arrow_drop_up arrow_drop_down
9 september 2019 

Hoe moet ik funderen op zandgrond?

Waarom zou je planten laten groeien op een zandgrond? Waarom zou je funderen op zandgrond?

Sterker nog…

Kunnen planten überhaupt wel groeien op een zandgrond? En kan een fundering wel op een andere ondergrond geplaatst worden?

Waarom zou je niet gewoon een kleigrond gebruiken zoals ieder ander ook doet!

Er is namelijk een hele goede reden voor het gebruik van klei als het gaat om tuinieren.

En nee… Je hebt zeker niet de verkeerde blog aangeklikt. Tuinieren en funderen hebben namelijk meer met elkaar gemeen dan je misschien in eerste instantie denkt.

Wat dat dan is en wat dit hele verhaal met funderen op zandgrond te maken heeft… Lees je in deze blog!

Inhoudsopgave

 1. Waarom moet je altijd funderen op zandgrond?
 2. Terreinverkenning voor jouw fundering op zandgrond
 3. Inventarisatie grondgegevens om de zandlaag te ontdekken
 4. Mogelijke funderingen voor een zandgrond
 5. Een fundering op staal voor een zandgrond
 6. Een fundering op palen voor een zandgrond
 7. Een tip van de constructeur

Waarom je altijd moet funderen op zandgrond?

In mijn vorige blog heb ik het gehad over funderen op kleigrond. In die blog vertel ik ook gelijk dat de titel erg misleidend is.

Funderen op kleigrond kan namelijk helemaal niet! Je moet altijd funderen op zand.

De reden hiervoor is het verschil in eigenschappen van de twee typen grond.

Klei neemt namelijk erg goed water op, terwijl zand dit helemaal niet doet. Het nadeel van water opname is dat de grond zachter wordt en dus makkelijker ingedrukt kan worden. Hierdoor is er een grotere kans voor funderingen om door te zakken.

funderen op zandgrond

Het is dus altijd noodzakelijk om op zand te funderen. Maar hoe weet je dan waar de eerste zandlaag begint en welke andere stappen moet je doorlopen voor dat je gaat funderen?

Terreinverkenning voor jouw fundering op zandgrond

Je moet eerst beginnen met de terreinverkenning. Althans… Dit doe je vaak niet zelf, maar je laat dit doen door een andere partij.

De eerste stap in deze verkenning is het verzamelen van gegevens van het terrein uit de geschiedenis. Dit wordt gedaan door een historisch onderzoek.

In principe spreekt deze stap natuurlijk wel voor zich. Het betreft veel zoekwerk naar oude documenten in archieven.

De echte terreinverkenning vindt pas plaats op het terrein zelf. Vaak bestaat die verkenning uit een goed voorbereid bezoek aan het bouwterrein. Daarbij worden dan de gegevens uit het historisch onderzoek vergeleken met de huidige gegevens.

funderen op zandgrond

Een voorbeeld hiervan is het halen van informatie van topografische kaarten en stadsplattegronden. Hier worden bijvoorbeeld afmetingen van het terrein op bekeken.

Die afmetingen worden vervolgens weer vergeleken met de daadwerkelijke afmetingen van het terrein.

Naast de afmetingen worden ook begroeiing, aanwezige sloten, zichtbare kabels, leidingen en rioolputten vastgelegd.

De kabels en leidingen onder de grond kunnen dus niet zo makkelijk worden vastgelegd. Informatie hierover kan later worden opgevraagd bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)!

Na alle stappen hierboven weet je dus nog steeds niet waar de zandlaag begint. Om dit te ontdekken is de volgende stap nodig…

Inventarisatie grondgegevens om de zandlaag te ontdekken

Tijdens deze stap ga je kijken naar de bodemopbouw van de bodem onder jouw constructie.

Gegevens over de opbouw van de bodem kunnen worden opgevraagd bij één van de volgende informatiebronnen:

 • Provinciale en regionale overheden
 • Het eigen archief met projecten uit de omgeving
 • Bedrijven die grondonderzoek uitvoeren
 • Geotechnische adviesbureaus
 • De gemeentelijke instanties

Een van deze bronnen kan dus alle gegevens omtrent de grondlagen verstrekken waardoor je weet welke fundering je nodig hebt.

Maar ik hoor je jezelf nu afvragen…

Welke informatie kunnen zij mij dan geven?

Er kan bijvoorbeeld aan de hand van bodemkaarten gekeken worden naar de gesteldheid van de bodem en ook naar de grondwaterstand op de aangewezen plek.

