Sterkteberekening

Wat is een sterkteberekening?

Een sterkteberekening is een type berekening dat valt onder de constructieberekening. Een sterkteberekening van een constructie dient om aan te tonen of de constructie, de materialen en de belastingen kunnen bezwijken. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in scheurvorming.

Waarom laat je een sterkteberekening maken?

Allereerst is het wettelijk verplicht om een constructieberekening te laten maken, wanneer je een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente. Daardoor ben je ook wettelijk verplicht om een sterkteberekening te laten maken.

Daarbij komt ook nog dat het veel veiliger is voor uw constructie om deze berekening te laten maken. Het voorkomt dat bijvoorbeeld een uitbouw ineens in stort. De berekening wordt gemaakt door een constructeur die vaak werkt bij een constructiebureau. Hierbij houdt de constructeur zich aan de eisen die zijn opgesteld in het bouwbesluit.

Wat bereken je met een sterkteberekening?

Voor de berekening zijn er verschillende methodes mogelijk. Hiermee kan worden gecontroleerd of een constructie sterk en stabiel genoeg is. Ook kan worden gezien of een constructie niet te zwaar is ontworpen.

Er zijn ook methodes die kunnen aangeven waar de kritieke zones in een constructie zich bevinden. De kritieke zones zijn de zones waar er meer gevaar is dan op andere plekken. De constructie kan hier bijvoorbeeld eerder doorzakken of scheuren. Wanneer de architect dit probleem weet kunnen deze plekken in het ontwerp worden aangepast.

Hierdoor kunnen deze plekken alsnog sterk en stabiel genoeg worden gemaakt. Een sterkte berekening kan worden gemaakt voor verschillende materialen. Een van de meest bekende is de sterkte berekening staal.
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!