arrow_drop_up arrow_drop_down
Een stalen balk plaatsen voor de bouw van een uitbouw... Hoe doe je dat?
30 april 2021 

Een stalen balk plaatsen voor de bouw van een uitbouw... Hoe doe je dat?

Een stalen balk plaatsen wanneer je een uitbouw plaatst is essentieel om de belasting op de gevel op te vangen. Wanneer je een opening in de gevel maakt zal deze belasting namelijk teveel worden voor de andere constructie onderdelen.

De kosten en voorbereiding voor deze verbouwing worden nog wel eens over het hoofd gezien en toch is het extreem belangrijk.

Vandaar ook deze blog.

Ik zal je precies vertellen hoe je een goede voorbereiding op de verbouwing kunt treffen en wat de kosten ongeveer zijn. Aan het einde van de blog geef ik je ook een 8 stappenplan waarna de verbouwing eigenlijk niet fout kan gaan.

Sneak preview 1: Voor het uitbreken van de gevel is altijd een vergunning nodig, ook wanneer de uitbouw vergunningsvrij geplaatst mag worden.

Sneak preview 2: Gemiddeld kost het uitbreken van de gevel en plaatsen van een stalen balk voor de uitbouw €4.200,- tot €6.200,-

Een stalen balk plaatsen is altijd verplicht bij het plaatsen van een uitbouw

Laten we even beginnen bij het begin.

Wanneer je een uitbouw bouwt verwijder je de gevel en maak je als het waren een uitbreiding aan een bestaande kamer. Deze gevel is altijd een dragende muur. Dit gegeven is erg belangrijk voor de rest van deze blog.

Is de muur die je gaat verwijderen dragend?

Of een muur dragend is heeft namelijk invloed op de vergunning en de kosten voor het slopen en opvangen van de muur.

Een stalen balk plaatsen is ook alleen noodzakelijk wanneer de muur die je sloopt een dragende muur is of wanneer deze voor stabiliteit in de constructie zorgt. In het geval van de gevel is dat laatste punt erg belangrijk. Dit leg ik verder uit in het volgende hoofdstuk.

Helaas voor jou is het uitbreken van een gevel zelfs nog iets lastiger dan het verwijderen van een dragende binnenmuur. Dit komt doordat de volledige buitenmuur op de stalenconstructie komt te rusten.

Je raadt het misschien al, maar de stalen balk is onderdeel van de stalenconstructie. Vaak bevat de constructie ook nog twee stalen kolommen en in sommige gevallen zelfs een stalen ligger op de fundering.

Dit is echter alleen nodig wanneer de fundering zelf niet sterk genoeg is. Dit zal daarom alleen voorkomen bij oudere huizen met bijvoorbeeld een gemetselde fundering.

Waarom plaats je een stalen constructie?

Het doel van de constructie is dus om belasting op te vangen die eerder op de gevel rustte. Dit kan alleen goed gebeuren wanneer je een constructieberekening en stempelplan hebt laten maken. Deze worden dan weer gemaakt door een constructeur.

Zoals je misschien wel weet is de berekening ook verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De gemeente toets namelijk onder andere de veiligheid van de constructie op basis van deze berekening.

stalen balk plaatsen uitbouw

Maar is zo'n vergunning altijd nodig?

Een vergunning voor het plaatsen van een stalen balk voor een uitbouw is altijd verplicht

Een omgevingsvergunning is altijd verplicht wanneer je een dragende muur uitbreekt. Of deze nodig is voor het uitbreken van de gevel is echter nog maar de vraag.

Een gevel is in tegenstelling tot wat veel mensen denken namelijk niet dragend. En dit is eigenlijk erg logisch.

Een muur is dragend wanneer er andere constructie elementen op rusten. Hierdoor draagt de muur belasting en is het dus een cruciaal onderdeel van de constructie. Een voor- of achtergevel dragen deze elementen echter niet.

Vloeren lopen namelijk over de breedte van de woning en niet over de lengte. Dit is ook de reden dat huizen minder breed zijn dan dat ze lang zijn. Een gevel is in deze zin dus niet cruciaal en een vergunning is dan ook niet nodig.

Daarbij komt ook nog dat een dragende muur verwijderen voor een vergunningsvrije uitbouw de uitzondering op de regel is. Als onderdeel van deze uitbouw is het verwijderen van de muur namelijk ook vergunningsvrij.

Wanneer een uitbouw vergunningsvrij is lees je in deze blog.

Dat de voor- en achtergevel niet dragend zijn betekent overigens niet dat zij geen functie hebben in de constructie. Ze zorgen namelijk nog steeds voor stabiliteit. Sterker nog, zonder deze muren zal de woning als een kaartenhuis in elkaar storten.

