Draagmuur uitbreken met een stalen balk

Draagmuur verwijderen zonder vergunning.

Waarom je nooit (gedeeltelijk) een draagmuur mag verwijderen zonder vergunning aan te vragen.

Constructieberekening draagmuur > Draagmuur verwijderen > Draagmuur verwijderen zonder vergunning

Moet je een vergunning aanvragen als je een draagmuur wilt verwijderen?

Ja, je moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen als je een draagmuur (gedeeltelijk) wilt verwijderen. Dat komt, omdat je bij het verwijderen van een draagmuur, de draagconstructie van jouw woning aanpast. 


Hierbij maakt het niet uit of je slechts een deur in een draagmuur maakt, of als je een dragende keukenmuur doorbreekt van meer dan 4 meter.


Besluit Omgevingsrecht en een draagmuur verwijderen

Om de veiligheid van elke woning te waarborgen heeft de overheid besloten dat je bij aanpassingen aan draagconstructies altijd vergunningsplichtig bent. Dit is vastgelegd in het Besluit Omgevingsrecht. In het plaatje rechts vind je een screenshot naar deze Wetgeving.

Veel klanten van ons vragen wegens tijdgebrek achteraf hun vergunning aan. Dit is uiteraard niet ideaal, maar dat zorgt er wel voor dat jouw verbouwing legaal is.

Wat heb je nodig om een vergunning voor een draagmuur te krijgen?

Dankzij jouw vergunningsaanvraag kan de gemeente controleren of jouw verbouwing voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. Deze veiligheidsnormen staan omschreven in het Bouwbesluit (Artikel 2.1.2). In dit Bouwbesluit staat bijvoorbeeld dat jouw woning gedurende de restlevensduur voldoende bestand moet zijn tegen de daarop werkende krachten. Oftewel, een woning moet zo ontworpen zijn dat hij niet instort ;).


Vergunning aanvragen en de constructieberekening

Om te kunnen toetsen of jouw woning veilig is heeft de gemeente een constructieberekening en constructietekening van een constructeur nodig. Met die constructieberekening wordt namelijk berekent welke constructie in de plaats moet komen van de dragende muur. Naast de constructieberekening hoef je geen andere documenten aan te leveren voor jouw vergunningsaanvraag.

Vergunningscheck draagmuur verwijderen zonder vergunning
Vergunningscheck draagmuur verwijderen zonder vergunning

Vergunningscheck draagmuur verwijderen zonder vergunning.

Via de site van de overheid (het Omgevingsloket) kun je ook een vergunningscheck voor het verwijderen van een draagmuur doen. Via deze check controleer je of je daadwerkelijk een vergunning nodig hebt.


Tijdens de check heb je de keuze tussen verschillende opties. Denk hierbij aan een bijbehorend bouwwerk bouwen, een dakkapel plaatsen, een woning bouwen en overige veranderingen aan bestaande bouwwerken.


Ga je een draagmuur verwijderen? Dan moet je de optie 'Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken' kiezen. Na deze keuze moet je enkele vragen hierover beantwoorden. Voorbeelden hiervan zijn:


Verandert de draagconstructie? Woon je in een monument? Komt er sloopafval vrij bij de werkzaamheden?


Zodra je die vragen hebt beantwoord krijg je het antwoord dat je inderdaad vergunningsplichtig bent.

Voor het verwijderen van een draagmuur heb ik de Vergunningscheck voor je doorlopen. In het plaatje rechts zie je dat je vergunningsplichtig bent als je een draagmuur verwijdert.

Constructieberekening draagmuur voor jouw vergunning nodig?

Scheuren binnenmuur draagmuur verwijderen
Scheuren na illegale verbouwing

Risico's draagmuur verwijderen zonder vergunning.

Er bestaan 4 grote risico's als jij jouw draagmuur wilt verwijderen zonder vergunning aan te vragen.

1. Jij bent aansprakelijk voor schade bij buren
2. Het vergoeden van schade bij jezelf wordt een heel vervelend proces
3. Je kunt een boete krijgen
4. Je moet het bouwwerk mogelijk terugbrengen in originele staat
Verantwoordelijkheid aanvragen vergunning

Het aanvragen van een bouwvergunning is enorm belangrijk. Om te beginnen ben jij in Nederland zelf aansprakelijk voor schade bij derden. Deze aansprakelijkheid is moeilijk te verschuiven naar bijvoorbeeld de aannemer als jouw verbouwing illegaal is uitgevoerd.


Heb je zelf schade, door een fout van de aannemer of constructeur? En heb je geen vergunning aangevraagd? Dan zeg ik niet dat je de schade niet krijgt vergoed, maar het wordt op zijn minst een heel vervelend proces. Simpelweg, omdat je geen vergunning hebt aangevraagd.

Adviseert jouw aannemer zonder vergunning te bouwen? Dan zijn wij van mening dat je een andere aannemer moet zoeken. Een goede aannemer adviseert jou altijd netjes de vergunning aan te vragen.

