Fundering op kleigrond, hoe moet je funderen?
02 september 2019 

Fundering op kleigrond, hoe moet je funderen?

Funderen op kleigrond, hoe werkt dat en welke fundering heb je nodig?

Je wilt de fundering altijd op een sterke ondergrond plaatsen. Helaas is kleigrond dat niet.

Dus ja. Een fundering plaatsen op kleigrond is inderdaad een stuk moeilijker en duurder dan een fundering plaatsen wanneer je een zandgrond hebt. Kleigrond is nu eenmaal een stuk minder geschikt om een fundering op te plaatsen.

Maar goed. Hoe plaats je een fundering als jouw grond uit kleigrond bestaat? Wat komt daar bij kijken en wat voor type fundering moet jij toepassen?

Daarover meer in deze blog over het plaatsen van een fundering op kleigrond 🙂.

Sneak preview 1: op kleigrond moet je een fundering op palen toepassen. Dankzij de palen kun je namelijk de sterke zandgrond bereiken.

Sneak preview 2: een aannemer gebruikt de paalberekening van de constructeur om de fundering uit te voeren. Klik hier voor meer informatie over het berekenen van jouw fundering.

Terreinverkenning voor je de fundering gaat plaatsen

De eerste stap in het verzamelen van gegevens van het terrein is historisch onderzoek doen naar eerdere gegevens van het terrein.

Deze stapt spreekt in principe wel voor zich en dus gaan we gelijk door naar stap twee in het onderzoek van het terrein.

Terreinverkenning is het verzamelen van de benodigde gegevens van en op het terrein.

Dit wordt vaak gedaan door een goed voorbereid bezoek aan het bouwterrein waarbij verschillende gegevens worden gecontroleerd.

Zo wordt er bijvoorbeeld naar de locatie van het terrein gekeken op topografische kaarten en stadsplattegronden. Ook worden hierop de afmetingen van het terrein bekeken.

Tijdens het bezoek worden die afmetingen nog vergeleken met de daadwerkelijke afmetingen van het terrein.

Ook de begroeiing, opstallen op het terrein en aanwezige sloten worden vastgelegd in de gegevens.

Tot slot wordt gekeken naar alleen de zichtbare kabels, leidingen en rioolputten. Informatie over alle kabels en leidingen onder de grond kan later worden opgevraagd bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) in Utrecht.

Inventarisatie grondgegevens om de bodemlagen te ontdekken

Ik heb je net al verteld dat je dus niet op een kleilaag kan funderen, maar wel op een zandlaag.

Het is daarom essentieel om te weten uit welke grondlagen de bodem onder jouw constructie bestaat!

Met andere woorden… Wat is de bodemopbouw van de bodem.

Gegevens over de opbouw kunnen worden gehaald uit de volgende informatiebronnen:

 • Het eigen archief met projecten uit de omgeving
 • De gemeentelijke instanties
 • Provinciale en regionale overheden
 • Geotechnische adviesbureaus
 • Bedrijven die grondonderzoek uitvoeren

Een van bovengenoemde bronnen kan jou dus de benodigde informatie verstrekken waardoor je weet welke fundering je nodig hebt.

funderen op kleigrond

De bronnen kunnen bijvoorbeeld aan de hand van bodemkaarten gaan kijken naar de gesteldheid van de bodem en de grondwaterstand op de aangewezen plek.

Ook kunnen geologische kaarten worden gebruikt. Hierop kan geologische informatie over diepere grondlagen worden verkregen.

Let wel op! Alle informatie die van deze kaarten wordt gebruikt, moet nog wel worden gecontroleerd.

Ook dient er nog rekening te worden gehouden met het milieu

Het milieu speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol bij bouwprojecten. Wanneer er namelijk een verontreinigde bodem aanwezig is kan dit grote problemen opleveren.

Door deze problemen moet het voorgestelde ontwerp soms drastisch worden aangepast waardoor de kosten van de fundering veel hoger uit zullen vallen.

Het is daarom goed om te weten dat men vaak een zogenaamde ‘schone grond’-verklaring eist. Deze verklaring kan bij een van de eerdergenoemde instanties worden opgevraagd.

Mogelijke type funderingen op kleigrond

Nu je weet hoe je erachter komt hoe de bodem is opgebouwd onder de plek waar jouw constructie komt, is het belangrijk dat je weet welke fundering er voor jouw constructie nodig is.

