Waarom en wanneer is een sondering belangrijk?
30 juni 2021 

Waarom en wanneer is een sondering belangrijk?

Wanneer je een constructie bouwt is een fundering essentieel. Zonder fundering geen stabiele constructie.

De meest gebruikte soort fundering is de fundering op palen, waarbij de welbekende funderingspalen de grond in worden geslagen. Hoe diep deze palen de grond in moeten wordt weer bepaald aan de hand van een sondering.

Wat een sondering is, waarom deze belangrijk is en wanneer je dit onderzoek uit laat voeren lees je in deze blog.

Uiteraard vertel ik je ook wat de sondering kost en wat de constructeur of geotechnisch adviseur met deze informatie kan.

Wat is een sondering en wanneer is deze nodig?

Tijdens een sonderingsonderzoek brengt men een staaf met kegelvormige punt, de sondeerconus, met een tophoek van 60 graden in de grond. Dit gebeurd met een constante snelheid van twee centimeter per seconde.

Op deze manier meet een geotechnisch adviseur de mechanische weerstand en de kleef van de grond. Die mechanische weerstand noemen we ook wel de conusweerstand.

Hierdoor is de sondering geschikt voor funderingsadvies en civiele techniek, maar zijn ze ook bruikbaar voor milieukundig bodemonderzoek. Vooral doordat de sondeerconus steeds verder ontwikkeld wordt.

Tegenwoordig meet de conus naast de weerstand zelfs de geleidbaarheid, grond temperatuur en het grondwater. Een milieusondering meet daarbij zelfs de verontreiniging van de grond.

De combinatie van deze gegevens geeft een goed beeld van de bodemopbouw voor een fundering en een indicatie voor mogelijke verontreiniging.

Waarom is een sondering belangrijk?

Nu je weet welke gegevens je uit het sonderingsrapport haalt, vraag je je misschien af waarom deze belangrijk is.

Laten we hierbij beginnen bij het begin.

Een funderingspaal moet altijd in een dragende grondlaag geplaatst worden. In Nederland is dit vrijwel altijd een zandlaag. Deze laag heeft namelijk meer dragend vermogen dan andere grondlagen.

Doordat je met een sondering de weerstand van de grond meet, weet je waar de zandlagen zich bevinden. Dit zal namelijk aangegeven worden door een hogere conusweerstand. Hoe de grondsoorten verschillen in weerstand zie je hieronder:

sondering

Zoals je ziet ligt de conusweerstand voor grind en zand een stuk hoger dan die van klei of veen. Dit betekent dus dat veen en klei veel minder weerstand kunnen weerstaan.

Het uiteindelijke resultaat is een sonderingsrapport, ook wel sonderingsstaat genoemd, die aangeeft hoe de weerstand in de grond verloopt. Hierdoor zie je in één oogopslag waar de zandlagen liggen.

Kortom. Met een sondering bepaal je waar de dragende grondlagen zich bevinden.

Wat kost de sondering?

Over de kosten van de sondering kan ik kort zijn. Een sondering kost namelijk €600 tot €750 (excl. BTW).

Deze prijs is inclusief het rapport en de arbeidsuren die nodig zijn voor het onderzoek.

Hoewel de sondering misschien een onverwachte kostenpost is, kan hij wel veel voordelen opleveren.

Allereerst kan een constructeur een preciezere constructieberekening maken. Hoe dit precies zit vertel ik je in het volgende hoofdstuk. Ook kan je de berekening door een geotechnisch adviseur laten maken, maar ook dan gelden dezelfde voordelen.

De sondering zorgt ook voor kostenbesparing, omdat er minder beton of metaal nodig is voor de palen van de fundering. Op die manier kan je dus de sonderingskosten en constructeurskosten al terug verdienen.

De constructieberekening op basis van de sondering

Je weet nu wanneer de sondering nodig is, waarom deze belangrijk is en wat hij kost. Je weet echter nog niet precies wat de constructeur nu precies aan de gegevens uit het sonderingsrapport heeft.

Ik heb je eerder al verteld dat je met een sondering bepaalt  waar de dragende grondlagen liggen zoals een zand of grindlaag. Dit is erg belangrijk omdat je een fundering altijd in één van deze lagen moet plaatsen.

De fundering moet uiteraard de constructie die er op gebouw wordt dragen. Hier is dus ook een stevige grondlaag voor nodig.

In het oosten van Nederland ligt deze grondlaag tegen het grondoppervlak waardoor een fundering op staal geplaatst kan worden. Deze komt vlak onder het grondoppervlak en heeft dus voldoende draagkracht.

Liggen de dragende grondlagen dieper zoals in het westen van Nederland? Dan moet een fundering op palen gebruikt worden.

Op de afbeelding hieronder zie je hoe de constructeur de sondering ontvangt:

sondering

Zoals je ziet laten de getallen aan de linkerkant de diepte zien terwijl de rode lijn de conusweerstand is. Met de blauwe cirkel heb ik aangegeven waar de dragende grond laag begint. Dit is ongeveer 12 meter onder de grond en dus zal de locatie waar de sondering is uitgevoerd ergens in het westen van Nederland liggen.

Voor een constructeur is deze informatie natuurlijk essentieel. Hij kan nu precies bepalen hoe lang funderingspalen moeten zijn en welke dikte er vervolgens nodig is om de constructie te dragen. Dit doet hij ook door te kijken naar hoeveel zandlagen er nodig zijn. Zoals je ziet geven de pieken aan dat er meerdere zandlagen zijn en dus kan het zo zijn dat een fundering meer dragende grond nodig heeft.

Ook dit haalt een constructeur dus uit het sonderingsrapport.

Tot slot

Na het lezen van deze blog weet je waarom een sondering belangrijk is en wanneer je deze moet laten uitvoeren. Hopelijk zorgt dit voor iets minder spanning in de voorbereiding op de verbouwing.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je nog vragen hebt over onderwerpen die ik in deze blog heb besproken?

Laat in dat geval even een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder!

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?