Welke palen moet je in de grond slaan?
28 juni 2021 

Welke palen moet je in de grond slaan?

Ga je een aanbouw plaatsen, een tuinhuis bouwen of wil je een hek rondom jouw tuin? Dan moet je in veel gevallen palen in de grond slaan. Dat komt doordat de basis van elk bouwwerk een goede fundering is.

In Nederland betekent dat, dat je 2 type funderingen kunt laten maken:

  1. Fundering met palen in de grond
  2. Fundering op staal
Fundering in dragende grondlaag

Belangrijk is dat jouw fundering altijd in een dragende grondlaag geplaatst moet worden. Die grondlaag is vaak een zandlaag die helaas niet altijd aan het grondoppervlak ligt. In die gevallen moet de fundering dieper de grond in.

In dat geval is een paalfundering nodig.

Hoe bepaal je welke palen je nodig hebt en wat moet je doen voor je palen in de grond kunt slaan?

Uiteraard vertel ik je dat in deze blog. Ik leg je precies uit welke stappen je moet doorlopen en geef hierbij ook aan wat de kosten zijn van elke stap.

Kortom. Na het lezen van deze blog kom je niet meer voor verrassingen te staan en weet je wat je moet doen voor je palen de grond in slaat (of laat slaan).

Sneak preview 1: de constructeur berekent aan de hand van de grondgegevens (sondering) welke palen, waar in de grond moeten. Klik hier voor meer informatie over het berekenen van jouw palen in de grond.

Sneak preview 2: de meest gebruikte palen zijn geheide palen, gedrukte palen of geschroefde palen.

Wat is een fundering op palen?

Ik begin even met een uitleg over wat een paalfundering is en welke verschillende soorten er zijn.

Logischerwijs is de fundering op palen een fundering die gebruik maakt van in de grond geheide, gedrukte of geschroefde palen. Het grootste voordeel van palen is dat de fundering dieper gelegen dragende grondlagen kan bereiken.

Dit kan namelijk niet met de andere funderingsvariant: een fundering op staal.

Een fundering op staal kan namelijk alleen vlak onder het grondoppervlak geplaatst worden en bestaat uit balken of een lange rechthoekige funderingsplaat.

Wanneer gebruik je dan welke fundering vraag je je nu misschien af?

De algemene regel is dat je in het Westen van Nederland altijd een fundering op palen gebruikt. Dit komt doordat de dragende zandlaag nooit bij het oppervlak ligt. In het Oosten is dit wel het geval, waardoor je voor garages of schuurtjes toch de fundering op staal kunt gebruiken.

Voor grotere constructies wordt vrijwel overal in Nederland een fundering op palen gebruikt. Deze fundering biedt namelijk meer stabiliteit en dus veiligheid aan de constructie.

Constructeur inschakelen om de palen te berekenen

Goed de 1e stap die je moet zetten is het  inschakelen van een constructeur. Hij komt namelijk goed van pas bij de volgende stappen.

Sterker nog. Hierin is zijn rol cruciaal.

Voor het bouwen van de constructie heb je overigens ook een architect nodig. Hoewel dit voor de fundering dus niet nodig is, moet je dit tijdens de verbouwing wel doen.

De architect, die de bouwtekeningen maakt, en de constructeur, die een constructieberekening maakt, zorgen ervoor dat jij aan de regelgeving in de bouw voldoet. Ook hier zullen de volgende stappen je weer bij helpen.

Hoe de constructeur dit doet lees je in de volgende hoofdstukken.

Een goede constructeur maakt een efficiënt ontwerp van jouw fundering. Een paal minder bespaart namelijk al snel tussen de €500,- en €1.000,-. Hiermee verdient een goede constructeur zichzelf terug.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

Laat een bodemonderzoek uitvoeren of controleer of dit al gedaan is

Wanneer je palen de grond in wilt slaan is een bodemonderzoek uitvoeren essentieel. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de bodem verontreinigd is.

Vaak heeft het onderzoek betrekking op de aanvraag van een omgevingsvergunning. De gemeente wil dan altijd kunnen controleren of de bodemkwaliteit goed is.

De kosten van een verkennend bodemonderzoek zijn gemiddeld €5.000.

Gelukkig heb je aan de titel van dit hoofdstuk al kunnen zien dat het onderzoek in veel gevallen al is uitgevoerd. Dit kan je nagaan bij de gemeente, die een plattegrond met gearceerde gebieden tot hun beschikking hebben.

Doe dit al voordat je een verbouwbudget op gaat stellen of hou er in het budget alvast rekening mee dat het onderzoek mogelijk uitgevoerd moet worden. Op die manier sta je niet voor onverwachte kosten.

In de praktijk komt het zelden tot nooit voor dat je als particulier een bodemonderzoek moet laten doen. Het is alleen weel heel belangrijk dat je dit van te voren even controleert.

Laat een sondering uitvoeren

De fundering op palen heeft een dragende grondlaag nodig. Dat is nu wel duidelijk. Belangrijk om te weten is dan wel hoe diep die dragende grondlaag ligt.

