Is een constructieberekening verplicht?

Wanneer is een constructieberekening verplicht?

Een constructieberekening is verplicht als je constructieve wijzigingen doorvoert aan jouw woning. Die verplichting geldt ook als je vergunningsvrij mag bouwen.

Voorbeelden voor wanneer je een constructeur nodig hebt zijn als je:

  • Een draagmuur verwijdert
  • Een aanbouw bouwt
  • Een dakopbouw of dakterras wilt plaatsen
  • Een schuur, garage of overkapping wilt plaatsen
  • Een nieuw bouwwoning wilt bouwen


Waarom is een constructieberekening verplicht?
In artikel 2.2. en 2.3 van het Bouwbesluit staat dat je ten alle tijden moet kunnen aantonen dat jouw bouwwerk voldoet aan de gestelde normen. Deze regels zijn ingesteld om te kunnen garanderen dat alle woningen in Nederland veilig zijn.

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!