Gording

Een gording is een balk (meestal staal of hout) die in de lengterichting van een dak wordt aangebracht. Hierbij zorgt een gording ervoor dat het dak en de bijbehorende belastingen worden gedragen. D

e krachten worden bij de oplegging van de gording overgebracht op de onderliggende draagstructuren. De afmetingen en de onderlinge afstand tussen de gordingen worden bepaald door een constructieberekening, die door een constructeur wordt gemaakt.
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!