Hoelang duurt het plaatsen van een stalen balk en stalen portaal?
Draagmuur
Patrick Springvloed
Draagmuur
11 min
0

Hoe lang duurt het plaatsen van een stalen balk en stalen portaal?

11 min
0

Een stalen portaal plaatsen is essentieel wanneer je een dragende muur verwijdert.

Het verwijderen van zo’n dragende muur kan een ideale oplossing om een grotere ruimte te creëren in huis, maar is ook noodzakelijk wanneer je bijvoorbeeld een aan- of uitbouw plaatst.

In dat laatste geval zal de dragende muur de gevel zijn. Deze moet uiteraard gedeeltelijk of volledig gesloopt worden om een toegang tot het nieuwe bouwwerk te maken.

Hoewel veel mensen snappen dat de dragende muur opgevangen moet worden, blijft de vraag toch vaak hoe?

De vragen die wij het meest krijgen over het plaatsen van een stalen balk of stalen portaal zijn bijvoorbeeld hoe de muur opgevangen moet worden, hoe lang de verbouwing gaat duren en wat de kosten zullen zijn?

In deze blog geef ik je antwoord op al deze vragen. Ik beloof je dat je uiteindelijk weet hoelang jouw verbouwing gaat duren en kan je een goede inschatting maken van de kosten.

Een dragende muur opvangen met een stalen balk

In dit hoofdstuk zal ik vooral de concrete stappen tijdens de verbouwing bespreken. Dit zijn dus niet de stappen die je voor de verbouwing al kunt zetten.

Deze stappen heb ik uitgebreid besproken in mijn blog over het plaatsen van een latei in een draagmuur. Die blog vind je hier.

Voordat we het echter over die concrete stappen gaan hebben moeten we eerst een verschil maken tussen dragende muren.

Het is namelijk van belang of het om een binnen muur gaat, of over het opvangen van een gevel met een stalen balk.

Het uitbreken van een binnenmuur is iets makkelijker te doen dan het uitbreken van een gevel. Daarbij is ook het opvangen van de gevel een stuk lastiger omdat de volledige buitenmuur op de stalen constructie komt te rusten.

Tip. Het uitbreken van een dragende muur en het plaatsen van een stalen balk moet je altijd uitbesteden wanneer je weinig ervaring hebt in de bouw. Deze verbouwing moet erg nauwkeurig gebeuren waardoor ervaring een grote rol speelt. Advies en projectbegeleiding zoals Portaalstaal hier aanbiedt zijn dus essentieel.

De stalen balk is onderdeel van een stalen constructie

Of het nu gaat om een gevel of binnenmuur, de stalen balk is verreweg de meeste gevallen een onderdeel van een stalen constructie. Het kan ook voorkomen dat de balk op metselwerk rust, maar dit wordt zelden gedaan.

De totale constructie bestaat uit twee stalen kolommen die tegen de randen van de opening geplaatst worden en een stalen balk die op deze kolommen zal rusten.

Het doel van de constructie is de belasting opvangen die eerder nog op de dragende muur rustte.

Voordat de constructie geplaatst kan worden moet de dragende muur uiteraard gesloopt worden. Dit kan alleen wanneer je een constructieberekening en stempelplan hebt laten maken.

Het komt ook voor dat er een stalenligger op de fundering van de weg te slopen gevel of muur wordt gelegd. Hierop rusten dan de 2 stalen kolommen. Het is echter wel noodzakelijk dat hiervoor een sparing in de vloer moet worden gemaakt.

De ligger wordt geplaatst om drukverdeling in de constructie te realiseren. Daarbij creëer je ook stabiliteit in het pand en de opening.

Het gecreëerde vierkant vormt een stabieler geheel dan wanneer de kolommen op de fundering geplaatst zouden worden. Dit is bij nieuwere funderingen niet zo’n probleem, maar zeker bij oudere woningen met gemetselde funderingen is dit wel nodig.

Of de ligger nodig is wordt bepaald door de constructeur aan de hand van de archief tekeningen. Hij berekent hierbij de toelaatbare belasting van de fundering.

Een voorbeeld hiervan zie je in de foto hieronder.

plaatsen stalen balk

De constructieberekening en het stempelplan

In de eerder genoemde blog bespreek ik al waarom je een berekening nodig hebt. Dit is vooral omdat deze verplicht is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, die dan weer verplicht is wanneer je een dragende muur sloopt.

