

Heb je een vergunning nodig als je een steunbalk wilt plaatsen?

Ja, je moet altijd een vergunning aanvragen als je een steunbalk of bint plaatst ter vervanging van een draagmuur. Bij het plaatsen van een steunbalk in een draagmuur verander je namelijk de draagconstructie van de woning.


Om gevaarlijke situaties (bij jou en jouw buren) te voorkomen heeft de overheid in het Besluit Omgevingsrecht daarom vastgelegd dat je vergunningsplichtig bent als je aanpassingen maakt aan dragende muren.

Voor de vergunningsaanvraag moet je legeskosten (behandelingskosten) betalen. Deze kosten verschillen per gemeente. 

De vergunningsaanvraag kun je indienen bij het Omgevingsloket. Na voltooiing van de aanvraag heeft de gemeente 8 weken de tijd om de vergunning goed te keuren.

Als huiseigenaar ben je zelf aansprakelijk voor schade bij derden. Zorg er daarom voor dat jouw verbouwing altijd voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit.

Constructieberekening draagbalk plaatsen nodig?

Artikel 2.1.2 Bouwbesluit
Bouwbesluit: bestaande bouw (draagbalk plaatsen en draagmuur verwijderen)

Wat heb je nodig om een vergunning voor het plaatsen van een draagbalk te krijgen?

Dankzij de vergunningsaanvraag kan de gemeente controleren of jouw bouwplannen voldoen aan de veiligheidsnormen. Deze veiligheidsnormen zijn omschreven in het Bouwbesluit (Artikel 2.1.2).


Om te kunnen toetsen of jouw verbouwing voldoet aan deze veiligheidseisen heeft de gemeente een constructieberekening van een constructeur nodig. Uit de constructieberekening volgt namelijk een veilige constructie die de aannemer kan plaatsen.

Doordat wij meer dan 1.000 draagmuur berekeningen per jaar maken kunnen wij de garantie geven dat onze constructieberekening altijd wordt goedgekeurd door de gemeente. 
Constructietekening wanddoorbraak Amsterdam-Oost
Constructietekening draagmuur verwijderen en steunbalk plaatsen

Wat kost een constructieberekening steunbalk plaatsen?

Een constructief rapport bestaat uit de constructieberekening en constructietekening van de constructeur. Hoe groter de doorbraak, hoe moeilijker de berekening wordt. Daarom is het berekenen van een deuropening goedkoper dan het verwijderen van een grote dragende muur.


Hieronder vind je enkele vanaf prijzen voor het berekenen van een draagbalk ter vervanging van een draagmuur.


 • Berekening draagbalk kleiner dan 2 meter, vanaf 380 euro
 • Berekening draagbalk kleiner dan 3 meter, vanaf 520 euro
 • Berekening draagbalk kleiner dan 4 meter, vanaf 640 euro
 • Berekening draagbalk groter dan 4 meter, vanaf 780 euro
Bouwtekening opvragen Rotterdam
Bouwtekening digitaal opvragen bij jouw lokale gemeentearchief

Wat heeft een constructeur nodig om een constructieberekening van een steunbalk te kunnen maken?

Om een constructieberekening van een dragende bint te kunnen maken heeft een constructeur de originele tekeningen van het pand nodig. Daarin zijn vooral de constructietekeningen van de woning belangrijk. Op deze constructietekeningen staat informatie over de fundering, de muren, de vloeren en bijvoorbeeld het dak. 


Ook is het voor ons belangrijk dat je op de tekening aangeeft waar de bint moet komen en hoe groot de opening moet worden. Zo weet de constructeur precies wat jouw wensen zijn. 


Hoe kun je originele tekeningen van jouw woning opvragen?

Deze tekeningen zijn allemaal opgeslagen in het gemeentearchief. Deze mag je opvragen, ook als je nog geen eigenaar van de woning bent. Heb je liever dat onze constructeurs jouw bouwtekening opvragen? Dan is dat geen probleem. Meer informatie over de kosten daarvan, vind je in onze offerte.

