Balken

Balken (constructief)

In een constructie zijn er verschillende soorten balken verkrijgbaar in verschillende materialen. De functie van een balk in een constructie is om de belastingen over te brengen op opleggingen. Het is de bedoeling dat ze hierbij niet van vorm veranderen.

Hier wordt mee bedoeld dat ze bijvoorbeeld niet doorzakken. De doorsnede van de balk is vaak veel kleiner dan de lengte.

Verschillende soorten balken
Een balk kan van verschillende materialen gemaakt zijn. Zo zijn er:

 • Houten balken
 • Stalen balken
 • Betonnen balken

Verdere informatie over welke typen balken er zijn en hoe deze worden toegepast vind u in de volgende paragrafen.

Houten balken
Houten balken worden vaak anders genoemd. Zo zijn er andere benamingen wanneer de afmeting of plaats in het gebouw anders is. Ook kan de functie van de balk bepalen welke naam er wordt gegeven aan de balk. De benaming die onder andere worden gegeven zijn:

 • Moerbinten en kinderbinten
 • Badding of batting
 • Gording
 • Spanten

De eerstgenoemde vormen een samengesteld houten balkenlaag. De moerbalk of moer bint, is een zware balk die van muur tot muur loopt. Hij draagt de kinderbalken of kinderbinten. Dit zijn kleinere balken die tegengesteld op de moerbalken liggen. Samen vormen ze de constructie waarop de vloer rust.

Een badding wordt ook wel batting genoemd. Het is een bezaagde houtenbalk van naaldhout. Ze worden onder andere toegepast als een hulpconstructie bij bekistingen. De afmetingen in de bouw que breedte en hoogte liggen rond de 6,5 bij 15 centimeter.

Een gording is een houtenbalk die in de lengterichting van een dak wordt geplaatst. De twee korte zijden zijn evenwijdig aan het te dragen dakvlak. Ze dienen voor het dragen van de dakhuid. Deze huid bestaat uit het dakbeschot met de dakbedekking en verdere belastingen zoals wind en sneeuw.

De zwaarte en onderlinge afstand worden meestal door een constructeur berekend. Dit wordt gedaan doormiddel van een constructieberekening.

Een spant draagt net als de gording een dakconstructie. Hij wordt daarom ook vaak een dakspant genoemd. In tegenstelling tot de gording, lopen spanten evenwijdig aan het dak.

Stalen balken
Voor stalen balken worden er vaak verschillende profielen gebruikt. Elke van deze profielen heeft zijn eigen vorm en toepassing. De verschillende profielen zijn:

 • H-profielen
 • I-profielen
 • U-profielen
 • L-profielen
 • T-profielen

Alle profielen zijn zo genoemd omdat ze de vorm hebben van deze letter. Het is belangrijk te weten dat al deze profielen hun eigen functie hebben in de bouw. Ik zal in dit artikel alleen het verschil tussen H- en I-profielen belichten, omdat deze vormen erg op elkaar lijken.

Een H profiel wordt ook wel een breedflensprofiel genoemd om aftewijken van de I-profielen. Ze onderscheiden zich dan ook in de bredere flenzen. Dit zijn de boven en onderkant van de balk.

Voorbeelden stalen balken

Betonnen balken
Balken van beton kunnen in 2 categorieën worden geplaatst: gewapend beton en voorgespannen beton. Gewapend beton is een combinatie van wapeningsstaal en beton. Deze wapening bestaat uit stalen staven die de trekkrachten op het beton opnemen. Het beton neemt zelf de drukkrachten op.

Hierdoor wordt scheurvorming sterk beperkt of zelfs vermeden. Voorgespannen beton is eigenlijk gewapend beton dat op een speciale manier wordt toegepast. Dit is omdat een deel van de wapening wordt voorgespannen.

Voorgespannen betekent dat het staal al onder trekkracht in het beton wordt geplaatst.  Het voordeel hiervan is dat het beton dan uiteindelijk een hogere belasting kan dragen.

Vragen over constructieve balken?
Als het goed is heb je nu een aardig beeld over verschillende type constructieve balken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox!
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!