Bij de constructieberekening levert de constructeur ook altijd een stempelplan. Dit stempelplan geeft aan waar de aannemer de stempels moet plaatsen.

Misschien zegt deze term je nu nog niets, maar dit zal ik je strak uitleggen.

Op basis van de constructieberekening weet de aannemer ook wat voor stalen balk hij moet gebruiken en hoe deze op de stalen kolommen geplaatst moet worden.

Voor de constructieberekening heeft de constructeur die de berekening maakt alleen de archieftekeningen nodig die al gemaakt zijn voor jouw woning.

Constructieberekening laten maken door ConstructieShop.nl

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons volledig op verbouwingen. Zo maken wij bijna 2.000 constructieberekeningen per jaar. Hierdoor kunnen wij garanderen dat jij dankzij onze berekening een vergunning krijgt.

Daarnaast geldt ons ontwerp als bouwhandleiding voor de aannemer en kun je jouw berekening indienen bij jouw verzekering. Heb je de berekening snel nodig? Dat kan ook, wij leveren al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over een constructieberekening van jouw draagmuur.
Het plaatsen van stempels en het slopen van een dragende muur

Tijdens het slopen van een dragende muur zal de specialist de volgende stappen doorlopen.

  1. Stempels plaatsen aan de hand van het stempelplan
  2. Het verwijderen van (een gedeelte van) de dragende muur

De stempels zijn uitschuifbare palen die tijdens de verbouwing de belasting, die eerder op de dragende muur rustte, op moeten vangen. De constructeur heeft al bepaald hoe de stempels geplaatst moeten worden om de belasting correct op te vangen.

plaatsen stalen balk

Voor stap twee heb ik bewust de term ‘verwijderen’ gekozen. In veel gevallen is er namelijk weinig sprake van het ‘ruige’ slopen.

Veel vaker kiest een sloopbedrijf ervoor om de opening uit te zagen. Het resultaat is hierdoor een stuk mooier omdat er geen grove hoeken of brokken ontstaan.

Ook is dit voor de aannemer veel fijner om de stalen constructie te plaatsen.

Het plaatsen van de staalconstructie

Wanneer het gat eenmaal gemaakt is kan de stalen balk omhoog getakeld worden. Deze wordt op de eerder geplaatste kolommen geplaatst.

Vervolgens wordt er een stalen plaatje in de flens aan het beton gelast om de balk aan het beton of hout te bevestigen.

Dankzij het stalen portaal, zoals de constructie ook wel genoemd wordt, kan een aan- of uitbouw, dakopbouw, erker en serre gerealiseerd worden. Meer hierover lees je hier.

Kan een bestaande staalconstructie ook versterkt worden?

Zeker!

Wanneer je bijvoorbeeld een dakopbouw gaat plaatsen kan het zo zijn dat er in plaats van een nieuwe staalconstructie, een bestaande constructie verstevigd moet worden.

Hiervoor is dan weer veel las- en montagewerk nodig. De bestaande constructie zal namelijk door het lassen van schotjes versterkt worden.

Hierbij wordt vooral de flens, een onderdeel van de constructie, versterkt.

Je weet nu dus hoe zo’n stalen balk de belasting op een dragende muur op kan vangen. Maar…

Hoelang duurt het plaatsen van een stalen balk?

Uiteraard duurt niet elke verbouwing even lang. Er zijn namelijk verschillende factoren die bepalen hoe lang een verbouwing, en dus het plaatsen van de balk, duurt.

In dit hoofdstuk zal ik deze factoren bespreken. Ik vertel je onder andere in welke mate de factoren een rol spelen en hoelang de verbouwing in de meeste gevallen duurt.

Voorbereiding

We beginnen het verbouwproces bij het begin. Een verbouwing is natuurlijk meer dan het slopen van een draagmuur en het plaatsen van de stalen balk.

Wanneer je een dragende muur wilt slopen laat je eerst een constructieberekening maken door een constructeur of benader je direct een aannemer. Toch zal ook de aannemer eerst een berekening laten maken.

Het laten maken van de constructieberekening kan een dag duren maar ook een aantal dagen, afhankelijk van de spoed waarmee je deze aanvraagt.

Daarbij komt ook dat je een omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit bespreek ik uitgebreid in de blog die ik je eerder heb genoemd, maar de duur van de aanvraag zal maximaal 8 weken zijn.

Op basis van de berekening en eerdere bouwtekening zal de aannemer vervolgens materialen inkopen en deze al in de fabriek bewerken of laten bewerken. De stalen balk en kolommen worden op maat gezaagd en boor gaten voor de bevestiging ter plaatste worden al gemaakt.