Constructieberekening bint plaatsen nodig?

Raam in bestaande muur maken
Gevelaanzicht bint plaatsen in draagmuur

Wat zijn de constructieve ontwerpopties als je een steunbalk wilt plaatsen en een draagmuur wilt verwijderen?

Het is het doel van de constructeur om een goed en efficiënt ontwerp te maken die voldoet aan de veiligheidsnormen, maar die ook past binnen jouw budget. Daarom wil de constructeur zo licht mogelijk materiaal toepassen. Licht materiaal is goedkoper en makkelijker te plaatsen voor een aannemer.


Bij het verwijderen van een dragende muur komen de volgende ontwerpoplossingen vaak voor. Hoe meer staal je moet plaatsen, hoe duurder de verbouwing wordt.


 • Stalen draagbalk plaatsen (horizontaal in het plafond)
 • Stalen draagbalk met kolommen plaatsen (horizontaal en verticaal)
 • Stalen portaal plaatsen (met een constructie in de vloer)
 • Houten balken (heel zeldzaam)

Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe draagbalken zijn geplaatst. Zo zie je het verschil tussen alleen een horizontale draagbalk, een draagbalk met kolom en een constructie in de vloer.

Steunbalk plaatsen in draagmuur
Stalen draagbalk plaatsen (in plafond)
Draagmuur uitbreken met een stalen balk
Stalen draagbalk plaatsen (met kolom)
Portaal in draagmuur plaatsen
Stalen portaal plaatsen (constructie rondom)
Vakman sloopt een dragende muur
Steunbalk plaatsen door een aannemer

Een steunbalk plaatsen en jouw aannemer.

Een aannemer weet pas wat hij moet doen als er een constructief ontwerp door een constructeur is gemaakt. In het constructieve ontwerp staat namelijk welke ingreep de aannemer moet doorvoeren.


Daarnaast staat op de constructietekening welke bint en andere draagbalken de aannemer moet plaatsen. Op basis van het ontwerp van de constructeur kan de aannemer inschatten hoeveel tijd hij kwijt is en wat de materiaalkosten zijn.


Een veel gemaakte fout is om te vroeg in het proces offertes aan te vragen bij aannemers. Dit zorgt er voor dat het moeilijk is offertes van verschillende aannemers goed te vergelijken. Ook zorgt dit vaak voor onverwachte meerwerkkosten achteraf. Simpelweg, omdat de aannemer dit niet in zijn offerte had zitten.

Een goede aannemer kan van te voren natuurlijk een aardige kosteninschatting maken. Tegelijkertijd zal hij nooit een definitieve prijs geven zolang het ontwerp nog niet af is.


Constructieberekening steunbalk plaatsen nodig?

Groepsfoto constructeurs ConstructieShop.nl
Team ConstructieShop.nl

Draagbalk plaatsen en draagmuur verwijderen in het kort.

Het plaatsen van een steunbalk ter vervanging van een draagmuur is een complexe verbouwing. Complexer dan veel mensen van te voren verwachten. Dat komt, doordat je bij het plaatsen van een bint in een draagmuur de draagconstructie van de woning aanpast. Doe je dit niet goed? Dan loop je het risico op scheuren, verzakkingen of erger.


Om dit te voorkomen heeft de overheid vastgelegd dat je altijd vergunningsplichtig bent als je een draagmuur (gedeeltelijk) verwijdert. Ook als je alleen een steunbalk plaatst voor een deuropening. Om de vergunning te krijgen moet je via het Omgevingsloket een constructieberekening en constructietekening van een constructeur aanleveren.


Daarnaast wordt het ontwerp van de constructeur gebruikt door de aannemer. Als eerste om een goede offerte te maken, maar ook als constructieve bouwhandleiding tijdens de bouw.