Er zijn in principe twee verschillende funderingen die te kiezen zijn voor een constructie. Deze zijn:

 • Een fundering op palen
 • Een fundering op staal

Beide hebben hun eigen voor- en nadelen en op basis van deze verschillen moet worden bepaald welke fundering voor jouw constructie voordelig is.

Een fundering op palen

Deze vorm van funderen wordt door veel mensen beschouwd als de meest stevige constructie. Dit is ook logisch want de palen die deze constructie vormen gaan erg diep de grond in.

Het voordeel hiervan is dat diepere zandlagen bereikt kunnen worden wanneer deze niet aan het grondoppervlak liggen.

Je raadt misschien al waar dit naartoe gaat… 😉

Is er dan ook nog een nadeel aan de fundering op palen?

Helaas wel. Althans… Dit hangt er vooral vanaf hoe erg je de sterkte waardeert.

funderen op kleigrond

Een fundering op palen is namelijk wel duurder dan de fundering op staal.

Maar… Het feit dat je vaak niet anders kan dan kiezen voor een fundering op palen en het grote voordeel van een sterkere fundering, wegen vaak zwaarder dan de kosten.

Een goede constructeur maakt een efficiënt ontwerp van jouw fundering. Een paal minder bespaart namelijk al snel tussen de €500,- en €1.000,-. Hiermee verdient een goede constructeur zichzelf terug.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

Een fundering op staal

Deze vorm van funderen heeft dus het voordeel dat het goedkoper is dan een fundering op palen.

Het nadeel is echter dat de zandlaag direct aan het grondoppervlak moet liggen.

De term, funderen op staal, komt namelijk uit de oudhollands en heeft niets te maken met het materiaal staal. ‘Het staal’ was vroeger namelijk een term voor de beschikbare ondergrond.

Funderen op staal gebeurt vaak met:

 • Plaatfunderingen
 • Strookfunderingen
 • Poerfunderingen

Deze drie vormen liggen alle drie direct aan het grondoppervlak. Vandaar dus dat de zandlaag niet dieper dan 3 meter onder het grondoppervlak mag liggen.

Een ander nadeel van de fundering op staal is dat deze erg gevoelig is voor verzakkingen doordat de gehele fundering volledig met elkaar in verbinding staat.

Het kan dus zo zijn dat de volledige linkerkant van de fundering verzakt. Hierdoor kunnen er scheuren in muren ontstaan of zal de vloer verzakken.

Waarom mensen dan toch voor deze vorm van funderen kiezen?

Het verzakken van een vloer is bij bijvoorbeeld een schuurtje niet heel nadelig. Althans, je zal er minder last van hebben wanneer de vloer iets naar beneden zakt.

Dit komt doordat het schuurtje los staat en dus niet zoals een aanbouw aan een hoofdgebouw bevestigd is.

Fundering op palen plaatsen in de kleigrond

Je had het na het vorige hoofdstuk waarschijnlijk wel door. Wanneer je een kleigrond onder het grondoppervlak hebt liggen, en de zandgrond dus dieper dan 3 meter ligt, moet je funderen met een fundering op palen.

Nu rest nog de vraag, welke palen je dan voor jouw fundering op palen kunt kiezen?

Ik heb hier al een blog over geschreven op onze website bouwadviesshop.nl. Deze vind je hier.

Maar uiteraard zal ik ze ook in het kort toelichten in deze blog!

De palen verschillen door hun inbrengmethode

Het is namelijk zo dat er drie verschillende soorten inbrengmethode zijn. Deze zijn:

 • Met grondverdringing
 • Zonder of met geringe grondverdringing
 • Met grondverwijdering

Onder die eerste categorie vallen de geheide palen. Deze kunnen van hout, staal en beton gemaakt zijn.

In Nederland zijn het vooral de betonnen geheide palen die erg populair zijn!

Maar naast de geheide palen vallen ook de geschroefde en gedrukte paalsystemen onder de inbrengmethodes met grondverdringing.

De geschroefde palen spreken wel voor zich.

Bij een gedrukte paal denk je waarschijnlijk: wat is dan het verschil met een geheide paal?

Er is wel degelijk een verschil! Een gedrukte paal wordt namelijk vaak gebruikt om een fundering te herstellen. Er wordt hierbij namelijk een paal de grond in gedrukt via de muur van een constructie.