De gemeente is verplicht om handelend op te treden tegen een illegaal bouwwerk. Hierdoor loop je het risico op boetes en/of een dwangsom. Ook mag de gemeente eisen dat je het bouwwerk terugbrengt in originele staat. Dat soort situaties wil je natuurlijk voorkomen :).

Draagmuur verwijderen zonder vergunning boete
Draagmuur verwijderen zonder vergunning boete

Draagmuur verwijderen zonder vergunning boete.

Verwijder je een draagmuur zonder dat je een vergunning aanvraagt? Dan is de gemeente verplicht om daartegen handhavend op te treden. Dit houdt in dat de gemeente jouw onder straffe van een dwangsom kan verplichten de verbouwing te legaliseren (of in originele staat terug te brengen). De hoogte van de boete is afhankelijk per gemeente (zelfs per situatie). De boete moet echter in verhouding staan met het vergrijp.


Draagmuur verwijderen zonder vergunning boete, onze ervaring

Zoals ik hierboven schreef krijg je (onder straffe van een dwangsom) altijd de kans het bouwwerk te legaliseren of terug te brengen in originele staat. In onze ervaring liggen de boetes die klanten krijgen tussen de paar 100 euro en de 2.000 euro. Dit is sterk afhankelijk van de situatie, maar ook de gemeente waar je woont.

Bij het legaliseren is de boete niet de hoogste kostenpost. De hoogste kostenpost zit hem in het openbreken van het bouwwerk, het in kaart brengen van het bouwwerk en het eventueel aanpassen van het bouwwerk. Het legalisatieproces verdubbeld gemiddeld genomen de totale kosten van de verbouwing.

Aanvragen omgevingsvergunning draagmuur verwijderen
Vergunning aanvragen draagmuur verwijderen

Hoe vraag je een vergunning voor jouw draagmuur aan?

Je kunt jouw vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is de centrale website van de overheid die alle vergunningsaanvragen verzameld. De aanvraag komt daarna bij jouw gemeente terecht die de aanvraag beoordeeld.

De gemeente heeft een wettelijke termijn van 8 weken om jouw aanvraag te beoordelen. De gemeente mag deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Hierover moeten zij jou schriftelijk informeren.
Het aanvragen van de vergunning lijkt moeilijk. In de praktijk valt dit gelukkig heel erg mee. Om je hiermee te helpen heb ik een blog geschreven over hoe je in 10 stappen simpel zelf jouw vergunning kunt aanvragen. Via de knop hieronder kom je terecht bij deze blog.
Kom je er niet uit met het aanvragen van jouw vergunning? Stuur ons dan een mailtje. De constructeur die jouw berekening heeft gemaakt helpt je dan graag met de vergunningsaanvraag (hiervoor rekenen we geen extra kosten ;)).

Constructieberekening draagmuur voor jouw vergunning nodig?

Constructieberekening draagmuur doorbreken
Voorbeeld constructietekening draagmuur verwijderen voor een vergunningsaanvraag

Constructieberekening draagmuur voor jouw vergunningsaanvraag

Bij een constructieberekening draagmuur wordt er berekend welke constructie de opening in de muur moet vervangen. Deze constructie is vaak een combinatie van een stalen balk in het plafond, een verticale kolom en/of een onderslagbalk voor de fundering.


Het is daarbij de taak van de constructeur om een goed en efficiënt constructief ontwerp te maken dat voldoet aan de veiligheidsnormen. Zo'n goed en efficiënt ontwerp bestaat uit zo min mogelijk materiaal, terwijl het ontwerp goed is uit te voeren voor de aannemer. De aannemer gebruikt het rapport voor het maken van zijn offerte en als constructieve bouwhandleiding tijdens de verbouwing.

Originele bouwtekening woning
Originele tekeningen van jouw woning voor de constructeur

Wat heeft een constructeur nodig om een constructieberekening van een draagmuur te maken?

Om een constructieberekening van jouw draagmuur te kunnen maken heeft een constructeur de originele tekeningen van het pand nodig. Daarin zijn vooral de constructietekeningen van de woning belangrijk. Op deze constructietekeningen staat informatie over de fundering, de muren, de vloeren en bijvoorbeeld het dak. 


Ook is het voor ons belangrijk dat je op de tekening aangeeft welke draagmuur je wil weghalen en wat je wilt laten staan. Zo weet de constructeur precies wat jouw wensen zijn. 


Hoe kun je originele tekeningen van jouw woning opvragen?

Deze tekeningen zijn allemaal opgeslagen in het gemeentearchief. Deze mag je opvragen, ook als je nog geen eigenaar van de woning bent. Heb je liever dat onze constructeurs jouw bouwtekening opvragen? Dan is dat geen probleem. Meer informatie over de kosten daarvan, vind je in onze offerte.

Constructieberekening draagmuur voor jouw vergunning nodig?