Beschermd dorpsgezicht

Een beschermd dorpsgezicht is een gebied in een dorp die door de overheid is bestempeld als een gebied met cultuurhistorisch karakter. Vaak worden oude binnensteden (bijvoorbeeld grachten Amsterdam) bestempeld als beschermd dorpsgezicht.

Deze beschermde aangezichten worden extra beschermd door de overheid. Zo ben je vaker vergunningsplichtig en zijn er strengere eisen als je wijzigingen wil doorvoeren aan een woning in een beschermd dorpsgezicht.

Je hebt altijd een architect en constructeur nodig als je wijzigingen doorvoert aan een woning in een Beschermd Dorpsgezicht.
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!