Je moet daarom altijd voldoen aan de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Doe je dit niet? Dan ben je niet verzekerd en zal je net als bij het niet aanvragen van de omgevingsvergunning, moeten opdraaien voor alle schade.

Voldoen aan het besluit is gelukkig niet zo lastig. Door middel van een constructieberekening toon je aan dat je de stalen balk veilig hebt geplaatst om de gevel op te vangen. Laat je deze dus maken, dan ben je ook meteen goed verzekerd. Over deze en andere voordelen van de berekening lees je deze blog.

Maar hoe zit het dan als je wel een vergunning aan moet vragen?

De vergunningsplicht voor een constructieve wijziging

Een omgevingsvergunning is verplicht voor deze wijziging op basis van het Besluit omgevingsrecht. In artikel 3 onderdeel 8 van dit Besluit staat namelijk dat je voor zo'n wijziging een vergunning nodig hebt. Voor het verwijderen van de gevel geldt dit dus alleen wanneer deze dragend is en de uitbouw vergunningplichtig.

Dit komt met name door de risico's die je loopt wanneer de wijziging niet veilig wordt uitgevoerd. Om deze risico's te vermijden moet de verbouwing dus worden nagekeken.

Gelukkig doet de gemeente dit, want hierdoor weet je ook zeker dat buren of vrienden op eenzelfde veilige manier een dragende muur moeten slopen. Zo loop jij ook geen risico wanneer je je in hun woning bevindt.

De voornaamste veiligheidsrisico's die kunnen ontstaan hebben betrekking op het verzakken van de constructie doordat de belasting niet goed is opgevangen. In dat geval worden andere elementen te zwaar belast.

Het gevolg zal waarschijnlijk het ontstaan van scheuren in muren zijn, maar in het ergste geval kan de constructie zelfs instorten.

Ik heb je net al verteld dat je met een constructieberekening aan veiligheidseisen voldoet. Het is dus zeker niet voor niks dat de berekening verplicht is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Toch kan het natuurlijk zo zijn dat je denkt:

Wat als ik geen vergunning aanvraag voor de sloop van mijn gevel?

Hebben de veiligheidsrisico's je nog niet overtuigd? Dan kan het zo zijn dat je denkt, ach het is toch maar een kleine verbouwing, zo belangrijk zal die vergunning niet zijn.

Eén van de grote voordelen van een vergunning, en dan met name de constructieberekening, is dat je verzekerd bent tegen schade. Vraag je dus geen vergunning en berekening aan, dan komt alle schade door verzakkingen voor jouw rekening.

Daarnaast zal je ook een hoge boete moeten betalen voor het creëren van een onveilige constructie.

Mocht er in het meest gunstige geval niets mis gaan, dan komt er een moment dat je de woning te koop aan zal bieden. In dat geval moet je de originele bouwtekeningen opgeven en zal de gemeente zien dat deze niet overeenkomen met de nieuwe situatie.

De gemeente zal je verplichten om de verbouwing alsnog te legaliseren. Hiervan kunnen de kosten zomaar oplopen tot een paar duizend euro. In het ergste geval kan de gemeente dit legaliseren ook afkeuren en moet de woning naar zijn originele staat worden terug gebracht.

De kosten zullen nu veel hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten voor een vergunning. Want…

Wat zijn de kosten van een stalen balk plaatsen en het bouwen van een uitbouw?

In dit hoofdstuk zal ik enkel de kosten voor het uitbreken van de gevel en het plaatsen van de stalen balk bespreken. De kosten van de uitbouw zijn namelijk zo divers dat ze niet in één hoofdstuk samen te vatten zijn.

Uiteraard heb ik deze kosten al wel beschreven. Je vindt alle informatie over de kosten van de uitbouw en alle factoren die hierin een rol spelen in deze blog.

In dit hoofdstuk zijn dus de factoren belangrijk die invloed hebben op het uitbreken van de gevel en het plaatsen van de balk. Want zelfs bij deze op het eerste oog kleine verbouwing, kunnen de kosten sterk uiteenlopen.

Hieronder vind je al een samenvatting van de kosten die je tegenkomt voor en tijdens de verbouwing.

Kosten dragende buitenmuur doorbreken
Type kostenKosten in EUR
Bouwtekeningen (optioneel)€600,- tot €1.000,-
Inmeten woning (optioneel)€400,- tot €600,-
Legeskosten€300,- tot €600,-
Constructieberekening€220,- tot €460,-
Stempelplan€150,- tot €250,-
Slopen buitenmuur€800,- tot €1.200,-
Stalen balk (materiaal)€300,- tot €450,-
Plaatsen stalen portaal€2.200,- tot €2.800,-
Kosten afvalcontainer€300,- tot €500,-
Totale kosten €4.200,- tot €6.200,-
De prijzen van een staal portaal

Hoewel het opvangen van een dragende binnenmuur gemiddeld €3.500,- kost, is het opvangen van de buitenmuur een stuk duurder. Zoals ik je net al heb verteld komt dit onder andere door de krachten die op de buitenmuur rusten.

