arrow_drop_up arrow_drop_down
18 maart 2019 

Draagbalken... Dit is alles wat je erover moet weten!

In deze blog vertel ik je alles wat je moet weten over draagbalken! Wat is een draagbalk precies, wat is de functie van de balk in jouw woning en waarom moet je een draagbalk berekening laten maken?

Wij horen vaak dat mensen hiermee te maken krijgen en dat ze het moeilijk vinden om de antwoorden op deze vragen te krijgen.

Daarom ga ik je in deze blog antwoord geven op al deze vragen!

Als het goed is weet je na het lezen van deze blog alles over de draagbalk. Ben je al benieuwd? Lees dan snel verder.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een draagbalk?
 2. Wat voor type draagbalken zijn er?
 3. De draagbalk berekening.
 4. Waarom moet je een draagbalk berekenen?
 5. Hoe wordt de draagbalk berekening gemaakt?
 6. Hoeveel kost een draagbalk berekening?

Wat is een draagbalk?

De draagbalk is een bepaald type balk die onderdeel is van de draagconstructie van een woning. Eigenlijk spreekt de term al wel voor zich, het is een balk die de belasting boven de balk draagt.

Het is heel simpel, zonder draagbalk stort jouw woning in elkaar…

Ze zijn erg belangrijk dus!

De balk vangt de belastingen op door deze over te brengen op opleggingen. Het is daarbij natuurlijk de bedoeling dat ze niet van vorm veranderen, doordat ze bijvoorbeeld doorzakken.

Informatie over draagbalken in de woning is te vinden in constructietekeningen en andere bouwtekeningen. Je kunt deze altijd opvragen bij de gemeente!

Wat voor type draagbalken zijn er?

De draagbalken verschillen in materiaal, maar ook in vorm en functie.

De vorm heeft vooral te maken met het profiel van de balk. Hier zal ik later nog meer informatie over geven. Dat profiel heeft ook weer invloed op de functie van de balk, want niet elk profiel is geschikt voor elke plaats in de constructie van jouw woning.

Verschillen in materialen

Er zijn verschillende type materialen die gebruikt worden voor draagbalken. Zo zijn er:

 • Stalen draagbalken
 • Houten draagbalken
 • Betonnen draagbalken

Elk materiaal heeft weer zijn eigen functie en wordt dus voor een ander element in de constructie gebruikt.

Let wel, er zijn verschillende benamingen per type draagbalk. Deze namen geven de functie aan van de balk in de constructie.

Houten balken

Voor een houten draagbalk zijn er 4 verschillende benamingen. Zo wordt er naar een houten balk verwezen als het gaat om:

 • Moerbinten en kinderbinten
 • Gording
 • Spanten
 • Badding of batting
Moerbinten

De moerbalk of moerbint, is een zware balk die van muur tot muur loopt. Deze balk wordt gebruikt om de kinderbalken/binten te dragen.

Dit heb je misschien wel eens gezien in een plafond waarbij de balken zichtbaar zijn. Je ziet dan vaak een paar dikker balken in een bepaalde richting lopen, met meerdere dunne balken op deze dikke balken in een hoek van 90o.

Houten balk

Buiten dat deze balken dus een artistieke functie hebben, is de belangrijkste functie dat zij de vloer erboven dragen.

Een gording

De volgende in de lijst is een gording. Dit is een balk of ligger gemaakt van hout die is aangebracht in de lengterichting van een kap of dak. Dit betekent dat de twee korte zijden van de balk evenwijdig aan het te dragen dakvlak zijn aangebracht.

De functie van gordingen is het dragen van het gehele dak. Dit betekent dat zij niet alleen de dakhuid dragen, maar ook de verdere belasting die op het dak rust.

Onder verdere belasting verstaan we belasting van sneeuw of wind. De dakhuid bestaat uit het dakbeschot met dakbedekking. De dakbedekking is in vele gevallen gemaakt van dakpannen, maar ook een rietdak is niet ongebruikelijk.

