Wanneer is er een uitgebreide procedure omgevingsvergunning?

Wanneer is er een uitgebreide procedure omgevingsvergunning?

De reguliere vergunningsprocedure is het uitgangspunt. De uitzonderingsgevallen wanneer er een uitgebreide procedure van toepassing zijn als volgt:

  • Vergunningsplichtig brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1, onder d Wabo)
  • Het voormalige projectbesluit (art. 2.1 lid 1, onder c, in samenhang met art. 2.12 lid 1, onder a, onder 3)
  • Vergunningsplichtige inrichting of mijnbouwwerk (art. 2.1 lid 1, onder 3, Wabo)
  • Handelingen die een wijziging inhoud van een rijksmonument (art. 2.1 lid 1, onder f, Wabo)
  • Gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist
  • Als een aanhakende wet dit bepaalt

In artikel 3.7 en 3.10 uit het Wabo staat uiteengezet of de reguliere of de uitgebreide procedure van toepassing is.

Ik kan me voorstellen dat dit de gemiddelde leek niet zoveel zegt. Voor mij is het om heel eerlijk te zijn ook abracadabra. Het wordt trouwens nog erger, er worden ook uitzonderingsgevallen benoemd.

In de praktijk worden dit soort procedures daarom altijd gecheckt door architecten soms in samenwerking met juristen.

Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!