Fundering op palen, wanneer nodig en wat kost het?
18 juli 2019 

Fundering op palen, wanneer nodig en wat kost het?

Ga je een aanbouw bouwen, een nieuwe schuur plaatsen of helemaal een nieuwe woning bouwen? Dan moet je natuurlijk beginnen met een goede fundering.

Daarbij wil je een goede fundering, maar zonder onnodig hoge kosten te maken.

Maar ja. Welke fundering is dat dan?

Heb je een fundering op palen nodig of toch een fundering op staal? En als het palen worden, wat worden het dan voor palen? Worden het schroefpalen of ga je toch ouderwets heien?

Belangrijke vragen, want de fundering van jouw bouwwerk is vaak één van de grootste kostenposten. Met die vragen ga ik je in deze blog helpen. Zo ben je goed voorbereidt op de keuze voor de fundering van jouw woning.

Sneak preview 1: een fundering op palen wordt vooral in het Westen en het Noorden van Nederland toegepast. Dat komt, omdat in die gebieden de zandlaag dieper in de grond zit.

Sneak preview 2: om aan het Bouwbesluit te voldoen, moet je een constructieberekening van de fundering door een constructeur laten maken. Ook als je vergunningsvrij mag bouwen.

Sneak preview 3: de aannemer gebruikt de constructieberekening van de fundering als bouwhandleiding voor het plaatsen van de palen. Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een funderingsberekening. Hierbij zorgt een goede constructeur voor een goed en efficiënt ontwerp van jouw fundering.

Video: wanneer heb je een fundering op palen nodig?

De constructeur en het fundering op palen.

Helaas.. Je hebt altijd een constructieberekening nodig wanneer je een fundering op palen gaat maken.

Althans, helaas… Een constructieberekening voor een fundering heeft veel voordelen waardoor je zelf een berekening had laten maken wanneer het niet verplicht was.

Eerst nog even kort waarom je de berekening verplicht is. Voor een fundering heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor die vergunning ben je verplicht om bouwtekeningen aan te leveren en dus ook om een constructieberekening te laten maken.

Maar een constructieberekening laten maken heeft veel voordelen

Natuurlijk is dit makkelijk om te zeggen als een constructiebureau. Een autodealer zal ook niet zeggen dat je beter niet zijn auto kunt kopen.

Het voordeel is echter dat het hier niet gaat om wel of geen berekening laten maken, want zoals je nu weet moet je dat altijd laten doen.

Ik hoop het echter wel minder erg te laten zijn voor je!

Allereerst zorgt een constructieberekening ervoor dat alle elementen van een constructie worden doorberekend. In dit geval zal de constructeur dus kijken naar welke palen er nodig zijn voor jouw fundering.

Wat hier het voordeel van is?

De constructeur zal voor jouw keuze ook kijken naar het goedkoopste alternatief. Zo zorgt hij dat de palen niet te lang of dik worden waardoor je kosten op materialen bespaart.

Een goede constructeur maakt een efficiënt ontwerp van jouw fundering. Een paal minder bespaart namelijk al snel tussen de €500,- en €1.000,-. Hiermee verdient een goede constructeur zichzelf terug.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

Daarnaast weet je altijd dat je de goede paal hebt gekozen en kan je met zekerheid de fundering plaatsen.

Ook als de veiligheid toch niet wordt gewaarborgd heeft het laten maken van een constructieberekening voordelen

Dit klinkt misschien gek, want je hebt de berekening toch laten maken zodat je zeker wist dat de fundering veilig was?

Dat klopt! Maar helaas worden er ook in een constructieberekening wel eens fouten gemaakt.

Het voordeel van het laten maken van de berekening is echter dat je de verantwoordelijkheid van de fundering overdraagt aan de constructeur. Jij hebt dan namelijk laten zien dat je er alles aan hebt gedaan om de constructie zo veilig mogelijk te bouwen en daarbij vertrouw je de constructeur om dit te verwezenlijken.