Een spant

De derde term in de lijst is een spant. Ook deze draagt de dakconstructie, maar op een andere manier dan de gording. De spant, of dakspant hoe deze ook vaak wordt genoemd, loopt in tegenstelling tot de gording evenwijdig aan het dak.

Een badding

De laatste term is een badding, of batting. Dit is een bezaagde houtenbalk van naaldhout. Ze worden toegepast als hulpconstructie bij bekistingen. De afmetingen van een badding liggen qua breedte en hoogte rond de 6,5 bij 15 centimeter.

Stalen balken

In tegenstelling tot houten balken, verschillen stalen balken voornamelijk in profiel. Er zijn namelijk verschillende profielen voor een stalen balk met elk een eigen functie.

H-profiel

Een H-profiel heet niet geheel verrassend de vorm van de letter H. In de bouwwereld wordt dit profiel ook wel een breedflensprofiel genoemd. Dit doen ze ter onderscheiding van het I-profiel, het volgende profiel in de lijst. De flensen van de balk zijn op de foto hieronder de boven- en onderzijde.

H balk

I-profiel

Het I-profiel verschilt dus met het H-profiel door de lengte van de flensen. Dit is duidelijk te zien als je de tekeningen van beide profiele vergelijkt.

Maar waarom zou je dan een I-profiel gebruiken in plaats van een H-profiel?

Een nadeel van het I-profiel ten opzichte van de ander is dat de flensen minder gewicht kunnen dragen. Dit komt simpel weg doordat ze minder groot zijn. Een I-profiel is dus minder sterk dan het H-profiel.

Het voordeel van de minder grote flensen is echter dat ze ook makkelijker weg te werken zijn. Dit kan bijvoorbeeld in een muur worden gedaan.

Wanneer een I-profiel dus voldoende sterk is, wordt hiervoor gekozen!

IPE-balk

U-profiel

Bij een U-profiel zijn de flensen evenwijdig aan elkaar. De naam is uiteraard ontstaan, omdat het profiel op een gekantelde U lijkt.

T-profiel

Een verschil met de vorige profielen is dat het T-profiel maar 1 flens heeft. Hierdoor krijg de balk de vorm van een omgekeerde T.

Betonnen Balken

Ook voor betonnen balken zijn er weer verschillende typen beschikbaar. Ze worden namelijk in 3 categorieën geplaatst:

 • Gewapend beton
 • Voorgespannen beton
 • Ongewapend beton

Gewapend beton is een combinatie van wapeningsstaal en beton. Deze speciale vorm van wapening bestaat uit stalen staven die de trekkrachten op het beton opnemen.

Het beton zelf neemt namelijk al de drukkrachten op de balk op.

De combinatie van het staal en beton is dus ideaal omdat alle verschillende krachten worden opgevangen. Scheurvorming wordt hierdoor sterk beperkt of zelfs vermeden.

Draagbalken plaatsen

Voorgespannen beton is eigenlijk een vorm van bewapend beton dat op een speciale manier wordt toegepast. Dit is omdat een deel van de wapening, zoals de naam al doet vermoeden, wordt voorgespannen.

Dit betekent dat het staal al onder trekkracht in het beton wordt geplaatst. Het voordeel hiervan is dat het beton uiteindelijk een hogere belasting aan kan.

Ongewapend beton bevat dus geen wapening van staal. Deze balken bestaan enkel uit beton en hebben verder

Wat is een draagbalk berekening?

Je weet nu als het goed is alles over de verschillende soorten draagbalken, maar wat voor berekening worden er gedaan rondom een draagbalk?

Een draagbalk berekening wordt vaak gebruikt bij simpelere verbouwingen. De berekening kan variëren tussen een stalenbalk berekening of houtenbalk berekening.

Het voordeel van de houten balk is dat deze goedkoper is en makkelijker te plaatsen vanwege zijn lagere gewicht.

