Funderen op zandgrond, wanneer moet dat en hoe werkt het?
09 september 2019 

Funderen op zandgrond, wanneer moet dat en hoe werkt het?

De keren dat je het met vrienden over de grond hebt waarop jouw huis is gebouwd zijn waarschijnlijk op één hand te tellen. Toch is het vrij handig om kennis te hebben over de ondergrond van jouw woning als je een fundering gaat plaatsen.

Er zijn in Nederland verschillende soorten grond.: klei-, leem-, grind-, veen- en dus zandgrond.

Deze blog gaat zoals je aan de titel al ziet over funderen op zandgrond. Voor het funderen op kleigrond, waar ik overigens ook een blog over heb geschreven, geldt in principe dezelfde regel.

Een fundering moet namelijk altijd in een zandlaag geplaatst moet worden.

Funderen in een zandgrond moet dus altijd. Waarom dat is? Daarover vertel ik meer in het eerste hoofdstuk. In de hoofdstukken hierna (2,3 en 4) vertel ik meer over wat je moet doen als je gaat funderen op zandgrond.

Als laatste vertel ik meer over de meestgebruikte type funderingen op zandgrond.

Als het goed is heb je na het lezen een goed idee hoe je welke fundering moet plaatsen op jouw zandgrond 🙂.

Sneak preview 1: in het Westen van en Noorden (kleigrond) van Nederland worden meestal paalfunderingen toegepast. Terwijl je in het overige gedeelte van Nederland (zandgrond) voornamelijk op staal fundeert.

Sneak preview 2: een constructeur berekent wat voor type fundering op staal je nodig hebt (plaatfundering of stroken). Daarnaast berekent de constructeur de afmetingen en de benodigde wapening van de fundering.

Klik hier voor meer informatie over een funderingsberekening van jouw verbouwing.

Waarom moet je de fundering altijd op zandgrond plaatsen?

In een andere blog heb ik het gehad over funderen op kleigrond. In die blog vertel ik ook gelijk dat de titel erg misleidend is.

Funderen op kleigrond kan namelijk helemaal niet! Althans… Het kan alleen wanneer de fundering in een zandlaag geplaatst wordt.

De reden hiervoor is het verschil in eigenschappen van de twee typen grond.

Klei neemt namelijk erg goed water op, terwijl zand dit helemaal niet doet.

Een materiaal dat water kan vasthouden is samendrukbaar. Wanneer je hier voor langere periode gewicht op uit oefent zal het samendrukken en verkleind het volume. Het water wordt uit het materiaal gedrukt.

Aangezien de samendrukbare laag soms meters dik kan zijn kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat er een behoorlijke zakking kan plaatsvinden.

Zie je wel eens van die grote hopen zand liggen waar ze later bijvoorbeeld een weg moeten maken? Dat noemen ze voorbelasten. Op deze manier zorgen ze ervoor dat een deel van de zakking al heeft plaatsgevonden voordat de weg wordt aangelegd.

funderen op zandgrond

Het is dus altijd noodzakelijk om in zand te funderen. Maar hoe weet je dan waar de eerste zandlaag begint en welke andere stappen moet je doorlopen voor dat je gaat funderen?

Terreinverkenning voor jouw fundering op zandgrond

Je moet eerst beginnen met de terreinverkenning. Althans… Dit doe je vaak niet zelf, maar je laat dit doen door een andere partij.

De eerste stap in deze verkenning is het verzamelen van gegevens van het terrein uit de geschiedenis. Dit wordt gedaan door een historisch onderzoek.

In principe spreekt deze stap natuurlijk wel voor zich. Het betreft veel zoekwerk naar oude documenten in archieven.

De echte terreinverkenning vindt pas plaats op het terrein zelf. Vaak bestaat die verkenning uit een goed voorbereid bezoek aan het bouwterrein. Daarbij worden dan de gegevens uit het historisch onderzoek vergeleken met de huidige gegevens.

funderen op zandgrond

Een voorbeeld hiervan is het halen van informatie van topografische kaarten en stadsplattegronden. Hier worden bijvoorbeeld afmetingen van het terrein op bekeken.

Die afmetingen worden vervolgens weer vergeleken met de daadwerkelijke afmetingen van het terrein.

Naast de afmetingen worden ook begroeiing, aanwezige sloten, zichtbare kabels, leidingen en rioolputten vastgelegd.

