Wanneer heb je een fundering op staal nodig?
17 juli 2019 

Wanneer heb je een fundering op staal nodig?

Je gaat een huis bouwen of een aanbouw plaatsen en weet dat één van de grootste kosten posten jouw fundering is.

Je vraagt je af of dit een fundering op staal wordt of dat je toch een fundering op palen nodig hebt.

Die vragen ga ik beantwoorden in deze blog. Zo vertel ik je wat een fundering op staal is, wanneer je die toepast, hoe je weet wat de afmetingen van jouw fundering moeten zijn en hoe de fundering wordt geplaatst.

Zo ben je goed voorbereidt op jouw verbouwing, beloofd!

Sneak preview 1: in het Westen van en Noorden van Nederland worden meestal paalfunderingen toegepast. Terwijl je in het overige gedeelte van Nederland voornamelijk op staal fundeert.

Sneak preview 2: een constructeur berekent wat voor type fundering op staal je nodig hebt (plaatfundering of stroken). Daarnaast berekent de constructeur de afmetingen en de benodigde wapening van de fundering.

Klik hier voor meer informatie over een funderingsberekening van jouw verbouwing.

Video: wanneer heb je een fundering op staal nodig?

Wat is een fundering op staal?

De fundering op staal heeft dus niets te maken met het materiaal staal.

Maar wat is het dan wel?

De naam komt namelijk uit het oudhollands. Vroeger zei men namelijk dat je iets op ‘het staal’ kunt plaatsen, wat dan weer de beschikbare ondergrond betekent.

En waar de term vroeger vooral in de dijkenbouw voorkwam, zal je deze nu dus vaker in de constructiewereld tegenkomen.

Bijvoorbeeld op deze website…

Een fundering op staal is technisch gezien het afdragen van de belastingen uit de bovenbouw via een plat funderingselement.

Maar…

Wanneer gebruik je een fundering op staal?

We kunnen maar gelijk bij het grootste nadeel van de fundering op staal beginnen…

De fundering is erg gevoelig voor verzakkingen en moet daarom op een sterke ondergrond geplaatst worden.

Over die verzakkingen zal ik je later meer vertellen. Wat nu van belang is, is de sterke ondergrond!

Er zit in de bouw een verschil tussen klei-, leem-, grind-, veen- en zandgrond. Dit verschil zit hem in de draagkracht van de grond.

Voordat we het over die draagkracht kunnen hebben moet je natuurlijk eerst weten hoe de verschillende soorten grond in elkaar zitten.

Het verschil tussen zand en klei

Iedereen weet wel hoe zand en klei verschillen als het gaat om het uiterlijk van de grond.

fundering op staal

Het belangrijkste verschil voor de constructie zit hem echter in de capaciteit om water vast te houden. Zand houdt namelijk veel minder water vast dan klei… En dit is cruciaal!

Een materiaal dat water kan vasthouden is samendrukbaar. Wanneer je hier voor langere periode gewicht op uit oefent zal het samendrukken en verkleind het volume. Het water wordt uit het materiaal gedrukt.

Aangezien de samendrukbare laag soms meters dik kan zijn kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat er een behoorlijke zakking kan plaatsvinden.

Zie je wel eens van die grote hopen zand liggen waar ze later bijvoorbeeld een weg moeten maken? Dat noemen ze voorbelasten. Op deze manier zorgen ze ervoor dat een deel van de zakking al heeft plaatsgevonden voordat de weg wordt aangelegd.

Je snapt het al.

Wanneer je het platte funderingselement op een zwakke ondergrond plaatst zal het element naar beneden zakken. Met als gevolg dat ook het huis, de aanbouw, of welke constructie er dan ook op staat, naar beneden zal zakken.

Voor het zand geldt dus het tegenovergestelde. Omdat deze grond water niet vasthoudt, zal zand wel een sterke ondergrond voor de fundering bieden. Zand is namelijk slecht samendrukbaar.

En wanneer zal de grond dan water vasthouden?

Diepe grondlagen staan permanent in het water en houden dus altijd water vast.

Voor grond aan de oppervlakte kan vochttoetreding in de kleibodem kan ontstaan bij overmatige regenval of wanneer het grondwaterniveau stijgt.