De verbouwing op de foto hieronder kostte ongeveer €10.000,-. Hiervan kostte het plaatsen van de levering en montage van het staal portaal €6.000,-. Het stempelen, stutwerk en de sloopwerkzaamheden zorgden voor de overige kosten.

stalen balk plaatsen uitbouw

Zoals je ziet is dit echter wel een erg grootte uitbraak van de buitenmuur voor een uitbouw. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat er nog een extra stalen ligger in de grond is geplaatst op de fundering om het portaal te verstevigen.

In de regel zal het uitbreken van de buitenmuur en het plaatsen van een stalenbalk voor de uitbouw gemiddeld tussen de €4.200,- en €6.200,- kosten.

Prijs bepalende factoren

Deze prijs wordt gevormd door 5 bepalende factoren. Deze zijn:

 • Grondstoffen
 • Bewerkingen zoals boren, zagen, bouwen en lassen
 • Kantoor kosten
 • Montage
 • Risico

Met grondstoffen bedoel ik het materiaal voor de verbouwing. Dit is natuurlijk het staal dat wordt gebruikt voor het portaal. Wat de kosten van het materiaal precies zullen zijn hangt af van de grootte van de verbouwing.

Ook kan een aannemer ervoor kiezen om het staal in ‘de menie' te kopen. Menie is een grondlaag die op het staal wordt aangebracht wat ervoor zorgt dat er geen roest in het staal op zal treden.

Daarnaast krijgen wij ook vaak de vraag of staal brandwerend dient te worden bekleed. Het simpele antwoord hierop is ‘nee'. De hoge kosten van deze bescherming wegen niet op tegen de voordelen die je zult ervaren. Daarbij hoop je het natuurlijk nooit nodig te hebben.

Bewerkingen worden zoveel mogelijk in de fabriek uitgevoerd. Zo worden de balken al op maat gezaagd en worden gaten op de juiste plaatsen geboord.

De verdere voorbereiding wordt gevormd door de kantoor kosten.

Tot slot zal uiteraard de montage van de stalen balk een belangrijke kosten post zijn. Ook deze kosten zijn volledig afhankelijk van de grootte van de verbouwing.

Wat wel belangrijk is om te weten is dat montage kosten op locatie een stuk hoger liggen dan bewerkingen in de fabriek. Hierdoor is het slim om zoveel mogelijk werk in de fabriek uit te laten voeren.

Dit verschil zit hem vooral in de beschikbaarheid van de benodigde materialen en materieel. Deze zijn in een fabriek binnen handbereik terwijl op locatie met beperktere middelen gewerkt moet worden.

Naast al deze kosten is er ook nog een stukje risico dat wordt meegenomen in de berekening.

Tip. Wanneer je een constructieberekening laat maken voordat je offertes van aannemers opvraagt, zal het risico en de kosten hiervan een stuk lager liggen. Een aannemer weet dan namelijk beter wat hij moet doen.

Andere factoren van invloed

De meest voorkomende factor die een grote rol speelt in de kosten is de verdieping waarop de verbouwing plaatsvindt. Wanneer je namelijk verbouwd op de eerste verdieping of hoger, moet het staal door middel van een kraan naar binnen getakeld worden.

Hieronder zie je een mooi voorbeeld van zo'n kraan die de balken de woning in begeleid. Het huren van deze autolaatkraan kost gemiddeld €125-€150 per uur. Daarbij komt ook dat de minimale huurtijd 3 á 4 uur is.

Moet het staal dus getakeld worden, dan ben je al snel €375 extra kwijt. Ook kan het nog zo zijn dat je een vergunning aan moet vragen voor het gebruik van de kraan, wat ook weer kosten met zich mee brengt.

stalen balk plaatsen uitbouw

Ook de locatie van de verbouwing speelt overigens een rol. Zo zijn parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid van de locatie factoren die voor extra arbeidsuren kunnen zorgen. Deze extra zorgen dan natuurlijk ook weer voor extra kosten.

Het plaatsen van de stalen balk in 8 simpele stappen

Regel één bij het plaatsen van een stalen balk is erg simpel: doe dit nooit zelf en besteed het altijd uit aan een aannemer.

Misschien was dit je door de blog heen al wel opgevallen. Ik heb het steeds over een aannemer gehad die de verbouwing zal begeleiden. Dit is vanwege de uiterste precisie van de verbouwing dan ook essentieel.