De kabels en leidingen onder de grond kunnen dus niet zo makkelijk worden vastgelegd. Informatie hierover kan later worden opgevraagd bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)!

Na alle stappen hierboven weet je dus nog steeds niet waar de zandlaag begint. Om dit te ontdekken is de volgende stap nodig…

Inventarisatie grondgegevens om de zandlaag te ontdekken

Tijdens deze stap ga je kijken naar de bodemopbouw van de bodem onder jouw constructie.

Gegevens over de opbouw van de bodem kunnen worden opgevraagd bij één van de volgende informatiebronnen:

  • Provinciale en regionale overheden
  • Het eigen archief met projecten uit de omgeving
  • Bedrijven die grondonderzoek uitvoeren
  • Geotechnische adviesbureaus
  • De gemeentelijke instanties

Een van deze bronnen kan dus alle gegevens omtrent de grondlagen verstrekken waardoor je weet welke fundering je nodig hebt.

Maar ik hoor je jezelf nu afvragen…

Welke informatie kunnen zij mij dan geven?

Er kan bijvoorbeeld aan de hand van bodemkaarten gekeken worden naar de gesteldheid van de bodem en ook naar de grondwaterstand op de aangewezen plek.

Daarnaast worden ook van geologische kaarten gebruikt. Hier staat weer informatie op over diepere grondlagen.

Let wel op! Alle informatie die van deze kaarten wordt gebruikt, moet wel worden gecontroleerd.

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met het milieu

Het zal je niet ontgaan zijn dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt in onze maatschappij…

En daarom dus ook bij bouwprojecten!

Stel dat er bijvoorbeeld sprake is van een verontreinigde bodem, dan kan dit grote problemen opleveren.

Hierdoor kan het zo zijn dat het ontwerp drastisch moet worden aangepast waardoor ook de kosten van de fundering weer hoger uit zullen vallen.

Er wordt daarom vaak om een zogenaamde ‘schone grond’-verklaring gevraagd. Ook deze kan bij één van de eerdergenoemde informatiebronnen worden opgevraagd!

Mogelijke type funderingen op zand

Nu rest natuurlijk nog de belangrijke vraag welke fundering je kunt gebruiken op jouw bodem.

Het antwoord hierop is heel simpel: je kunt elke fundering gebruiken.

Het hangt er echter wel vanaf hoe diep de zandlaag ligt!

De diepte is van invloed omdat er twee verschillende soorten funderingen zijn. Deze zijn:

  • Een fundering op staal
  • Een fundering op palen

Je kiest voor de fundering op staal wanneer je na het bodemonderzoek de conclusie hebt getrokken dat de zandlaag niet dieper ligt dan 3 meter vanaf het grondoppervlak.

In het andere geval kies je dus voor de fundering op palen.

Maar waarom is die 3 meter dan belangrijk?

Wanneer je erachter komt dat de zandlaag niet dieper dan 3 meter ligt, is er een mogelijkheid om de kleigrond erboven af te graven. Dit wordt bekeken door een grondmechanisch adviseur door middel van een sondering. Meer hierover lees je in mijn blog over een fundering op staal!

Let hierbij op dat de 3 meter een indicatie is en dat je dit dus geen zekerheid geeft. De grondopbouw kan erg verschillen! Ik heb zelfs meegemaakt dat een zandlaag aan het grondoppervlak lag op de ene plek en dat 3 meter verder diezelfde laag ineens 5 meter lager lag. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een oude rivier op die plek is volgegooid met kleigrond.

Constructieberekening fundering op zandgrond laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun fundering.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening jouw vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening van jouw fundering snel nodig? Dan kan dat ook, wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

Een fundering op staal op een zandondergrond plaatsen

Je weet nu wanneer je de fundering op staal plaatst, maar waarom kies je hiervoor?

Van de twee opties is een fundering op staal de goedkoopste optie, hierdoor kiezen veel mensen voor deze vorm van funderen.

Het nadeel is echter dat de fundering op staal gelijk onder de constructie aan het grondoppervlak ligt.

funderen op zandgrond

Het tweede nadeel van de fundering op staal, is dat deze er gevoelig is voor verzakkingen. Een fundering op staal is namelijk vaak een massieve plaat (maar hierover later meer).

Doordat de plaat massief is, komt het vaak voor dat de volledige linkerkant van de fundering verzakt. Dit is nadelig omdat een verschil in zakking in de constructie de meeste schade geeft.