Bestaande muren worden door gedrukte palen beter gedragen.

De palen die onder de inbrengmethode zonder of met geringe grondverdringing vallen, hebben vaak te maken met het inbrengen van paalprofielen.

Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een in de grond gevormde, geheide paal. Dit is een stalen profiel die later wordt vol gestort met beton.

In de volgende afbeelding zie je hoe dit werkt:

funderen op kleigrond

Wat er met de inbrengmethode met grondverwijdering wordt bedoeld zal je wel bekend zijn. Hoe dit dan werkt wanneer er een paal de grond in gaat vraagt men zich vaak wel af.

Een voorbeeld in deze categorie is de gepulste paal. Hierbij wordt er zand door de holle paalkern omhoog gepulst terwijl het paal profiel de grond in gaat.

Andere vormen onder elke categorie en de meest gebruikte palen in Nederland, vind je in de eerdergenoemde blog!

Een tip van de constructeur

De tip die ik je nu ga geven komt van onze constructeurs.

Wij raden je altijd aan om een constructieberekening van de gehele constructie, inclusief fundering, te laten maken.

Voor de verbouwing ben je vaak al vergunningplichtig en dus moet je ook een constructieberekening laten maken.

De fout die veel mensen echter maken, is dat zij geen constructieberekening voor de rest van de constructie laten maken!

Maar dit moet je dus wel altijd doen! Het liefst door hetzelfde constructiebureau.

Dit klinkt misschien heel bevooroordeeld aangezien wij een constructiebureau zijn. Toch ga ik je proberen uit te leggen wat de voordelen van de constructieberekening zijn.

De voordelen van een constructieberekening

Het grote voordeel van de berekening is de veiligheid van de constructie. Een constructeur zorgt er namelijk altijd voor dat er met een constructieberekening gekeken wordt of de constructie veilig is.

Alleen dit moet al reden genoeg zijn om een berekening te laten maken. Maar er zijn nog meer voordelen!

Met het maken van een berekening bespaar je al snel honderden euro’s. Er kunnen namelijk verschillende opties vergeleken worden en hieruit kan dan weer de goedkoopste optie gekozen worden.

Dit verschil kan bijvoorbeeld voortkomen uit het besparen op materialen.

Ook geef je bij het laten maken van een berekening de verantwoordelijkheid af aan de constructeur. Wanneer er uiteindelijk toch iets gebeurt met de constructie, is de constructeur verantwoordelijk omdat hij aan moest tonen dat de constructie en de fundering veilig zijn.

Jij hebt er ten slotte alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen!

Tot slot is het grootste voordeel van de berekening dat je niet de verkeerde fundering kiest. Een constructeur laat namelijk eerst, vaak door een grondmechnisch adviseur, bepalen welke fundering er gekozen moet worden. Het kiezen van de verkeerde fundering is kan ernstige gevolgen hebben!

Constructieberekening paalfundering laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun fundering.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening jouw vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening van jouw fundering snel nodig? Dan kan dat ook, wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw fundering.

In het kort

Na het lezen van deze blog weet je als het goed is dat een paalfundering nodig is wanneer je op een kleigrond moet gaan funderen. Dit is misschien de duurdere optie, maar zeker ook de meest veilige optie.

Daarnaast weet je nu dat het maken van een constructieberekening van de gehele constructie erg handig is!

Heb je nog vragen over deze blog of andere vragen omtrent funderingen?

Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox. Wij horen het graag!

Over de schrijver
Het is onze missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Ik doe dat vooral door blogs te schrijven over verbouwen. Zo hoop ik de verbouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
EK de Jong
Door

EK de Jong

op 20 Aug 2021

Erg interessante blog, bedankt. Wij willen een woning laten bouwen in het Noorden van het land. Sonderingen hebben uitgewezen dat er een zeer diepe kleilaag is. De aannemer wil gaan heien met kleefpalen om de woning op te zetten. Dus niet diep tot het zand, maar 10-11m totdat de kleefweerstand de boel overeind houdt. Klinkt logisch maar niet ideaal. Zijn hier anno 2021 risico's mee verbonden, met name verzakkingen als grondwaterpeil varieert? Of was dat iets van voor 1970 en is dit nu een legitieme en vertrouwde manier van werken?

Reactie plaatsen

Constructieberekening van jouw fundering nodig?