Wanneer is een omgevingsvergunning onherroepelijk?

Een omgevingsvergunning is onherroepelijk als er 6 weken na bekendmaking van de vergunning geen bezwaar is ingediend. Na deze 6 weken is de bezwaar- en beroepstermijn afgelopen en kan er geen bezwaar meer worden gemaakt tegen het genomen besluit.

Je mag wel als het besluit om de omgevingsvergunning toe te kennen genomen is op eigen risico starten met de verbouwing. In de praktijk komt het maar zeer zelden voor dat toegekende vergunningen van particulieren achteraf worden ingetrokken.

Omgevingsvergunning onherroepelijk na bezwaar
Indien iemand bezwaar heeft aangemaakt tegen de verleende vergunning is deze pas onherroepelijk na het finale oordeel. 


Heb je een constructieberekening nodig voor jouw verbouwing?

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!