Hier heb je minder last van wanneer er 1 paal van een fundering op palen doorzakt.

Soorten fundering op staal

Ondanks dat de soorten funderingen op staal ook in mijn eerdergenoemde blog staan. Ligt ik ze hier in het kort toe.

De 3 meest bekende vormen zijn:

  • Plaatfunderingen
  • Strookfunderingen
  • Poerfunderingen

Die eerste spreekt wel voor zich. Bij deze vorm van funderen wordt een grote en meestal zwaargewapende betonvloer geplaatst.

Een fundering op staal heeft dus niets te maken met het materiaal staal wat veel mensen denken. De term komt uit het oudhollands en betekent op de beschikbare ondergrond plaatsen.

Een strookfundering bestaat een lange strookvormige funderingselementen en wordt meestal onder bouwmuren en gevels toegepast.

Strookfundering

Een poerfundering lijkt op een plaatfundering, maar in plaats van de plaat wordt hier een poer geplaatst. Deze vaak vierkante plaat wordt toegepast onder zware kolommen.

poerfundering

Een fundering op palen plaatsen in zandgrond

Ligt de zandlaag dieper dan 3 meter? Dan moet je een fundering op palen plaatsen.

Het voordeel van deze fundering is dat de palen veel dieper de grond in kunnen en dus diepere zandlagen kunnen bereiken.

Hierdoor wordt de fundering altijd beschouwd als steviger dan de fundering op staal.

Het nadeel van ten opzichte van de fundering op staal is echter dat deze fundering duurder is doordat er meer materialen en machines gebruikt moeten worden.

Helaas kan je echter niet anders wanneer je op diepe zandlagen gaat funderen.

Althans, helaas…

Zo erg is het eigenlijk helemaal niet. Wij zullen je namelijk altijd aanraden om voor een fundering op palen te kiezen.

Naar onze mening weegt de extra veiligheid die deze manier van funderen biedt namelijk ruim op tegen de extra kosten.

Uiteraard heb ik ook over de fundering op palen nog een blog geschreven. Die vind je hier!

Maar wat zijn dan de meest gebruikte palen voor deze fundering?

Je kunt in het geval van deze fundering voor veel verschillende palen kiezen. Ik heb deze uitgebreid beschreven in deze blog.

Ik zal de meest gebruikte ook hier nog even toelichten.

Allereerst zijn er de houtenpalen. Het gaat hier om een geheide paal die in zijn geheel de grond ingeslagen wordt. De laatste jaren zie je deze soort steeds minder omdat deze wordt vervangen door de betonpaal.

Ook deze paal wordt de grond in geheid. Dit kan wel in twee verschillende vormen. De paal kan als geprefabriceerde betonpaal de grond in worden geheid.

Maar er kan ook een stalenprofiel de grond in worden geheid, waarna deze wordt volgestort met beton. Dit noemen we een geheid, in de grond gevormde betonpaal.

Naast de geheide, is er ook de geschroefde in de grond gevormde paal. Hierbij gaat er eerst een boor de grond in. Wanneer de boor weer omhoog gedraaid wordt, zal er beton uit het puntje van de voor lopen om als geschroefde paal achter te blijven in de grond.

Een tip van een constructeur over jouw fundering 🙂

Tot slot willen onze constructeurs je nog een tip meegeven voor het maken van jouw fundering!

De tip:

Laat altijd een constructieberekening maken van de gehele constructie.

Een goed voorbeeld is het plaatsen van een fundering voor een aanbouw. Men laat voor de fundering een berekening maken omdat dit verplicht is.

Je bent immers vergunningplichtig als je een fundering maakt en voor de vergunningaanvraag heb je weer een constructieberekening nodig.

Maar… Voor de aanbouw ben je vaak niet vergunningplichtig en dus vergeet men vaak om hier ook een constructieberekening voor te maken.

Natuurlijk is het niet verplicht, maar wij raden het altijd aan.

En ja… Dat is natuurlijk logisch voor een constructiebureau, maar laat me je overtuigen dat een constructieberekening maken echt heel verstandig is!

Ik hoop dat je ons hierin vertrouwt.

Voordelen constructieberekening fundering

Laten we maar gelijk beginnen met het grootste voordeel! Een constructieberekening zorgt er namelijk voor dat de volledige constructie is doorberekend en daardoor dus veilig is.

