Aan welke regels moet je voldoen als je een vergunningsvrije aanbouw gaat bouwen?
19 juli 2019 

Aan welke regels moet je voldoen als je een vergunningsvrije aanbouw gaat bouwen?

Sh#t! De bouwinspecteur van de gemeente is langsgekomen bij jouw vergunningsvrije aanbouw.

Hij heeft het gevoel dat jouw aannemer niet volgens de veiligheidsnormen van het Bouwbesluit bouwt. Daarom vraagt hij om de constructieberekening. Die kun je helaas niet leveren, want die heb je niet laten maken.

Hij geeft aan dat hij het verder gaat onderzoeken en dat hij je binnen 24 uur informeert over de vervolgstappen.

Je vraagt of de aannemer niet verantwoordelijk is voor het voldoen aan het Bouwbesluit.

De inspecteur vertelt je dat, dat niet zo is. Jij als huiseigenaar bent daarvoor verantwoordelijk, niet de aannemer.

Dat wist je niet…

Nu maar hopen dat het goed zit en dat je geen boetes of een bouwstop krijgt.

Sneak preview 1: als je vergunningsvrij mag bouwen hoef je geen legeskosten te betalen en kun je direct beginnen met de bouw.

Sneak preview 2: in specifieke gevallen mag je zonder vergunning aanbouwen. Dat betekent trouwens niet dat je regelvrij mag bouwen.

Sneak preview 3: ook als je vergunningsvrij mag aanbouwen ben je verplicht om een constructieberekening van jouw aanbouw te laten maken. Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw aanbouw.

Video 5 voorwaarden vergunningsvrije aanbouw

Veel mensen onderschatten de regelgeving rondom vergunningsvrije aanbouwen

Tegenwoordig mag je best vaak vergunningsvrij aanbouwen.

Helaas zie ik dat veel mensen die een vergunningsvrije aanbouw willen bouwen de regelgeving rondom hun verbouwing onderschatten. In de meeste gevallen geven ze een aannemer opdracht en die begint gewoon met bouwen.

Niet wetende dat zij als huiseigenaar zelf verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Eigenlijk komt dit er op neer dat je aan precies dezelfde regels moet voldoen als een aanbouw die vergunningsplichtig is. Het verschil is alleen dat je nu geen vergunning hoeft aan te vragen.

Maar wat houdt dat dan in voor jouw verbouwing?

Daarover hieronder meer…

Mag jij vergunningsvrij aanbouwen?

Ik kan me voorstellen dat jouw eerste vraag eigenlijk de volgende is:

Mag ik vergunningsvrij mijn gewenste aanbouw bouwen?

Om je te helpen met het beantwoorden van deze vraag heb ik onderstaande tool gemaakt. Zo kom je er binnen 3 minuten achter of je wel of geen vergunning nodig hebt voor jouw aanbouw.


In deze blog licht ik trouwens alle onderdelen rondom de voorwaarden van een vergunningsvrije aanbouw verder toe. Heb je dus nog verdere vragen? Lees dan vooral verder!

Samengevat voorwaarden vergunningsvrije aanbouw

1. Jouw woning mag geen beschermde woning zijn
2. Je moet bouwen in het achtererfgebied
3. Je moet voldoen aan specifieke afmetingen voor de aanbouw (later meer)
4. Je moet voldoen aan de gestelde gebruikseisen van een aanbouw (later meer)

Vergunningsvrij aanbouwen in het achtererfgebied

Er is in de regelgeving vastgesteld dat je alleen vergunningsvrij mag aanbouwen op het achtererfgebied.

Bij een aanbouw op het zijerf, of het voorerf heb je daarom altijd een bouwvergunning nodig.

Het is niet altijd even duidelijk wat nou het achtererfgebied is. Om dat iets toe te lichten heb ik onderstaande illustratie gemaakt. Hierin kun je zien wat het achtererfgebied is van 3 rijtjeswoningen.

Bepalen achtererfgebied

Bepalen achtererfgebied

Je kunt zien dat het achtererfgebied begint vanaf 1 meter van de voorkant van jouw huis, en dat het gebied eindigt bij de achtertuin van jouw woning.

Bij een tussenwoning is het bepalen van het achtererfgebied, daardoor vrij makkelijk. Terwijl het bij hoekhuizen of vrijstaande huizen wat ingewikkelder kan zijn.

De toegestane afmetingen van een vergunningsvrije aanbouw

Om een vergunningsvrije aanbouw te bouwen moet je voldoen aan de maximale afmetingen die zijn vastgesteld.

Eigenlijk is het vrij simpel om hieraan te voldoen.

Er worden namelijk maar 4 voorwaarden gesteld aan de afmetingen van een vergunningsvrije aanbouw:

 1. Een vergunningsvrije aanbouw mag nooit hoger gebouwd worden dan 30cm boven de hoogte van de 1e bouwlaag
 2. De vergunningsvrije aanbouw is nooit hoger dan 5 meter
 3. Een vergunningsvrije aanbouw mag niet dieper zijn dan 4 meter
 4. Je mag maar een bepaald percentage van jouw achtererfgebied vergunningsvrij aanbouwen

De eerste 3 voorwaarden zijn eigenlijk vrij simpel. Ik kan me voorstellen dat er bij de 4e voorwaarde iets meer uitleg nodig is. Die zal ik hieronder geven.