Daarnaast worden ook van geologische kaarten gebruikt. Hier staat weer informatie op over diepere grondlagen.

Let wel op! Alle informatie die van deze kaarten wordt gebruikt, moet wel worden gecontroleerd.

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met het milieu

Het zal je niet ontgaan zijn dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt in onze maatschappij…

En daarom dus ook bij bouwprojecten!

Stel dat er bijvoorbeeld sprake is van een verontreinigde bodem, dan kan dit grote problemen opleveren.

Hierdoor kan het zo zijn dat het ontwerp drastisch moet worden aangepast waardoor ook de kosten van de fundering weer hoger uit zullen vallen.

Er wordt daarom vaak om een zogenaamde ‘schone grond’-verklaring gevraagd. Ook deze kan bij één van de eerdergenoemde informatiebronnen worden opgevraagd!

Mogelijke funderingen voor een zandgrond

Nu rest natuurlijk nog de belangrijke vraag welke fundering je kunt gebruiken op jouw bodem.

Het antwoord hierop is heel simpel: je kunt elke fundering gebruiken.

Het hangt er echter wel vanaf hoe diep de zandlaag ligt!

De diepte is van invloed omdat er twee verschillende soorten funderingen zijn. Deze zijn:

 • Een fundering op staal
 • Een fundering op palen

Je kiest voor de fundering op staal wanneer je na het bodemonderzoek de conclusie hebt getrokken dat de zandlaag niet dieper ligt dan 3 meter vanaf het grondoppervlak.

In het andere geval kies je dus voor de fundering op palen.

Dit komt door de voor- en nadelen van beide type funderingen.

Een fundering op staal voor een zandgrond

Je weet nu wanneer je de fundering op staal plaatst, maar waarom kies je hiervoor?

Van de twee opties is een fundering op staal de goedkoopste optie, hierdoor kiezen veel mensen voor deze vorm van funderen.

Het nadeel is echter dat de fundering op staal gelijk onder de constructie aan het grondoppervlak ligt. Vandaar dat de zandlaag niet dieper dan 3 meter moet liggen voor deze fundering!

funderen op zandgrond

Het liefst heb je namelijk dat de zandlaag direct aan het oppervlak ligt, maar bij 3 meter is er nog een mogelijkheid om de grond af te graven en deze te vullen met zand.

Meer hierover lees je in mijn blog over een fundering op staal!

Het tweede nadeel van de fundering op staal, is dat deze er gevoelig is voor verzakkingen. Een fundering op staal is namelijk vaak een massieve plaat (maar hierover later meer).

Doordat de plaat massief is, komt het vaak voor dat de volledige linkerkant van de fundering verzakt.

Hier heb je minder last van wanneer er 1 paal van een fundering op palen doorzakt.

Soorten fundering op staal

Ondanks dat de soorten funderingen op staal ook in mijn eerdergenoemde blog staan. Ligt ik ze hier in het kort toe.

De 3 meest bekende vormen zijn:

 • Plaatfunderingen
 • Strookfunderingen
 • Poerfunderingen

Die eerste spreekt wel voor zich. Bij deze vorm van funderen wordt een grote en meestal zwaargewapende betonvloer geplaatst.

Een fundering op staal heeft dus niets te maken met het materiaal staal wat veel mensen denken. De term komt uit het oudhollands en betekent op de beschikbare ondergrond plaatsen.

Een strookfundering bestaat een lange strookvormige funderingselementen en wordt meestal onder bouwmuren en gevels toegepast.

Strookfundering

Een poerfundering lijkt op een plaatfundering, maar in plaats van de plaat wordt hier een poer geplaatst. Vaak wordt deze fundering toegepast onder zware kolommen.

poerfundering

Een fundering op palen voor een zandgrond

Ligt de zandlaag dieper dan 3 meter? Dan moet je een fundering op palen plaatsen.

Het voordeel van deze fundering is dat de palen veel dieper de grond in kunnen en dus diepere zandlagen kunnen bereiken.

Hierdoor wordt de fundering altijd beschouwd als steviger dan de fundering op staal.

Het nadeel van ten opzichte van de fundering op staal is echter dat deze fundering duurder is doordat er meer materialen en machines gebruikt moeten worden.

Helaas kan je echter niet anders wanneer je op diepe zandlagen gaat funderen.

Althans, helaas…

Zo erg is het eigenlijk helemaal niet. Wij zullen je namelijk altijd aanraden om voor een fundering op palen te kiezen.