Als het vochtgehalte in de bodem dus toeneemt zal de klei een sterke afname van sterkte- en stijfheidseigenschappen ondergaan.

De conclusie is dus simpel, wanneer er een kans is dat de ondergrond zeer slap wordt bij vochttoetreding is deze niet geschikt voor een fundering op staal.

Maar… Wanneer je een fundering op staal wilt plaatsen en jouw constructie wordt op bijvoorbeeld een klei- of veengrond geplaatst zijn er toch nog opties om dit goed te doen.

Constructieberekening fundering op staal laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun fundering.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening jouw vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening van jouw fundering snel nodig? Dan kan dat ook, wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

Hoe verbeter je de grond voor een fundering op staal?

Je kunt namelijk de grond verbeteren om zo een sterkere ondergrond voor de fundering te creëren.

Dit wordt gedaan door het vervangen van de slecht draagkrachtige lagen met schoonzand. Dit noemen ze grondvervanging of grondverbetering.

Je moet er echter wel op letten dat de diepte van de te vervangen laag beperkt is. Wanneer alleen de bovenste grondlaag van slechtere kwaliteit is dan is deze optie mogelijk. Als dit het geval is zal het afgraven van de bodem een efficiënte methode zijn om op een goedkope wijze de fundering op staal toch mogelijk te maken.

Het gebruik van zand wordt tegenwoordig verminderd omdat er ook grondvervanging plaats vindt met andere materialen. Dit zijn net als zand lichte materialen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Polystyreenschuimblokken
  • Argexkorrels
  • Schuimslakken
  • Schuimbeton

Zijn er dan ook nog andere doelen voor het verbeteren van de grond?

Naast het vergroten van de draagkracht van de grond zijn er ook nog andere redenen te bedenken om de grond te verbeteren.

Uiteraard is de nummer één reden dat je een fundering op staal mogelijk maakt en daardoor afziet van een (duurdere) paalfundering.

Daarnaast zorg je ervoor dat er minder vervorming ontstaat na de aanleg van het bouwwerk. De eerste laag van de ondergrond is hier namelijk erg belangrijk. In vergelijking met diepere lagen heeft de eerste laag grond namelijk een 1,5 keer zo groot spanningsniveau.

Het is voor jou niet zo belangrijk wat het spanningsniveau precies is. Als je maar onthoudt dat de eerste laag grond belangrijk is.

Je hebt hierdoor 2 type zakkingen: zakkingen welke snel optreden komen voornamelijk door de bovenste laag en zakkingen welke langzaam gaan (over vele jaren) komen vooral door de diepere lagen.

Ook extreme droogte kan voor problemen zorgen, aangezien de bovenste lagen dan zo droog worden dat deze kunnen scheuren (dit zorgde in de zomer van 2018 voor veel problemen).

Een laatste reden is het realiseren van een meer homogene grondslag onder de funderingselementen.

Jeetje weer zo’n lastig woord

Homogene grondslag betekent dat de grond op elke plek onder de constructie even draagkrachtig is.

Je kan je waarschijnlijk wel bedenken waarom dit belangrijk is. Wanneer je op een niet verbeterde grond gaat bouwen bestaat er namelijk een kans dat deze aan de ene kant sterker is dan aan de andere.

Het gevolg is dat de constructie met zijn fundering aan de ene kant meer doorzakt dan aan de andere en dat deze dus schuin afloopt. Dit verschil in zakking geeft de meeste schade!

Twijfel je dus over de draagkracht van de grond? Neem dan geen risico en laat een sondering maken met een funderingsadvies.

Zijn er dan ook nadelen te noemen voor grondverbetering?

Helaas wel…

Doordat de grondopbouw erg kan verschillen is het heel moeilijk om exact te voorspellen wat de omvang is van de grondverbetering. Hierdoor is de omvang van de grondverbeteringshoeveelheid vaak niet nauwkeurig te voorspellen.

Soms moet er onverwacht zelfs zo diep worden gegraven dat er grondwater naar boven komt. Hierdoor zal er bemaling plaats moeten vinden. Dit is het oppompen van dat grondwater om dit vervolgens via een leiding af te voeren.

Hierdoor zal plaatselijk de grondwaterspiegel verlaagd worden.