Dit wordt gemeten aan de hand van een sondering. Een meting van het draagvermogen van de grond om zo te bepalen hoe diep een paal de grond in moet. De constructeur heeft voor zijn berekening de sondering nodig. Hij moet immers weten hoe stabiel de grond is en hoe hij de fundering moet berekenen.

Hoe werkt de sondering dan?

Wanneer een sondering wordt uitgevoerd brengt men een staaf met kegelvormige punt, de sondeerconus, met een tophoek van 60 graden in de grond. Met die conus wordt de ‘mechanische weerstand’ van de grond gemeten.

Waar de zandlaag ligt kan worden bepaald doordat klei of veen minder weerstand veroorzaken dan zand. Deze weerstand noemen we conusweerstand en heeft dus te maken met de kracht die nodig is om de conus de grond in te brengen.

Het resultaat is een grafiek, de sondeerstaat, waarin je met één oogopslag kunt zien waar de dragende grondlagen liggen en dus hoe diep de funderingspaal de grond in moet.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het sonderingsonderzoek bedragen €600 tot €750 (excl. BTW).

Dit kan zich echter al snel terug verdienen omdat er minder beton of metaal nodig is bij de bouw. Het is dus een mooie manier om direct de sonderingskosten en de ingenieurskosten terug te verdienen.

Tip. Tegenwoordig wordt vaak gekozen voor een geschroefde funderingspaal. Deze kan in delen de grond ingedraaid worden, waarbij tijdens het schroeven gemeten kan worden waar de zandlaag ligt. Hierdoor is een sondering niet meer nodig en kan je dus op kosten besparen.

Moet je altijd een sondering laten uitvoeren?

Nee, gelukkig niet. In sommige gevallen heeft de gemeente of één van jouw buren namelijk al een sondering laten uitvoeren. Zolang die sondering binnen 25 meter van de plek is gemaakt waar jij gaat bouwen mag je deze sondering gebruiken.

Constructeur en jouw paalfundering

Zijn de onderzoeken uitgevoerd? Dan kan de constructeur de constructieberekening maken.

Deze berekening is verplicht om aan de regelgeving in de bouw te voldoen, deze regelgeving staat omschreven in het Bouwbesluit. En het is natuurlijk fijn om zeker te weten dat je veilig verbouwd.

Buiten de veilige verbouwing heeft een berekening nog meer voordelen:

  • Het is een goede handleiding voor de aannemer
  • Je bent beter verzekerd
  • Je kunt scheuren en verzakkingen voorkomen
  • Het bespaart kosten
  • De kwaliteit van de verbouwing wordt verhoogd

Met de berekening kan bepaald worden waar palen geslagen moeten worden en hoe dik deze palen moeten zijn. De aannemer kan de berekening dus perfect gebruiken als handleiding.

Ook ben je verzekerd tegen constructieve schade omdat je met de berekening aantoont dat jij er alles aan hebt gedaan om veilig te verbouwen. Maar onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’, is het ook wel erg fijn dat je scheuren en verzakkingen kunt voorkomen.

Daarnaast bespaar je op kosten doordat de aannemer palen gebruikt die precies dik genoeg zijn en zorgt de ‘handleiding’ voor een kortere arbeidstijd.

Constructieberekening fundering laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun fundering.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening jouw vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening van jouw fundering snel nodig? Dan kan dat ook, wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

Aannemer inschakelen op palen in de grond te slaan

De aannemer schakel je in nadat de constructieberekening gemaakt is. Hij zal de fundering plaatsen of zelfs heel de verbouwing uitvoeren.

De fundering laat je altijd plaatsen door een aannemer. Door de hoeveelheid materieel is het namelijk niet rendabel om dit zelf te doen. Daarnaast is het ook zo dat je wel erg veel ervaring in de bouw moet hebben om zelf een paalfundering te plaatsen.

Let op. Vraag pas een offerte aan bij de aannemer als het constructie rapport af is. Zonder dat rapport weet de aannemer namelijk niet waar hij welke palen in de grond moet slaan. Dat kan duizenden euro’s schelen!

Dat je de aannemer pas inschakelt nadat de constructieberekening gemaakt is, is verstandig omdat de offerte die hij op kan stellen hierdoor een stuk preciezer is. Wanneer je de offerte aanvraagt zonder berekening zal de aannemer de kosten namelijk meer schatten.

Uiteraard zal hij deze schatting altijd iets hoger uit laten vallen om zo minder risico te lopen. Je verkleint dit risico dus voor hem dankzij de berekening.

Tot slot

Voordat je palen in de grond kunt slaan moet je een constructie rapport laten maken door de constructeur.

Aan de hand van de grondgegevens bepaalt de constructeur welke palen er waar in de grond geslagen moeten worden. Zo voldoe je aan de regelgeving en weet je zeker dat jouw woning niet gaat scheuren of verzakken.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening van jouw fundering. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening van jouw fundering.

Laat in dat geval even een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Over de schrijver
Het is onze missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Ik doe dat vooral door blogs te schrijven over verbouwen. Zo hoop ik de verbouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Constructieberekening van jouw fundering nodig?