Wat is een paalfundering?

Wat is een paalfundering?

Een paalfundering is een funderingsvorm bestaande uit meerdere palen die als fundering dienen voor een constructie. Deze palen worden in de grond geheid, gegoten of geschroefd.

Allereerst zijn er drie categorieën om de palen onder te verdelen
Een fundering op palen kan op veel manier verschillen en ik ga ze in dit artikel echt niet allemaal uitgebreid beschrijven.

Wil je een uitgebreide versie? Kijk dan hier.

Toch zal ik de verschillende soorten palen hier nog wel kort beschrijven. Daarom beginnen we maar gelijk met de drie categorieën die verschillen in hun inbrengmethode. Je hebt namelijk palen met een inbrengmethode met…

  1. Grondverdringing
  2. Geen of geringe grondverdringing
  3. Grondverwijdering

Paalfunderingen met grondverdringing
Onder categorie 1 vallen de geheide palen. Deze kunnen van hout, staal en beton gemaakt zijn en zijn verre weg de bekendste vorm van een paalfundering. Zeker de betonnen geheide palen worden in Nederland erg veel gebruikt.

Andere palen die onder die eerste categorie vallen zijn de geschroefde en gedrukte paalsystemen. Hierbij spreekt het wel voor zich dat de geschroefde paal letterlijk in de grond geschroefd wordt in plaats van dat deze in de grond geheid wordt.

De gedrukte palen zijn vaak wat verwarrend omdat deze erg lijken op de geheide palen. Het is echter zo dat een gedrukte paal vrijwel altijd gebruikt wordt om een fundering te herstellen. De paal wordt namelijk letterlijk tegen een muur aan de grond in gedrukt om zo meer stevigheid aan de fundering te geven.

Paalfundering zonder of met geringe grondverdringing
Deze vorm van funderen heeft vaak te maken met het inbrengen van staalprofielen. Dit zorgt dan ook voor de verwarrende term ‘geheide in de grond gevormde palen’. Want hoe kan een paal die in de grond gevormd wordt geheid worden? Dit heeft dus te maken met dat staalprofiel.

Dit is een grote koker die de grond in gaat en waar vervolgens beton in gegoten wordt. Vervolgens wordt de koker weer uit de grond gehaald en blijft het beton achter. Dit zie je op de afbeelding hierbeneden…

Voorbeeld grondverdringing paalfundering
Paalfundering met grondverwijdering
Tot slot is er nog de inbrengmethode met grondverwijdering. Deze methode wordt vrijwel niet gebruikt in Nederland maar het is toch goed om deze even te noemen.

Een voorbeeld van dit type fundering is de gepulste paal. Hierbij wordt zand door de holle paalkern omhoog gepulst terwijl het paalprofiel de grond in gaat.

Mocht je nou meer willen weten over paalfunderingen of andere soorten funderingen? Neem dan even een kijkje op onze blog pagina.
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!