Een houten balk, en dus een houten balk berekening wordt vooral toegepast als het gaat om:

 • Vloeren
 • Een uitbouw
 • Een aanbouw
 • Overkappingen
 • Een dakopbouw
 • Dakkappellen
 • Een schuur

Om de sterkte van een stalenbalk te testen moet een stalenbalk berekening gemaakt worden.

Dit is een type constructieberekening, die volledig gericht is op het berekenen van de krachten op een balk. Enkele van deze krachten zijn de eerder genoemde trek- en duwkrachten.

Er moet worden gekeken of de balk die geplaatst wordt al deze krachten wel kan dragen. Ook kan de berekening worden gebruikt om te bepalen welke draagbalk je nodig hebt.

Zijn de krachten groot? Dan is het handig om een H-profiel te gebruiken, ondanks dat deze misschien moeilijker weg te werken is.

Zijn de krachten minder groot? Dan moet worden gekeken of een I-profiel voldoende ondersteuning biedt. Want zoals eerder al gezegd kan deze veel makkelijker weggewerkt worden.

Al deze punten worden bepaald door de constructeur die de berekening maakt.

Uiteindelijk zorgt de berekening ervoor dat de gemeente ambtenaar en de aannemer precies weet welke stalenbalken er geplaatst zijn of geplaatst moet worden om de veiligheid van de constructie te garanderen.

Daarnaast zal een goede constructeur er ook voor zorgen dat er rekening wordt gehouden met doorbuigingen.

Waarom moet je een draagbalk berekenen?

De redenen voor het laten maken van een draagbalk berekening verschillen per verbouwing. Ik kan je wel een duidelijke lijst geven van verschillende redenen om dit te laten doen.

Ten eerste is het maken van de berekening onderdeel van de constructieberekening. Deze berekening is weer nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Ben je vergunningsplichtig? Dan moet je altijd een constructieberekening laten maken..

En dus zal je dan ook altijd een draagbalk berekening moeten maken.

Draagbalk plaatsen

Dus als ik niet vergunningsplichtig ben moet ik geen berekening laten maken?

Zeker niet! Wij zullen je ook aanraden om een berekening te laten maken wanneer je niet vergunningsplichtig bent!

Het is namelijk altijd verstandig om dit te laten doen..

Je verkleint hierdoor de kans op scheuren en verzakkingen in jouw woning. Daarnaast leg je de verantwoording bij de constructeur die jouw berekening maakt. Wanneer de scheuren dus toch ontstaan, is dit niet jouw fout en ben je hiervoor verzekerd.

Wat betekent dat dan, de verantwoording afgeven?

Dat is eigenlijk heel simpel. Wanneer jij een constructieberekening laat maken ga je ervan uit dat de constructeur een correcte berekening maakt. Om ervoor te zorgen dat je een soort stok achter de deur hebt, ben je volgens de wet niet meer verantwoordelijk wanneer achteraf blijkt dat er toch fouten zijn gemaakt.

Je hebt tenslotte de berekening door een professional laten maken.

Daarnaast kan je zelf natuurlijk ook zonder twijfel aan de verbouwing beginnen en hoef je geen twijfels te hebben of de constructie veilig genoeg is.

Als laatste rede bespaar je kosten tijdens de verbouwing door het maken van een houten balk berekening. Dit klinkt misschien heel gek, omdat je geld uitgeeft aan de berekening.

Het besparen op de kosten zit hem echter in het besparen op schade die je oploopt als de constructie niet goed is doorberekend. Dit zou je kunnen samenvatten als het verminderen van onderhoudskosten. Ook bespaar je kosten doordat je precies weet hoeveel hout je moet kopen om de verbouwing te volbrengen.

Hoe wordt de draagbalk berekening gemaakt?

Bij het maken van de draagbalk berekening let de constructeur niet op dezelfde dingen als bij het maken van een stalen balk berekening.

Bij een stalenbalk berekening let de constructeur namelijk op de sterkte en vervorming van de balk.

De vervorming is bij een houten balklaag echter al niet nodig, omdat hout niet kan vervormen zoals staal dat doet.

In mijn blog over de stalenbalk berekening zal ik dieper ingaan op deze berekening.