Het maken van een constructieberekening voor de gehele constructie zorgt er daarnaast ook voor dat dezelfde constructeur de volledige constructie bekijkt. Hij weet daardoor niet alleen hoe de fundering eruitziet, maar kan ook de constructie van de aanbouw op de fundering berekenen.

Wat dit dan voor voordeel heeft?

Stel dat de constructeur ziet dat de fundering eigenlijk te sterk is voor de aanbouw. Met andere woorden, dat er eigenlijk een minder sterke fundering gemaakt kan worden. Dan kan dit je erg veel geld schelen omdat er minder materialen gebruikt worden.

Dit geldt ook voor de aanbouw! Een constructeur kan bijvoorbeeld aantonen dat een minder dure balk gebruikt kan worden in de constructie.

Het maken van een constructieberekening zal je dus ook veel geld besparen.

Veel belangrijker nog is dat de constructeur ook kan bepalen welke fundering je nodig hebt. Hierdoor voorkom je dat je de verkeerde fundering kiest!

Tot slot is er nog een voordeel met betrekking tot de verzekering van de constructie. Wanneer je namelijk een constructieberekening laat maken toon jij aan dat je er alles aan hebt gedaan om de constructie zo veilig mogelijk te bouwen.

Met het maken van de berekening geef je daardoor de verantwoordelijkheid van de constructie af aan de constructeur. Je stelt hem verantwoordelijk voor de veiligheid van de constructie en dus zal hij ook aansprakelijk worden gesteld wanneer er toch iets met de constructie gebeurt.

Efficiënt ontwerp van jouw fundering

Een goede constructeur maakt een efficiënt ontwerp van jouw fundering. Een minder dikke plaatfundering bespaart bijvoorbeeld al snel €1.000+. Hiermee verdient een goede constructeur zichzelf terug.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

In het kort

Na het lezen van deze blog weet je als het goed is dat een fundering altijd op zand gebouwd moet worden, dat er twee soorten funderingen zijn en dat wij altijd de fundering op palen adviseren.

Ook weet je nu dat het maken van een constructieberekening erg voordelig kan zijn.

Maar ik kan me voorstellen dat dit misschien erg veel informatie in één keer was.

Heb je dus toch nog vragen over funderen op zandgrond? Of wil je in het algemeen iets weten over de fundering voor jouw verbouwing?

Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je graag 😊

Over de schrijver
Het is onze missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Ik doe dat vooral door blogs te schrijven over verbouwen. Zo hoop ik de verbouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Door

"Bob de Bouwer"

op 04 Nov 2019

Beste Patrick Springvloed, Met veel interesse je informatie over funderingen gelezen. Een nog te bouwen nieuwbouwproject met 4 woonhuizen onder één kap op 45 meter naast een tweebaans spoorbaan krijgt een fundering van stroken beton met bewapening volgens de voorlopige-bouwtekening dus een fundering op "staal" veronderstel ik. Op een gedateerde Streetview-opname is te zien dat op het ernaast gelegen bouwterrein met nu reeds gerealiseerde woonhuizen een hei-installatie actief was. Dus ga ik ervan uit dat die woonhuizen wel een fundering van palen hebben. De boven verdieping en vliering van nog te bouwen 4 onder één kap worden uitgevoerd in HSB (houtskeletbouw) met platdak en pv panelen dus is relatief licht in gewicht. Begane grond en eerste verdiepings-vloer bestaan uit kanaalplaten. De buitengevels uit gemetselde steen binnenblad kalkzandsteen. Totale gevelbreedte van de 4 woningen samen c.a. 26 meter x c.a. 10 meter diep.Vrijblijvende vraag....: is een stroken-fundering geschikt naast een spoorbaan? Of zou je liever palen adviseren, ik denk dat de aannemer stroken heeft gekozen i.v.m. de kosten, maar als er verzakkingen optreden later wie gaat dat betalen? Bij voorbaat dank voor het meedenken. " Bob de Bouwer"