Een groot voordeel van de funderingsberekening is dus dat de constructeur zorgt voor de veiligheid van de constructie.

Tip van een constructeur

Ben je van plan om een aan- of uitbouw te laten bouwen? Dan is deze tip waarschijnlijk wel handig.

Wij krijgen namelijk vaak de vraag van mensen om een constructieberekening te laten maken voor de fundering van hun aanbouw.

Dit is natuurlijk niet slecht, want zoals je nu weet is die berekening verplicht.

Het is echter wel zo dat de rest van de constructie vergeten wordt en dus niet doorberekend wordt. Of de aanvrager van de berekening laat de rest van de constructie berekenen door een andere constructeur.

Dit is niet slim!

Wij zullen je altijd aanraden om de hele constructie door één constructeur te laten berekenen. Hiermee bedoelen we dus zowel de fundering als de constructie zelf.

Hiermee voorkom je dat er iets misgaat in de berekening en dat de berekening ook sneller klaar is. Wanneer één constructeur namelijk het overzicht heeft over alle constructietekeningen zal hij een complete constructieberekening kunnen leveren.

Natuurlijk is het helemaal niet laten berekenen van de constructie nog minder slim. Hiervoor gelden namelijk precies dezelfde voordelen als voor de constructieberekening. Het nadeel is echter dat je voor de constructie van de aanbouw vaak niet verplicht bent om de berekening te laten maken.

Maar laat dus altijd wel een constructieberekening maken voor de hele aanbouw!

Wanneer gebruik je een fundering op palen?

De keuze hangt vooral af van de bodem waarop jij een constructie wilt plaatsen en waarin je dus een fundering moet maken.

Een fundering op palen wordt gezien als een stevige fundering omdat de palen diep de grond in gaan. Er is dan namelijk de mogelijkheid om de fundering in sterkere grondlagen te plaatsen die misschien dieper liggen.

Een fundering op staal daarentegen gaat veel minder diep en is vaak enkel een blok dat in een zandlaag wordt geplaatst.

Waarom moet je funderen op een zandlaag?

Daarvoor moet je eigenlijk even naar de eigenschappen van zand en andere grond kijken.

Zoals je weet is zand heel korrelig. Wanneer je het oppakt zal het langs je vingers lopen in korrels van niet meer dan een halve millimeter.

Een van de eigenschappen van dat fijne zand is dat het makkelijk water tegenhoudt en veel belangrijker nog, dat het niet makkelijk water opneemt.

Dit is heel anders in een grond van klei of veen. Planten worden niet voor niets wel op deze grond geplaatst en niet op zand. Klei of veen houdt namelijk wel makkelijk water vast.

Waarom is het dan erg als de grond water vasthoudt?

Wanneer grond water vasthoudt betekent dit dat de grond zwakker wordt en in elkaar gedrukt kan worden. Dat samendrukken zorgt er echter wel voor dat de grond op dat moment wel sterker is. Vandaar ook dat je een zandkasteel alleen van nat zand kunt maken.

Een materiaal dat water kan vasthouden is dus samendrukbaar. Wanneer je hier voor langere periode gewicht op uit oefent zal het samendrukken en verkleind het volume. Het water wordt uit het materiaal gedrukt. Dit is het geval bij klei, omdat deze grond voor een veel langere tijd water vasthoudt dan zand.

Aangezien de samendrukbare laag soms meters dik kan zijn kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat er een behoorlijke zakking kan plaatsvinden.

Zie je wel eens van die grote hopen zand liggen waar ze later bijvoorbeeld een weg moeten maken? Dat noemen ze voorbelasten. Op deze manier zorgen ze ervoor dat een deel van de zakking al heeft plaatsgevonden voordat de weg wordt aangelegd

De gevolgen van het inzakken zal ik later bespreken!

Maar goed…

Het belangrijkste om te weten is dus dat een fundering gelegd kan worden op een zandlaag en niet op een kleilaag.