Waar let de constructeur dan op?

Een constructeur let bij een houten balk berekening daarom op de volgende punten:

 1. Gebruikswensen van de klant
 2. Uiterlijk van de verbouwing
 3. Extreme weersomstandigheden

De gebruikswensen van de klant zijn in het geval van een houten balk erg belangrijk. Veel belangrijker nog dan bij een stalen balk. Voor een stalen balk is er namelijk minder om op te letten dan bij de houten balk.

Draagbalk

Denk bijvoorbeeld aan een houten vlonder. Wil je op dat vlonder kunnen lopen met meerdere mensen? Hoe zwaar wordt het gewicht op het blonder? Hoe wil je toegang krijgen tot het vlonder?

Dit zijn allemaal vragen, en dus variabelen, die heel belangrijk zijn voor de berekening van de houten balklaag. Want de belasting van meerdere personen is natuurlijk hoger dan van één persoon.

Ook het uiterlijk van de verbouwing is belangrijk. Omdat houten balken vaak zichtbaar zijn, moeten ze ook dusdanig worden geplaatst dat dit er niet vervelend uitziet. Maar ook als je balken niet zichtbaar moeten zijn, moet worden gekeken hoe je deze balken dan kunt verbergen.

Als laatste moet er natuurlijk rekening worden met extreme weersomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een dak. Zoals ik bij het stukje over de gording al vermelde, is het belangrijk dat deze de belasting van sneeuw of extreme wind kan dragen.

Hoeveel kost een draagbalk berekening?

Kosten draagbalk

Ik kan je helaas geen exacte prijs geven van deze berekeningen. Maar dit is eigenlijk het geval voor elk type constructieberekening.

Dit komt omdat elke berekening weer anders is. Bij de een moet rekening worden gehouden met meer windbelasting dan bij de ander en het ene dak heeft dus weer meer balken nodig om door te berekenen dan het andere dak.

Om een exacte prijs te geven zouden wij dus eerst de bouwtekeningen moeten zien. Op basis daarvan kunnen wij inschatten hoelang we bezig zijn met het maken van de berekening.

Kosten houten balklaag berekening

Natuurlijk kan ik je wel alvast een schatting geven van de kosten.

Een simpele houten balk berekening begint al bij €119,- voor een vloer. Een grotere verbouwing, van bijvoorbeeld een aanbouw, loopt al op tot circa €249,-.

Kosten stalen balk berekening

Ook voor de stalen balk berekening kan ik je een schatting van de kosten geven.

Een simpele stalen balk berekening kost ongeveer €159,- maar kan bij een grotere verbouwing oplopen tot aan €359,-. Wil je precies weten hoeveel de constructieberekeningen kosten? Kijk dan gerust even op onze prijslijst of kijk in het laatste hoofdstuk van mijn blog over de stalen balk berekening.

Voor beide berekeningen is het misschien wel interessant om te bekijken waar de kosten vandaan komen? Daarom heb ik een blog geschreven over de kosten van een constructeur. Hierin probeer ik uit te leggen waarom wij bepaalde kosten verrekenen en wat je dan eigenlijk terugkrijgt voor een stalen balk of houten balk berekening.

Kosten draagbalk

In het kort

Het duurde misschien even, maar nu je deze blog hebt gelezen weet je als het goed is alles over een draagbalk. Of het nu gaat om een houten balk of stalen balk, je weet precies wanneer je ze nodig hebt en hoe je de berekeningen moet laten maken!

Draagbalk

Heb je nog vragen over draagbalken? Of tips voor mensen die bijvoorbeeld nog een draagbalk moeten verwijderen?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd 🙂

Over de schrijver
Dingen doen waarvan andere constructeurs en bouwadviseurs zeggen dat het niet kan... Dat vind ik super leuk om te doen! Daarom ben ik samen met ons team elke dag bezig om constructieberekeningen simpeler en bereikbaarder te maken voor mensen die gaan verbouwen!
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?

Koekjes