Belasting

Belasting (Bouwkunde)

Belasting in de bouwkunde is de kracht die wordt uitgeoefend op een bepaald element. We hebben het hier dus over hoeveel een element in een constructie belast wordt.

Hoe werkt belasting (in de Bouwkunde)?
Belasting is dus de druk of kracht die wordt uitgeoefend op een constructie-element. Enkele van deze elementen zijn balken of bijvoorbeeld een stalen ligger. De belasting wordt berekent met een constructieberekening of een sterkteberekening. Voor balken of liggers van staal wordt dit gedaan met een sterkteberekening staal.

Welke soorten belastingen zijn er?
Er zijn in een constructie 2 soorten belastingen. Permanente en variabele belastingen.

Permanente belastingen zijn er altijd. Zo kan je denken aan gewicht van materialen binnen de constructie. Een dak oefent bijvoorbeeld altijd druk uit op de balken die het dak dragen. De constructie zal zelf ook altijd druk uitoefenen op de fundering.

Variabele belastingen zijn er soms. Denk hierbij aan sneeuw op een dak. Deze sneeuw blijft niet altijd liggen, maar als het er ligt is het extra gewicht en dus kracht op het dak. Ook personen en meubilair kunnen variabele belastingen vormen. Zij zullen ook niet altijd aanwezig zijn, maar belasten de vloer en alles eronder wel.

Toegestane belasting berekenen met een constructieberekening
De constructieberekening wordt uitgevoerd door een constructeur aan de hand van een constructietekening. Hij berekent hiermee alle krachten op een constructie. Zo kan hij zien hoeveel een bepaald gedeelte wordt belast. Zo’n constructieberekening wordt toegepast op:

  • Kolommen
  • Wanden
  • Balken
  • Vloeren
  • Funderingen
  • Daken

Dit zijn allemaal dragende delen in een constructie. Bij de funderingen wordt vooral gekeken of deze het totale gewicht van de constructie kan dragen. De fundering is het onderste gedeelte van het bouwwerk en het is dus belangrijk dat deze stevig genoeg is.

De wanden dragen alles wat erboven is gebouwd. Het zijn bijvoorbeeld een dak of bovenverdieping die kracht uitoefenen op de wanden.

Als je nog meer te weten wilt komen over wat een constructieberekening inhoudt. Dan raad ik je aan om mijn blog Voorbeeld constructieberekeningen te lezen.
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!