De voorbereiding van de verbouwing zal dus enkele weken duren. De meest bepalend factoren zijn de snelheid waarmee je de omgevingsvergunning binnen krijgt, hoe snel je de berekening aanvraagt en de snelheid van de fabriek.

Tip. Aannemers die veelal dezelfde kleine verbouwingen doen, zoals het slopen van de draagmuur en plaatsen van een stalen balk, zullen hier erg snel in zijn. Ga dus reviews na van eerdere klanten en let dan vooral op de klanten die de snelheid van de verbouwing noemen.

plaatsen stalen balk

De locatie van de verbouwing

Voor de verbouwing zelf is er één zeer bepalende factor: de locatie van de verbouwing.

Allereerst heeft de locatie te maken met het gemak waarop de aanhang wagen met materialen geparkeerd kan worden. Wanneer dit voor het huis kan zal er snel verbouwd kunnen worden, maar hoe groter de afstand tot het huis, hoe langer de verbouwing zal duren.

Daarnaast heeft de locatie te maken met de hoogte van de verbouwing.

Je kan je voorstellen dat het plaatsen van een stalen balk op de begaande grond een stuk makkelijker gaat dan bijvoorbeeld op de eerste verdieping. Het staal moet namelijk eerst op de plaats van bestemming aankomen.

Mocht je op de eerste verdieping of hoger willen verbouwen, dan is het huren van een kraan noodzakelijk. Het staal zal dan door het raam naar binnen moeten worden getakeld.

Door deze extra handelingen duurt de verbouwing zelf gemiddeld een dag langer dan verbouwen op de begaande grond.

Overigens duren de stappen voor het plaatsen van de balk, het stempelen en het slopen, respectievelijk 4 uur en 1 dag. Een eenvoudige muurdoorbraak binnen zal in de meeste gevallen 2 dagen duren.

Hieronder vallen het stempelen, slopen en staal plaatsen.

In totaal zal de verbouwing dus minimaal 2 dagen duren en kan dit uitlopen tot ongeveer een week.

Slopen of zagen

Ik heb je net al even de keuze voorgeschoteld tussen het slopen of uitzagen van de draagmuur. Uiteraard zal het uitzagen van de muur net iets langer duren dan het ‘ruige werk’.

Het voordeel blijft echter dat het resultaat een stuk mooier is.

Hierdoor zal ik je altijd aanraden om de dragende muur uit te laten zagen. Dit kan je namelijk later in de verbouwing weer tijd besparen doordat het afwerken van het gat een stuk makkelijker is.

Dit geldt overigens alleen wanneer het een dragende betonmuur betreft. Het beton is zo hard dat zagen vaak noodzakelijk is.

Voor een niet-dragende muur gemaakt van bijvoorbeeld kalkzandsteen geldt dat je deze eenvoudig kunt slopen met een moker of hamer.

De kosten van het plaatsen van een stalen balk en stalen portaal

Dan nu misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van deze blog. Je weet nu precies hoe lang de verbouwing duurt en welke stappen je dan precies moet doorlopen.

In een eerdere blog heeft mijn collega al wat verteld over de kosten van het uitbreken en opvangen van een buitenmuur. Die blog vind je hier.

In dit hoofdstuk ga ik echter in op de concrete kosten van de verbouwing zelf, en dus niet de voorbereiding, en hoe deze berekend worden. Hierbij geef ik je ook een voorbeeld van de meest uitgevoerde verbouwingen.

Belangrijk om te vermelden is dat de prijzen als resultaat van mijn onderzoek exclusief BTW zijn.

De prijzen van het stalen portaal

Je kan je voorstellen dat de kosten van een volledig portaal en een enkele ligger nogal uiteenlopen.

Voor het stalen portaal moeten er naast de ligger namelijk ook nog twee kolommen worden geplaatst aan weerszijde van de opening. Uiteraard zorgt dit voor hogere kosten vanwege de extra arbeidsuren vanwege de langere tijd voor de montage en hogere materiaal kosten.

Het plaatsen van een stalen portaal, dit betekent leveren en monteren van het portaal, kost gemiddeld €3.500,-.

Het plaatsen van een enkele ligger, één stalen balk dus, kost daarentegen gemiddeld €1.700,-.