Dus je plaatst de fundering op palen wanneer de zandlaag te diep ligt?

Klopt! Een onofficiële regel die je aan kan houden is de volgende:

Wanneer de zandlaag dieper ligt dan 3 meter heb je altijd een fundering op palen nodig!

Op basis waarvan worden de palen gekozen?

Zoals ik eerder al aangaf zijn er verschillende soorten palen die gebruikt kunnen worden voor deze fundering.

De juiste paal wordt gekozen door te kijken naar de inbrengtechniek van de paal. Want…

De wijze van inbrengen is van essentieel belang met betrekking tot de draagkracht en het vervormingsgedrag van de palen

Het is namelijk zo dat het inbrengen van palen aanzienlijke veranderingen teweegbrengt in de grond. Er verandert dus veel aan de oorspronkelijke bodem.

Je kan hierbij denken aan grondverdichting. Hierbij gaat de oorspronkelijke bodemstructuur verloren omdat de bodem wordt samengedrukt. Dit is overigens een positieve eigenschap, de grond zal hierdoor sterker zijn.

Grondverdichting wordt gezien als een vorm van grondverdringing.

Een andere vorm van verandering is grondontspanning, wat dan weer ontstaat door een meer of mindere mate van grondverwijdering.

Door de mate van grondveranderingen worden de palen in categorieën ingedeeld

Deze drie categorieën zijn:

  • A. Inbrengmethode met grondverdringing
  • B. Inbrengmethode met geen of geringe grondverdringing
  • C. Inbrengmethode met grondverwijdering

Voor elke categorie is er vervolgens weer een groep palen die gekozen kan worden voor de fundering.

Daarnaast wordt er gekeken naar de omgeving. Wat is de hinder die de omgeving kan ondervinden en is dit toelaatbaar. Denk daarbij aan trillingen en geluidshinder.

Vooral trillingen kunnen belangrijk zijn. Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat naastgelegen bouwwerken schade ondervinden. Dat mag natuurlijk niet.

Als het risico hiertoe groot is kan worden gekozen voor een trillingsvrij systeem. Bij een beperkte risico op trillingen kunnen trillingsarme systemen worden toegepast of kunnen er trillingsmeters worden opgehangen bij de naburige bouwwerken. Op deze manier kan er direct worden ingegrepen als de trillingen te groot blijken te zijn. Hier zijn strenge eisen aan gesteld.

Doormiddel van een constructieberekening zal uit die groep palen weer de paal worden gekozen die ook vanuit economisch oogpunt het meest gunstig is.

Maar over die constructieberekening vertel ik je later meer. Eerst wil ik je nog wat meer over de palen vertellen. Want wat zijn de…

Constructieberekening paalfundering laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun fundering.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening jouw vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening van jouw fundering snel nodig? Dan kan dat ook, wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

Verschillende soorten funderingen op palen

De palenmarkt wordt tegenwoordig door vijf typen palen gevormd:

  • Houten palen
  • Geheide, geprefabriceerde betonpalen
  • Geheide, in de grond gevormde palen
  • Geschroefde, in de grond gevormde palen
  • Avegaarpalen
Houten palen

Waar deze palen van zijn gemaakt spreekt voor zich. De voordelen van deze vorm zijn echter wel interessant.

Een houten paal is namelijk snel geleverd en voor het heien van de paal is een redelijk eenvoudige heimachine nodig.

Er zijn echter wel gevaren bij een houten paal. Zo kan er houtaantasting plaats vinden.

fundering op palen

Die aantasting ontstaat door een daling van het grondwaterniveau. Het is namelijk zo dat het voor hout niet uitmaakt als deze continu omringd is met water. Met andere woorden, wanneer het grondwaterniveau gelijk blijft.

Wanneer er echter een daling plaats vindt zullen er gedeeltes van de paal niet meer onder water staan en dus worden deze blootgesteld aan zuurstof.

De zuurstof zal ervoor zorgen dat de paal gaat rotten en dus minder stevig wordt.