Ondanks deze nadelen blijft grondverbetering een economisch aantrekkelijke optie om een veilige en vervormingsarme constructie te realiseren.

Ga daarom altijd na of grondverbetering mogelijk is door bijvoorbeeld grondonderzoek uit te laten voeren.

Wat zijn de verschillende soorten fundering op staal?

Er zijn drie veel gebruikte vormen van een fundering op staal. Elk met zijn eigen voor- en nadelen.

Deze drie vormen zijn:

  • Plaatfunderingen
  • Strookfunderingen
  • Poerfunderingen
Plaatfunderingen

De naam zegt het eigenlijk al he… Bij deze vorm van funderen wordt er een grote en gewapende betonvloer geplaatst.

Bij het plaatsen van deze fundering is het vooral van belang dat er wordt gekeken naar de verdeling van krachten op de betonnen vloer.

Deze krachten moet namelijk zo goed als gelijk worden verdeeld.

Daarnaast moet er natuurlijk ook weer naar de ondergrond gekeken worden. De plaat mag door het inzakken van deze grond namelijk niet teveel zakken.

fundering op staal

De plaatfundering heeft vaak ook een vorstrand om de fundering, niet geheel verrassend, te beschermen tegen weersinvloeden zoals vorst. Een voorbeeld zie je hierbeneden.

plaatfundering met vorstrand

Strookfunderingen

Deze vorm van funderen is iets ingewikkelder maar ook hier geeft de naam van de fundering al veel weg.

De strookfundering bestaat uit lange strookvormige (verrassend) funderingselementen van beperkte breedte die meestal onder bouwmuren en gevels worden toegepast.

De strookfundering ziet er als volgt uit:

fundering op staal

Poerfunderingen

De laatste vorm van een fundering op staal heeft een naam die je waarschijnlijk iets minder zegt.

Een poer is een vaak vierkante plaat met beperkte dwarsafmetingen. Deze fundering wordt vaak onder zware kolommen geplaatste.

De belasting onder deze kolommen kan vrij hoog oplopen en daarom is de diktemaat van de poer vaak groot.

Een nadeel van de poer ten opzichte van bijvoorbeeld de plaat fundering, is dat de poer gevoelig is voor ongelijkmatige vervorming. Hierdoor moet extra aandacht besteed worden aan de uitvoeringskwaliteit.

poerfundering

 

Waarom heb je een constructieberekening van jouw fundering nodig?

Je hebt altijd een constructieberekening nodig als je een fundering gaat plaatsen.

Je moet dan namelijk altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Hierbij ben je verplicht om een funderingsplan in te dienen en dat plan bestaat onder andere uit de constructieberekening en de constructietekening.

De constructieberekening zorgt ervoor dat alle elementen in een constructie worden doorberekend.

Efficiënt ontwerp van jouw fundering

Een goede constructeur maakt een efficiënt ontwerp van jouw fundering. Een minder dikke plaatfundering bespaart bijvoorbeeld al snel €1.000+. Hiermee verdient een goede constructeur zichzelf terug.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

In het geval van de fundering, kijkt de constructeur naar welke fundering er nodig is. Zo kiest hij eerst tussen een fundering op staal of een fundering op palen en zal hij daarna nog het type fundering op staal of een type paal kiezen.

Zo weet je zeker dat de krachten goed worden opgevangen door de fundering en dat er minimale verzakking plaats vindt.

Er zijn naast de veiligheid ook nog andere voordelen te noemen van een constructieberekening bij het maken van een fundering op staal.

Andere voordelen constructieberekening fundering op staal

Het maken van een constructieberekening heeft namelijk ook voordelen als het gaat om de verzekering van de constructie.

Wanneer je de berekening laat maken geef je de verantwoordelijkheid af aan de constructeur. Jij laat namelijk zien dat je er alles aan gedaan hebt om de constructie zo veilig mogelijk te bouwen.

Mocht er uiteindelijk toch iets gebeuren met de constructie zoals bijvoorbeeld het teveel inzakken van de fundering, dan zal dit de constructeur (of grondmechanisch adviseur) worden aangerekend. De kosten liggen dan dus ook bij hem.

Over kosten gesproken…

Het maken van een constructieberekening zorgt ook voor een financieel voordeel!

