Wat moet je doen voor je palen in de grond kunt slaan?
28 juni 2021 

Wat moet je doen voor je palen in de grond kunt slaan?

Wanneer je een constructie plaatst is het essentieel dat deze veilig gebouwd wordt. Hierdoor is een fundering onmisbaar.

Deze fundering moet altijd in een dragende grondlaag geplaatst worden. Die grondlaag is vaak een zandlaag die helaas niet altijd aan het grondoppervlak ligt. De fundering moet dus dieper de grond in.

In dat geval is een paalfundering nodig. Maar wat moet je doen voor je palen in de grond kunt slaan?

Met andere woorden. Hoe bereid je de verbouwing zo goed mogelijk voor en zorg je dat er geen problemen ontstaan.

Uiteraard vertel ik je dat in deze blog. Ik leg je precies uit welke stappen je moet doorlopen en geef hierbij ook aan wat de kosten zijn van elke stap.

Kortom. Na het lezen van deze blog kom je niet meer voor verrassingen te staan en weet je wat je moet doen voor je palen de grond in slaat (of laat slaan).

Wat is een fundering op palen?

Voor ik de stappen met je doorneem is het belangrijk om duidelijk te hebben wat een fundering op palen, of paalfundering, precies is en welke verschillende soorten er zijn.

Logischerwijs is de fundering op palen een fundering die gebruik maakt van in de grond geheide, gedrukte of geschroefde palen. Het grootste voordeel is dat de fundering dieper gelegen dragende grondlagen kan bereiken.

Dit kan namelijk niet met de andere funderingsvariant: een fundering op staal.

Die fundering kan namelijk alleen vlak onder het grondoppervlak geplaatst worden en bestaat uit balken of een lange rechthoekige funderingsplaat.

Wanneer gebruik je dan welke fundering vraag je je nu misschien af?

De algemene regel is dat je in het westen van Nederland altijd een fundering op palen gebruikt. Dit komt doordat de dragende zandlaag nooit bij het oppervlak ligt. In het Oosten is dit wel het geval, waardoor je voor garages of schuurtjes toch de fundering op staal kunt gebruiken.

Voor grotere constructies wordt vrijwel overal in Nederland een fundering op palen gebruikt. Deze fundering biedt namelijk meer stabiliteit en dus veiligheid aan de constructie.

Constructeur inschakelen

De eerste belangrijke stap is het inschakelen van een constructeur. Hij komt namelijk goed van pas bij de volgende stappen.

Sterker nog. Hierin is zijn rol cruciaal.

Voor het bouwen van de constructie heb je overigens ook een architect nodig. Hoewel dit voor de fundering dus niet nodig is, moet je dit tijdens de verbouwing wel doen.

De architect, die de bouwtekeningen maakt, en de constructeur, die een constructieberekening maakt, zorgen ervoor dat jij aan de regelgeving in de bouw voldoet. Ook hier zullen de volgende stappen je weer bij helpen.

Hoe de constructeur dit doet lees je in de volgende hoofdstukken.

Laat een bodemonderzoek uitvoeren of controleer of dit al gedaan is

Wanneer je palen de grond in wilt slaan is een bodemonderzoek uitvoeren verplicht. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de bodem verontreinigd is.

Vaak heeft het onderzoek betrekking op de aanvraag van een omgevingsvergunning. De gemeente wil dan altijd kunnen controleren of de bodemkwaliteit goed is.

De kosten van een verkennend bodemonderzoek zijn gemiddeld €5.000.

Gelukkig heb je aan de titel van dit hoofdstuk al kunnen zien dat het onderzoek in veel gevallen al is uitgevoerd. Dit kan je nagaan bij de gemeente, die een plattegrond met gearceerde gebieden tot hun beschikking hebben.

Doe dit al voordat je een verbouwbudget op gaat stellen of hou er in het budget alvast rekening mee dat het onderzoek mogelijk uitgevoerd moet worden. Op die manier sta je niet voor onverwachte kosten.

Laat een sondering uitvoeren

De fundering op palen heeft een dragende grondlaag nodig. Dat is nu wel duidelijk. Belangrijk om te weten is dan wel hoe diep die dragende grondlaag ligt.

Dit wordt gemeten aan de hand van een sondering. Een meting van het draagvermogen van de grond om zo te bepalen hoe diep een paal de grond in moet.