Dit is echter wel te vermijden!

Wanneer de houten paal geplaatst is kan er een betonnen opzetter of oplanger geplaatst worden. Dit is een hulpstuk dat bovenop de heipalen is geplaatst als verlengstuk.

De oplanger zorgt ervoor dat de houten heipalen tot onder de laagste grondwaterstand geslagen kunnen worden om zo het hout tegen houtrot te beschermen. De oplanger zal dan namelijk de afstand tussen de houten paalkop en de funderingsbalk overbruggen.

Geheide, geprefabriceerde palen

Deze palen worden ook wel prefab betonpalen genoemd. Het zijn gladde betonpalen en zijn de meest gebruikte heipalen in Nederland. Je zult ze wel herkennen op de volgende foto.

Het voordeel van een prefab paal is dat deze in zijn volledigheid in de grond geslagen kan worden. Dit is tegenstelling tot in de grond vervormde betonpalen.

Verder mag de paallengte niet groter zijn dan 70 maal de diameter van de paalschacht en is de maximale lengte vastgesteld op ca. 35m.

Maar gelukkig is dit voor jou helemaal niet interessant omdat je dit rekenwerk aan de constructeur over kan laten.

Geheide, in de grond gevormde palen

Deze combinatie klinkt waarschijnlijk heel gek. Toen ik de eerste keer van dit soort palen hoorde moest ik ook even nadenken hoe een geheide paal nog in de grond gevormd kan worden.

Het verschil zit hem er echter in dat de paal die geheid wordt niet de daadwerkelijke funderingspaal is.

Voor deze vorm van fundering wordt namelijk eerst een gat in de grond gemaakt en wordt vervolgens een wapening in het gat geheid. De wapening is een buis van staal die tot op de vaste grondslag in de grond geslagen wordt. Je ziet een voorbeeld van deze buizen op de foto…

fundering op palen

Vervolgens wordt die stalen buis volgestort met beton.

Het voordeel van een in de grond gevormde paal is dat de lengte van de paal tijdens het bouwen nog bepaald kan worden. Dit is vooral handig wanneer de hoogte van de vaste grondslag sterk varieert.

Geschroefde, in de grond gevormde paal

Naast het heien van een wapening kan de in de grond gevormde paal ook worden gemaakt door middel van een geschroefde paal.

Zoals de naam al zegt wordt eerst een gat gemaakt door een boor met schroefdraad aan de punt van de boor. Deze boor heeft een holle binnenkant die wordt volgestort met beton wanneer de boor de gewenste diepte heeft bereikt.

Het voordeel van de geschroefde paal is dat deze geluidsarm en trillingvrij is, doordat er niets in de grond geslagen wordt.

Een voorbeeld van zo’n geschroefde in de grond gevormde paal is een avegaarpaal.

Hoe weet je of de fundering op palen goed geplaatst is?

Dit kan voor jou in twee gevallen interessant zijn.

Je hebt pas een fundering op palen laten plaatsen of je wilt een huis kopen met een fundering op palen.

In beide gevallen is het natuurlijk de vraag of de fundering wel goed geplaatst is.

Stap één is eigenlijk heel simpel. Ga na of er een constructieberekening van de fundering is gemaakt en of deze nog beschikbaar zijn.

Wanneer je de fundering pas hebt geplaatst is dit natuurlijk makkelijk te doen, maar voor een woning die je wilt kopen is dit misschien lastiger.

Als je de constructieberekening hebt kan je deze laten controleren. Ook hiervoor geldt dat dit vooral belangrijk is wanneer je een woning koopt. Wanneer je de berekening pas hebt laten maken kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat deze klopt.

Want zoals je nu weet zijn eventuele extra kosten door verzakking van de fundering voor de constructeur.

Ga voor het huis dat je wilt kopen ook na of er een grondonderzoek is gedaan en kijk ook goed of dit door een onafhankelijke partij is gedaan.