Zoals nu wel duidelijk is berekend de constructeur doormiddel van de constructieberekening welke fundering er geschikt is voor jouw constructie.

Ook berekent hij hoeveel grond er afgegraven moet worden wanneer je de grond wilt verbeteren. Hiervoor schakelt een constructeur meestal het advies in van een grondmechanisch adviseur.

Al deze berekeningen zorgen ervoor dat jij precies weet hoeveel fundering er nodig is. Hierdoor kan het zomaar zijn dat je op kosten bespaart, omdat je zelf misschien wel te veel fundering had ingeschat.

Hoe weet je of de fundering op staal goed geplaatst is?

Deze vraag kan voor jou in twee gevallen interessant zijn.

Of je wilt een huis kopen met een fundering op staal. Of jouw aannemer gaat een fundering op staal plaatsen.

In beide gevallen wil je natuurlijk wel weten of de fundering goed geplaatst is.

Het is allereerst belangrijk dat je nagaat of er een constructieberekening van de fundering gemaakt is en of deze nog beschikbaar zijn.

Is dit het geval? Laat deze dan controleren.

Ga ook na of er een grondonderzoek is gedaan. Bekijk hierbij ook goed of dit door een onafhankelijke partij is gedaan.

Klopt dit allemaal? Dan is er eigenlijk geen rede dat de fundering niet goed zou zijn.

Wanneer de constructieberekeningen niet voor handen zijn is het goed om een expert te vragen naar de zekerheid van de fundering. Hij kan op basis van grondonderzoek en de gegevens van de fundering vaak al stellen of de juiste fundering is gekozen.

Dit helpt in ieder geval bij het compleet uitsluiten van slechte funderingen.

Wat zijn de gevolgen van een slechte fundering op staal?

Is het je toch overkomen… Een slechte fundering.

Wat kunnen nu de gevolgen zijn?

Problemen met funderingen worden vrijwel altijd veroorzaakt door het doorzakken van de fundering. Zoals je nu weet komt dit doordat er voor de verkeerde fundering is gekozen.

Zo kan het zo zijn dat er voor een fundering op staal is gekozen terwijl een fundering op palen toch beter had geweest.

Als de fundering vervolgens is doorgezakt brengt dit problemen met zich mee.

Het meest logische is natuurlijk dat de vloer met de fundering mee zakt. Hierdoor kan het zo zijn dat de ene kant van de drempel een stuk lager komt te liggen dan de andere kant.

Wanneer dit probleem voorkomt met een schuurtje is er niets aan de hand. Het zakken van de vloer is dan prima te overzien.

Bij bijvoorbeeld een aanbouw, of ander bijbehorend bouwwerk direct aan het hoofdgebouw, is dit een ander verhaal. Je wilt dan natuurlijk wel dat de vloer recht blijft lopen.

Je kan je ook voorstellen dat er bijvoorbeeld scheuren in muren ontstaan als de ene kant zakt en de andere kant niet. Doordat elementen van de constructie schuin komen te liggen komt er teveel druk op de muren.

Fundering op staal

Die muren zullen door deze druk ligt buigen en dus zullen er scheuren ontstaan. Wil je meer weten over de scheuren in muren? Klik dan hier.

Tot slot kan het zelfs zo ver gaan dat de constructie instabiel wordt door een verschil in zakking en door de daardoor opgetrede scheuren. Als dat het geval is kan je constructie onbewoonbaar worden verklaard!

In het kort

Ik hoop dat ik je met deze blog duidelijk heb kunnen maken wanneer je een fundering op staal maakt en wat de voor- en nadelen van deze fundering zijn.

Daarnaast weet je nu dat een constructieberekening altijd nodig is voor het maken van een fundering en dat het doorzakken van de fundering bijvoorbeeld scheuren in muren tot gevolg kan hebben.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening van jouw fundering. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening van jouw fundering.

Heb je nou nog vragen over welke fundering je moet kiezen voor jouw verbouwing? Of heb je pas een fundering gemaakt of laten maken en wil je dit verhaal graag delen met andere verbouwers?

Laat dan een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij horen het graag.

Over de schrijver
Het is onze missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Ik doe dat vooral door blogs te schrijven over verbouwen. Zo hoop ik de verbouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Constructieberekening van jouw fundering nodig?