Voor het verwijderen van een buitenmuur zijn de prijzen weer anders. De verbouwing op de foto hierbeneden kostte met levering en montage ongeveer €6.000,-. Maar, zoals je ziet is dit een vrij grote opening.

plaatsen staal portaal

Is de muur die jij uit gaat breken kleiner, dan zal de verbouwing hoogstwaarschijnlijk dus ook minder kosten.

De volledige verbouwing had echter een hoger prijskaartje. Inclusief stempelen, stutwerk en sloopwerkzaamheden, kostte de verbouwing namelijk €10.000,-.

Prijs bepalende factoren

De kosten van het plaatsen van de constructie bestaan uit 5 bepalende factoren:

  • Grondstoffen
  • Bewerkingen zoals boren, zagen, bouwen en lassen
  • Kantoor kosten
  • Montage
  • Risico

De grondstoffen, of materialen, moeten per verbouwing worden ingekocht dus kan deze prijs verschillen door het soort materiaal en de hoeveelheid materiaal.

Hoewel het materiaal zelf altijd staal is, want het gaat ten slotte nog steeds op een stalen portaal, kan de aannemer ervoor kiezen om de balken in ‘de menie’ te kopen. Menie is een grondlaag op het staal wat ervoor zorgt dat het niet gaat roesten.

Wij krijgen ook vaak de vraag of staal brandwerend dient te worden bekleed. Dit gebeurd in woningen echter nooit vanwege de hoge prijs. Hier liggen de kosten en baten dus eigenlijk te ver uit elkaar.

In grote hallen of ziekenhuizen worden deze kolommen wel gebruikt.

De bewerkingen die genoemd worden in de lijst zijn allemaal bewerkingen die vooraf aan het staal gedaan worden. Het staal wordt in de fabriek al op maat gemaakt en eventuele gaten worden al voor geboord.

Tot slot zijn er natuurlijk nog de kantoor kosten om de verbouwing voor te bereiden en de uitvoering zelf. Dit wordt dan weer gerekend onder montage van het portaal.

Overigens wordt er ook altijd een bepaald risico percentage ingerekend. Hoe nauwkeuriger de constructieberekening echter is, hoe kleiner dit percentage wordt.

Tip. Montage kosten zijn altijd hoger dan bewerkingen in de fabriek. Hierdoor is het slim om zoveel mogelijk werk in de fabriek uit te laten voeren.

Dat montage kosten hoger zijn dan werk in de fabriek is omdat in de fabriek al het benodigde materiaal en materieel binnen handbereik is. Op locatie moet je echter werken met beperktere middelen.

Andere factoren van invloed

Naast de gebruikelijke factoren zijn er ook nog andere handelingen die niet heel vaak voorkomen maar toch invloed hebben op de kosten.

Sterker nog. Sommige van deze handelingen hebben erg veel invloed op de kosten.

Ik heb het net al even genoemd, maar als je hoger dan de eerste verdieping gaat bouwen moet het staal met een kraan omhoog getakeld worden. De kraan huur je vervolgens per uur.

Een geschikte kraan voor deze verbouwing, hiermee bedoel ik dat hij voldoende krachtig is, kost ongeveer 80 tot 250 euro per dag. Dit is dus zeker een kosten post om rekening mee te houden.

Hieronder zie je een mooi voorbeeld van het staal dat een woning ingetakeld wordt. Deze autolaadkraan kost gemiddeld €125-€150 per uur.

Hierbij heb je ook nog te maken met vergunningen en een minimale huurtijd van 3 á 4 uur.

plaatsen stalen balk

Tot slot zijn er nog de factoren die ik ook bij de duur van de verbouwing heb genoemd. De moeilijkheid van de verbouwing en de bereikbaarheid van de locatie zijn ook voor de kosten van invloed.

Uiteraard komt dit vooral door de extra arbeidsuren die gerekend worden.

Een stalen portaal plaatsen in het kort

Na het lezen van deze blog weet je precies hoe een stalen portaal geplaatst wordt, hoelang de verbouwing zal duren en hoeveel de verbouwing kost.

Ook weet je welke factoren invloed hebben op de kosten. Hou hier dus rekening mee wanneer je de offerte opgestuurd krijgt.

Je weet bijvoorbeeld nu al dat jouw verbouwing op de eerste verdieping niet hetzelfde kost als dezelfde verbouwing van buren op de begane grond.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening van jouw stalen portaal. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening van jouw stalen constructie.

Mocht je nog vragen hebben over een stalen balk plaatsen of het volledige stalen portaal?

Laat dan even een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Reacties