Kloppen al deze punten? Dan is er eigenlijk geen reden dat de fundering niet goed zou zijn!

Mocht er nou geen constructieberekening beschikbaar zijn dan is het goed om een expert naar de zekerheid van de fundering te laten kijken. Deze kan op basis van grondonderzoek en de gegevens van de fundering vaak al stellen of de juiste fundering is gekozen.

Dit helpt in ieder geval bij het compleet uitsluiten van een slechte fundering!

Wat zijn de gevolgen van een slechte fundering op palen?

Helaas… Na het maken van een constructieberekening of het laten checken van de fundering blijkt deze toch niet goed te zijn.

Wat zijn nu de gevolgen?

Eigenlijk worden de problemen met een fundering vrijwel altijd veroorzaakt door het doorzakken van de fundering. Dit komt dan weer doordat er simpelweg voor een verkeerde fundering is gekozen.

Het kan zijn dat de palen niet diep genoeg zijn geslagen of dat er toch houtrot is ontstaan in de houten palen.

Het doorzakken van de fundering brengt natuurlijk problemen met zich mee.

Een logisch gevolg is het zakken van de vloer. Dit zal je vooral merken bij een aanbouw, wanneer de vloer van de aanbouw ineens lager ligt dan de vloer van de oorspronkelijke constructie.

Je kan je ook voorstellen dat er scheuren in muren ontstaan wanneer een gedeelte van de palen zakt en de rest niet. Hierdoor komen constructie elementen schuin te liggen en komt er teveel druk op de muren.

De muren zullen als gevolg van deze druk ligt buigen en dus zullen er scheuren ontstaan. Wil je nou meer weten over scheuren in muren? Klik dan hier.

In het kort

Ik hoop dat ik je met deze blog zoveel mogelijk duidelijk hebt gemaakt over een fundering op palen. Je weet nu welke palen het meest gebruikt worden en waarom je voor een fundering een constructieberekening moet laten maken.

Maar het kan natuurlijk dat ik nog niet al jouw vragen heb beantwoord.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening van jouw fundering. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening van jouw fundering.

Heb je toch nog vragen over een fundering op palen? Dan raad ik je eerst aan om te kijken of ik over jouw blog niet nog een andere blog heb geschreven!

Is dit niet het geval? Laat dan een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je graag.

Over de schrijver
Het is onze missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Ik doe dat vooral door blogs te schrijven over verbouwen. Zo hoop ik de verbouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Simone Guldenaar
Door

Simone Guldenaar

op 22 Mar 2021

Beste Patrick, ik heb een kavel waar de heipalen geplaatst zijn maar de bouw door omstedigheden niet kon worden afgemaakt. Als iemand hierop wil bouwen kunnen ze dan bouwen op de heipalen of moet ik die eruit laten halen of kunnen er extra bij geplaatst worden? Vriendelijke groet, Simone

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 23 Mar 2021

Dag Simone, Helaas kan ik niet met zekerheid antwoord geven op jouw vraag. Heipalen worden uiteraard heel specifiek geplaatst. Waarschijnlijk in jouw geval op de plaatsen om de belasting van het niet gebouwde bouwwerk op te vangen. Zoals je in deze blog gelezen hebt, heb je voor het berekenen van de fundering een constructieberekening nodig. Om zekerheid te hebben lijkt het me dan ook slim om de situatie te bespreken met een constructeur wanneer er plannen zijn voor een nieuw gebouw. Hij kan dan bekijken of de heipalen voldoende ondersteuning bieden voor het nieuwe bouwwerk of dat de palen op een andere plaats geplaatst moeten worden. Mijn excuses dat ik niet direct een antwoord heb op jouw vraag, maar helaas zijn zeker de regels voor een constructie erg afhankelijk van de situatie. Ik hoop dat ik je toch voldoende heb kunnen helpen. Mocht je echter nog vragen hebben dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Patrick

Reactie plaatsen

Constructieberekening van jouw fundering nodig?