Belangrijk om direct te weten is dat een sondering niet verplicht is. Dit is alleen het geval wanneer het sonderingsrapport wordt opgevraagd door de gemeente bij een vergunningsaanvraag.

Toch kan de constructeur, de vakman die je eerder al hebt ingeschakeld, wel vragen om het sonderingsrapport. Hij moet immers ook weten hoe stabiel de grond is en hoe hij de fundering moet berekenen.

Hoe werkt de sondering dan?

Wanneer een sondering wordt uitgevoerd brengt men een staaf met kegelvormige punt, de sondeerconus, met een tophoek van 60 graden in de grond. Met die conus wordt de ‘mechanische weerstand' van de grond gemeten.

Waar de zandlaag ligt kan worden bepaald doordat klei of veen minder weerstand veroorzaken dan zand. Deze weerstand noemen we conusweerstand en heeft dus te maken met de kracht die nodig is om de conus de grond in te brengen.

Het resultaat is een grafiek, de sondeerstaat, waarin je met één oogopslag kunt zien waar de dragende grondlagen liggen en dus hoe diep de funderingspaal de grond in moet.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het sonderingsonderzoek bedragen €600 tot €750 (excl. BTW).

Dit kan zich echter al snel terug verdienen omdat er minder beton of metaal nodig is bij de bouw. Het is dus een mooie manier om direct de sonderingskosten en de ingenieurskosten terug te verdienen.

Tip. Tegenwoordig wordt vaak gekozen voor een geschroefde funderingspaal. Deze kan in delen de grond ingedraaid worden, waarbij tijdens het schroeven gemeten kan worden waar de zandlaag ligt. Hierdoor is een sondering niet meer nodig en kan je dus op kosten besparen.

Laat een constructieberekening maken

Zijn de onderzoeken uitgevoerd? Dan kan de constructeur de constructieberekening maken.

Deze berekening is verplicht om aan de regelgeving in de bouw te voldoen. En het is natuurlijk fijn om zeker te weten dat je veilig verbouwd.

Je kan er ook voor kiezen om de berekening door een geotechnisch adviseur te laten maken. Deze berekening staat gelijk aan die van een constructeur en deze vakman heeft zelfs meer ervaring in het maken van deze berekening.

Buiten de veilige verbouwing heeft een berekening nog meer voordelen:

  • Het is een goede handleiding voor de aannemer
  • Je bent beter verzekerd
  • Je kunt scheuren en verzakkingen voorkomen
  • Het bespaart kosten
  • De kwaliteit van de verbouwing wordt verhoogd

Met de berekening kan bepaald worden waar palen geslagen moeten worden en hoe dik deze palen moeten zijn. De aannemer kan de berekening dus perfect gebruiken als handleiding.

Ook ben je verzekerd tegen constructieve schade omdat je met de berekening aantoont dat jij er alles aan hebt gedaan om veilig te verbouwen. Maar onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen', is het ook wel erg fijn dat je scheuren en verzakkingen kunt voorkomen.

Daarnaast bespaar je op kosten doordat de aannemer palen gebruikt die precies dik genoeg zijn en zorgt de ‘handleiding' voor een kortere arbeidstijd.

Aannemer inschakelen

De aannemer schakel je in nadat de constructieberekening gemaakt is. Hij zal de fundering plaatsen of zelfs heel de verbouwing uitvoeren.

De fundering laat je altijd plaatsen door een aannemer. Door de hoeveelheid materieel is het namelijk niet rendabel om dit zelf te doen. Daarnaast is het ook zo dat je wel erg veel ervaring in de bouw moet hebben om zelf een paalfundering te plaatsen.

Dat je de aannemer pas inschakelt nadat de constructieberekening gemaakt is, is verstandig omdat de offerte die hij op kan stellen hierdoor een stuk preciezer is. Wanneer je de offerte aanvraagt zonder berekening zal de aannemer de kosten namelijk meer schatten.

Uiteraard zal hij deze schatting altijd iets hoger uit laten vallen om zo minder risico te lopen. Je verkleint dit risico dus voor hem dankzij de berekening.

Tot slot

Na het lezen van deze blog weet je wat je moet doen voordat je een paalfundering kunt laten plaatsen. Aan de voorbereiding van de verbouwing zal het dus zeker niet liggen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je over één van de onderwerpen in deze blog nog vragen hebt.

Laat in dat geval even een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?