De gevolgen van een incorrecte verbouwing zullen zo groot zijn dat je dit zonder ervaring in de bouw niet zelf kan doen. Wat je wel kan doen is zorgen voor een perfecte voorbereiding. Dit wordt een stuk makkelijker met het volgende stappenplan.

Zo zorg je in 8 stappen voor een goede voorbereiding en verbouwing
 1. Check of de muur een draagmuur is of niet
 2. Vraag een omgevingsvergunning aan
 3. Informeer de Vereniging van Eigenaren
 4. Laat een constructieberekening maken
 5. Kies de juiste aannemer
 6. Plaats stempels voordat je de buitenmuur weghaalt
 7. Sloop de buitenmuur
 8. Plaats een stalen constructie in de woning

Omdat ik de eerste twee stappen al in eerdere hoofdstukken behandeld heb begin ik bij stap 3. Een stap die alleen geldt voor appartement eigenaren. Ben je dit niet? Dan kan je direct beginnen bij stap 4.

Informeer de VvE over jouw verbouwing

Als eigenaar van een appartement heb je te maken met een vereniging van eigenaren. Deze moet je informeren wanneer je een gemeenschappelijk deel van het complex aanpast.

Ook bij deze verbouwing is dit dus noodzakelijk.

De muur is een essentieel onderdeel van de constructie en dus kan een verkeerde verbouwing ook voor buren grote gevolgen hebben.

Toch is het zo dat de VvE weinig te zeggen heeft over de verbouwing. Met een vergunning toon jij namelijk al aan dat je aan kunt tonen dat het slopen veilig gebeurd. Je toont dankzij de constructieberekening aan dat de verbouwing eigenlijk niet fout kan gaan.

Het informeren van de VvE blijft echter wel verstandig. Al is het maar voor een goede relatie met de buurt.

Het laten maken van de constructieberekening is de meest cruciale stap in het verbouwproces

Ik heb het nu al wel erg vaak herhaald, maar het laten maken van de berekening blijft ongelooflijk belangrijk. Hopelijk kan je dit nu wel dromen.

Belangrijk om nogmaals te vermelden is dat je voor het verwijderen van de muur alleen archieftekeningen nodig hebt voor de berekening. Voor een uitbouw waar je een vergunning voor nodig hebt zijn ook nieuwe bouwtekeningen nodig.

Voor een vergunningsvrije uitbouw zijn ze niet verplicht, maar kunnen ze de aannemer wel erg helpen. Daarnaast zijn ze noodzakelijk wanneer je wel een berekening wilt laten maken.

Selecteer de juiste aannemer voor jouw verbouwing

De voorbereiding is grotendeels achter de rug en het is dus tijd om te bepalen wie de verbouwing uit mag voeren. Maar hoe doe je dit nu eigenlijk op de juiste manier?

De makkelijkste manier is om review te vergelijken die zijn achtergelaten door oude klanten van de aannemer. Lees hun ervaringen en let bijvoorbeeld op het meedenken van de aannemer tijdens de verbouwing, de snelheid van de verbouwing en hoe de aannemer met klanten is omgegaan.

Uiteraard is ook de prijs niet onbelangrijk. Vraag daarom altijd meerdere offertes aan bij verschillende aannemers.

Besteed de uitvoering uit aan een goede aannemer

Zo kunnen de laatste drie stappen wel worden samengevat. Het plaatsen van de stempels, slopen van de buitengevel en het plaatsen van een stalen balk besteed je zoals je weet uit aan een aannemer.

De stempels worden aan de hand van een stempelplan geplaatst. Dit plan is eerder gemaakt door de constructeur tijdens het maken van de constructieberekening.

Dankzij de stempels, uitschuifbare palen van staal, kan de belasting tijdens de verbouwing opgevangen worden. Op de foto hieronder zie je hoe dit wordt gedaan.

plaatsen stalen balk

Doordat de stempels de belasting opvangen kan de gevel veilig verwijdert worden en kan de stalen balk geplaatst worden. Die balk en de stalen kolommen vangen de belasting op na de verbouwing.

Het uiteindelijke resultaat heb je al kunnen zien in de foto van het stalen portaal.

Je weet nu alles over het plaatsen van een stalen balk voor een uitbouw

Wanneer je een uitbouw gaat plaatsen moet je een stalen balk plaatsen om de belasting op de gevel op te vangen. Een opening creëren zonder de balk is simpelweg onmogelijk.

Gelukkig weet jij nu precies hoe je een goede voorbereiding treft, wat de kosten zullen zijn en waarom het belangrijk is dat de verbouwing zo zorgvuldig plaatsvindt.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je over één van de vele onderwerpen in deze blog nog vragen hebt.

Laat in dat geval even een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?

Koekjes