Wat is een plaatfundering?

Wat is een plaatfundering?

Een plaatfundering is een grote gewapende betonvloer die onder het grond oppervlak wordt geplaatst om als fundering voor een constructie te dienen. De fundering valt onder een fundering op staal.

Boven de titel vind je trouwens een schematische weergave van een plaatfundering.
Wanneer wordt een plaatfundering toegepast
Omdat de fundering onder de categorie ‘fundering op staal’ valt heeft deze ook dezelfde eisen als de andere soorten funderingen die hier onder vallen. Deze funderingen zijn:

  • Strookfunderingen
  • Poerfunderingen

Een fundering op staal heeft zijn naam uit het oudhollands en betekent letterlijk ‘op de beschikbare ondergrond’. Deze naam wordt nog steeds gebruikt omdat de fundering vlak onder het grondoppervlak geplaatst wordt.

In deze blog lees je meer over de fundering op staal. Een fundering moet altijd op zandgrond geplaatst worden en dus is het voor een plaatfundering noodzakelijk dat de zandgrond niet dieper dan 3 meter onder het grondoppervlak ligt.

Deze 3 meter is een schatting, omdat het gedeelte hierboven nog afgegraven kan worden en vol gestort moet worden met zand. Wanneer je echter meer dan 3 meter moet afgraven is deze ingreep niet meer rendabel.

De voordelen van een plaatfundering
Om niet te negatief te beginnen, zal ik eerst de voordelen van een plaatfundering beschrijven. Het grootste voordeel brengt eigenlijk twee voordelen met zich mee. Het maken van een plaatfundering is namelijk relatief makkelijk werk en is dus ook snel gedaan.

Het eerste voordeel is dus dat het je weinig tijd kost om de fundering te maken. Het tweede voordeel heeft hier wel mee te maken, aangezien minder arbeidsuren ook zorgt voor lagere kosten. Het plaatsen van de plaatfundering is dan ook relatief goedkoop.

wat is een plaatfundering
De nadelen van een plaatfundering
Het grootste nadeel van deze fundering is de gevoeligheid voor verzakkingen. Een plaatfundering moet altijd op zand geplaatst worden, maar ook dan is het nog mogelijk dat de kleigrond onder de zandgrond slapper wordt en dus ook de zandgrond weg zakt.

Die verzakking kan in zijn geheel plaatsvinden, waardoor de gehele vloer gelijk verzakt. Ook kan de verzakking maar aan één kant plaatsvinden waardoor het gehele bouwwerk schuin komt te staan. De gevoeligheid zorgt ervoor dat de plaatfundering vaak als zwakke fundering wordt gezien.

Nu is dit bij het bouwen van een schuurtje niet altijd erg, maar voor bijvoorbeeld een aanbouw moet je heel zeker weten dat een plaatfundering geplaatst kan worden. Een alternatief is een fundering op palen.

Deze fundering wordt als de sterkere fundering gezien omdat de palen veel dieper de grond in gaan. Wil je nou meer weten over de verschillende soorten funderingen? Klik dan hier.

Let erop dat je altijd een constructieberekening laat maken
Tot slot wil ik je nog even meegeven dat je altijd verplicht bent om een constructieberekening te laten maken wanneer je een fundering gaat plaatsen.

Dit komt doordat je aan de constructieve veiligheid moet voldoen waarover eisen staan opgesteld in het Bouwbesluit. De makkelijkste manier om aan deze eisen te voldoen is door het maken van een constructieberekening!

Dit brengt overigens nog veel meer voordelen met zich mee. Zo ben je beter verzekert tegen eventuele schade en kan je flink op kosten besparen. Meer van deze voordelen lees je in de blogs waar ik in dit artikel al naar heb verwezen.
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!