Naar onze mening weegt de extra veiligheid die deze manier van funderen biedt namelijk ruim op tegen de extra kosten.

Uiteraard heb ik ook over de fundering op palen nog een blog geschreven. Die vind je hier!

Maar wat zijn dan de meest gebruikte palen voor deze fundering?

Je kunt in het geval van deze fundering voor veel verschillende palen kiezen. Ik heb deze uitgebreid beschreven in deze blog.

Ik zal de meest gebruikte ook hier nog even toelichten.

Allereerst zijn er de houtenpalen. Het gaat hier om een geheide paal die in zijn geheel de grond ingeslagen wordt. De laatste jaren zie je deze soort steeds minder omdat deze wordt vervangen door de betonpaal.

Ook deze paal wordt de grond in geheid. Dit kan wel in twee verschillende vormen. De paal kan als geprefabriceerde betonpaal de grond in worden geheid.

Maar er kan ook een stalenprofiel de grond in worden geheid, waarna deze wordt volgestort met beton. Dit noemen we een geheid, in de grond gevormde betonpaal.

Naast de geheide, is er ook de geschroefde in de grond gevormde paal. Hierbij gaat er eerst een boor de grond in. Wanneer de boor weer omhoog gedraaid wordt, zal er beton uit het puntje van de voor lopen om als geschroefde paal achter te blijven in de grond.

Een tip van een constructeur

Tot slot willen onze constructeurs je nog een tip meegeven voor het maken van jouw fundering!

De tip:

Laat altijd een constructieberekening maken van de gehele constructie.

Een goed voorbeeld is het plaatsen van een fundering voor een aanbouw. Men laat voor de fundering een berekening maken omdat dit verplicht is.

Je bent immers vergunningplichtig als je een fundering maakt en voor de vergunningaanvraag heb je weer een constructieberekening nodig.

Maar… Voor de aanbouw ben je vaak niet vergunningplichtig en dus vergeet men vaak om hier ook een constructieberekening voor te maken.

Natuurlijk is het niet verplicht, maar wij raden het altijd aan.

En ja… Dat is natuurlijk logisch voor een constructiebureau, maar laat me je overtuigen dat een constructieberekening maken echt heel verstandig is!

Ik hoop dat je ons hierin vertrouwt.

funderen op zandgrond

De voordelen van een constructieberekening

Laten we maar gelijk beginnen met het grootste voordeel! Een constructieberekening zorgt er namelijk voor dat de volledige constructie is doorberekend en daardoor dus veilig is.

Het maken van een constructieberekening voor de gehele constructie zorgt er daarnaast ook voor dat dezelfde constructeur de volledige constructie bekijkt. Hij weet daardoor niet alleen hoe de fundering eruitziet, maar kan ook de constructie van de aanbouw op de fundering berekenen.

Wat dit dan voor voordeel heeft?

Stel dat de constructeur ziet dat de fundering eigenlijk te sterk is voor de aanbouw. Met andere woorden, dat er eigenlijk een minder sterke fundering gemaakt kan worden. Dan kan dit je erg veel geld schelen omdat er minder materialen gebruikt worden.

Dit geldt ook voor de aanbouw! Een constructeur kan bijvoorbeeld aantonen dat een minder dure balk gebruikt kan worden in de constructie.

Het maken van een constructieberekening zal je dus ook veel geld besparen.

Tot slot is er nog een voordeel met betrekking tot de verzekering van de constructie. Wanneer je namelijk een constructieberekening laat maken toon jij aan dat je er alles aan hebt gedaan om de constructie zo veilig mogelijk te bouwen.

Met het maken van de berekening geef je daardoor de verantwoordelijkheid van de constructie af aan de constructeur. Je stelt hem verantwoordelijk voor de veiligheid van de constructie en dus zal hij ook aansprakelijk worden gesteld wanneer er toch iets met de constructie gebeurt.

Mits de aannemer zich aan de berekeningen heeft gehouden natuurlijk :p

In het kort

Na het lezen van deze blog weet je als het goed is dat een fundering altijd op zand gebouwd moet worden, dat er twee soorten funderingen zijn en dat wij altijd de fundering op palen adviseren.

Ook weet je nu dat het maken van een constructieberekening erg voordelig kan zijn.

Maar ik kan me voorstellen dat dit misschien erg veel informatie in één keer was.

funderen op zandgrond

Heb je dus toch nog vragen over funderen op zandgrond? Of wil je in het algemeen iets weten over de fundering voor jouw verbouwing?

Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je graag 😊

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?

Koekjes