Eurocodes

Eurocodes

De Europese normen voor het toetsen van de veiligheid van een bouwconstructie noemen we eurocodes. Ze beoordelen als het ware een nieuwe bouwconstructie. Sinds het bouwbesluit in 2012 in het leven is geroepen, vervangen de codes de oudere beoordelingswijze.

Geschiedenis van de Eurocodes

In 1975 werd er een programma opgesteld door de Europese Commissie om handelsbarriĆØres in de bouwwereld weg te nemen. Hierdoor ontstonden toen de allereerste eurocodes die het werk van bijvoorbeeld een constructeur makkelijker maken.

De CEN, de Europese Commissie voor Standaardisatie, kreeg in 1989 de opdracht overgedragen door de Europese Commissie. De eerste eurocodes die hierna verschenen, verschenen als Europese proefnormen (ENV) met nationale gebruiksdocumenten (NAD).

Zij bevatte zogenaamde waarden die rekening houden met bijvoorbeeld verschillende veiligheidseisen in verschillende landen. In 1997 werden de eerder genoemde proefnormen ingevoerd als Europese normen (EN). De eurocodes worden met de tijd bijgevuld en gewijzigd, de huidige codes zijn dus nog niet volledig.

Het doel van de Eurocodes

Eurocodes zijn met verschillende doelen ingevoerd in 1997. Deze vijf doelen zijn:

  • Gelijke eisen stellen voor gebruik voor alle landen in Europa
  • Het gelijk stellen van landelijke regels
  • Het creĆ«ren van een gelijke basis voor ontwikkeling en onderzoek
  • Het vereenvoudigen van de uitwisseling van producten en diensten in de bouwwereld
  • Binnen heel Europe het aanbestedingsbeleid vereenvoudigen voor bouwwerken

Hoe zijn de Eurocodes opgesteld?

Er zijn in totaal 10 eurocodes van eurocode 0 tot 9. Zo staan in code 0 de grondslagen voor het ontwerp van de constructie. Andere codes gaan onder andere over belastingen op constructies en het ontwerp en berekening van 7 verschillende constructies.

Vanaf het begin zijn de eurocodes verschenen in de hoofdtalen Engels, Frans en Duits. De vertalingen in deze talen staan onder bewaking van de CEN en worden als norm gehanteerd.

Dit blijft zo tot andere deelnemende landen hun eigen vertalingen hebben opgesteld. Voor het vertalen zijn in verschillende landen speciale commissies opgesteld van experts.

Wat staat er in de Eurocode grondslagen?

Eurocode 0 bevat de grondslagen voor de beoordeling van een bouwconstructie. Een constructie moet tijdens zijn hele levensduur voldoende betrouwbaar zijn. Ook moet hij voldoen aan criteria van bruikbaarheid en veiligheid.

De grenstoestanden hiervoor moeten worden getoetst op: FAT: vermoeiing EQU: verlies van evenwicht STR: constructief falen GEO: geotechnisch falen Voor het toetsen moest steeds worden gekeken naar belastingen en de veiligheidsfactoren. Deze factoren zijn ingedeeld op gevolgklassen.

Vroeger waren dit nog veiligheidsklasse. Het doel van gevolgklassen is het inschatten van de gevolgen wanneer een constructie bezwijkt of slecht functioneert. De gevolgklassen zijn opgedeeld in CC1 tot 3. CC1 geeft kleine gevolgen aan, wanneer het bijvoorbeeld om een gebouw gaat waar geen of weinig mensen aanwezig zijn.

CC2 geeft middelmatige gevolgen aan, terwijl CC3 grote gevolgen aangeeft. Bij deze grote gevolgen gaat het om plekken waar veel mensen aanwezig zijn zoals openbare gebouwen en tribunes.

Vragen?

Vind je dit artikel waardevol? Of heb je nog vragen? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox.
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!