Robert van Dam
Door

Robert van Dam

op 18 Nov 2019

Hoi Bob,Ten eerste, leuk om te horen dat je wat aan de blog hebt gehad! En dan ten tweede jou vraag. Ik had graag wat eerder gereageerd, maar dat is helaas niet gelukt. Hopelijk heb je er alsnog wat aan.Het zijn eigenlijk een aantal vragen, dus ik heb het een beetje ontleed in deelvragen:1. Is een strokenfundering geschikt naast een spoorbaan? Dat is het zeker, alleen of dit een fundering op stroken is, is niet zozeer interessant. Wat wel van belang is, is de afstand ten opzichte van de spoorbaan. Er is namelijk een specifieke regelgeving vanuit de eigenaar van het spoor, die onder ander voorschrijft hoe ver, of liever hoe dichtbij je naast een spoorweg mág bouwen. Als je dan bouwt conform die afstanden, zullen trillingen geen substantiële rol spelen. De wijze van funderen staat hier dan los van. 2. Wanneer palen en wanneer op “staal”, ook wel strokenfundering? Bij de keuze speelt uiteraard de belasting een rol, die voortkomt uit jouw beschreven opbouw. Voor het geval van woningbouw echter, komen beide funderingen in aanmerking. Het hangt dan meer af van de locatie waar je gaat bouwen, is de grond daar voldoende sterk of niet? Om dat te kunnen bepalen worden er sonderingen uitgevoerd door een geotechnisch bureau. Hiermee wordt de bodemopbouw in beeld gebracht en op basis van de uitgangspunten van de constructeur wordt er een funderingsadvies opgesteld. Dat advies is onder andere juist bedoelt om de wijze van fundering te bepalen. Als er een paalfundering is gekozen, staat er ook een tabel in met het paaldraagvermogen per inheiniveau voor een aantal afmetingen palen. Bij een strokenfundering zal het draagvermogen gegeven worden bij een aantal breedtes strook, waarbij de gronddekking op die fundering een grote rol speelt. Wat tevens van belang is, is of er eventueel grondverbetering toegepast moet worden om deze wijze van funderen mogelijk te maken. 3. Wie is verantwoordelijk bij schade? Dat is een lastige om eenduidig aan te geven. Contractueel zijn vele verplichtingen en verantwoordelijkheden geregeld en deze zijn doorgaans niet allemaal hetzelfde. En bovendien hangt ook veel af van welke partij onder welke partij valt, dus eigenlijk wie is opdrachtgever van wie. Als de geotechnisch adviseur en constructeur onder verantwoording aannemer vallen (in zijn opdracht en contract) en er treed schade op die 100% te herleiden is naar een verkeerde wijze van funderen => aannemer aansprakelijk. Als hij de keuze direct heeft overgenomen van zijn adviseurs, zal de aannemer zijn adviseurs vervolgens aansprakelijk stellen.Kort samengevat, de wijze van funderen staat los van het spoor en volgt uit een funderingsadvies. Mocht een aannemer afwijken van dit advies, is het altijd op zijn verantwoording.

Richard
Door

Richard

op 19 Oct 2020

duidelijk artikel! helemaal goed. Ik ga een tuingebouw plaatsen uit hout opgetrokken met douglas. nu zit mijn vaste grondlaag op bijna 2 meter. Dit wil ik verdichten. palen worden 20x20cm, is 40x40cm dan voldoende? Scheelt een hoop werk.

jucvrfiryedvf
Door

jucvrfiryedvf

op 04 Oct 2021

ik moest iets opzoeken voor school ik snap er niks van en snap ook niet wat Richard zegt meer info?

Alex Verburg
Door

Alex Verburg

op 08 Oct 2022

Hoi Patrick. Bedankt Wij willen een huis kopen met een staalfundering. Het huis stamt uit 1930. Wij zien dat de vorige bewoner de gaten die onder de vloer uitkomen heeft dichtgemaakt. Er is dus geen beluchting onder het huis. Kan dat kwaad?

Hanneke
Door

Hanneke

op 29 Oct 2022

Wij hebben interesse in een vrijstaande woning waaronder niet geheid of geboord is. De eigenaar zegt dat het op zandgrond is gebouwd en dat dit niet nodig was. Het ziet er allemaal netjes uit en we hebben maar één scheurtje gezien in het schoonmetselwerk.

I.M. Veelo
Door

I.M. Veelo

op 20 Jun 2023

Wij gaan een hout skelet /strobalen woning bouwen op zand. Hadden ons eerst georiënteerd op schroefpalen, maar denken nu aan zwerfkeien als basis, zoals hier in Drenthe vroeger de boerderijen gebouwd werden. Is dat verantwoord?

Reactie plaatsen

Constructieberekening van jouw fundering nodig?