Voorwaarde 4: je mag niet onbeperkt op het achtererfgebied aanbouwen

Daarnaast is er vastgesteld dat je jouw achtererfgebied niet helemaal mag vol bouwen. Om te bereken wat je wel vergunningsvrij mag aanbouwen is de onderstaande formule gemaakt:

Bebouwde grond + jouw achtererfgebied = X aantal m2

X aantal m2 – jouw oorspronkelijke hoofdgebouw = het eindtotaal aantal vierkante meters

Met dit eindtotaal kun je berekenen hoe groot jouw vergunningsvrije aanbouw mag zijn.

Zodra het eindtotaal kleiner is dan 100 vierkante meter. Dan mag je 50% gebruiken voor jouw vergunningsvrije aanbouw.

Is jouw achtererfgebied groter dan 100 vierkante meter, maar kleiner dan 300 vierkante meter? Dan mag je sowieso de eerste 50 vierkante meter bebouwen. Daarnaast mag je 20% van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 vierkante meter bebouwen.

Bij een achtererfgebied groter dan 300 vierkante meter mag je nog 10% extra vergunningsvrij aanbouwen. Dit met een maximum van 150 vierkante meter.

Bereken zelf hoeveel jij vergunningsvrij mag aanbouwen

Via de rekenformule hieronder kun je berekenen hoeveel m2 jij nog vergunningsvrij mag aanbouwen.


Let op! Is er al eerder een berging, garage of een aanbouw gebouwd? Dan worden die vierkante meters afgetrokken van het totaal.

De gebruikseisen van een vergunningsvrije aanbouw

Zoals je waarschijnlijk weet mag je jouw woning niet zomaar gebruiken als winkel, kantoor of als opslagruimte. Dat is gedaan, om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van de wijk in stand wordt gehouden.

Daarom moet jouw vergunningsvrije aanbouw voldoen aan de gestelde wettelijke gebruikseisen.

Een vergunningsvrije aanbouw mag je daarom alleen gebruiken als:

 • Woonkamer
 • Serre
 • Berging
 • Garage
 • (Bij)keuken

Mag je vergunningsvrij aanbouwen in een beschermd stadsgezicht?

In Nederland is de regelgeving rondom het verbouwen van monumenten, beschermde stadsgezichten en beschermde dorpsgezichten ontzettend streng.

Als je in zo’n woning woont ben je namelijk altijd vergunningsplichtig.

Je mag dus helaas niet vergunningsvrij aanbouwen als je in het bezit bent van een monumentale woning, of als je woont in een beschermd dorps- of stadsgezicht.

Het Bouwbesluit en jouw vergunningsvrije aanbouw

In het Bouwbesluit staat dat je er voor moet zorgen dat het bouwwerk voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten. In artikel 2.1.2 van het Bouwbesluit staat dat de bouwconstructie moet voldoen aan de gestelde NEN-EN 1990 normen.

Hieronder vind je een screenshot van deze regelgeving.

Artikel 2.1.2 BouwbesluitArtikel 2.1.2 Bouwbesluit

Maar goed, hoe zorg je dat jouw vergunningsvrije aanbouw hieraan voldoet?

Deze regels zijn exact hetzelfde bij een vergunningsplichtige aanbouw. Om te kunnen aantonen dat je voldoet aan het Bouwbesluit zul je daarom een constructieberekening moeten laten maken.

Vraagje. Koop jij liever een huis, waarbij er netjes een constructieberekening is gemaakt van de aanbouw. Of vind je het ook prima als de verkoper zegt: ”Ik weet niet precies wat voor stalen balk in de uitbouw staat, dat heeft de aannemer geregeld, moet wel goed zijn toch?”.

Constructieberekening voor jouw aanbouw nodig? Klik hier voor meer informatie.

De berekening laat zien wat het meest efficiënte en veilige ontwerp is voor jouw verbouwing. Met die berekening kan de aannemer aan de slag en ben je verzekerd tegen bouwfouten.

De verantwoordelijkheid rondom een vergunningsvrije aanbouw

Via de Nederlandse Wet is het zo geregeld dat de huiseigenaar verantwoordelijk is voor het volgen van de regelgeving rondom jouw vergunningsvrije aanbouw. De aannemer is daar dus niet voor verantwoordelijk.

Gaat er dus iets fout? En ontstaat er schade bij derden?

En kan jij niet aantonen dat er veilig is verbouwd?

Dan ben jij verantwoordelijk! En niet de aannemer!

Voldoet jouw bouwplan aan de voorwaarden van een vergunningsvrije aanbouw? Dan mag je zonder omgevingsvergunning aanbouwen. De regels uit het Bestemmingsplan zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, en het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wel.

Als je gaat verbouwen moet je er zelf voor zorgen dat je aan deze regels voldoet. Een verkeerd uitgevoerde verbouwing kan grote schade veroorzaken, zowel bij jezelf als bij aangrenzende gebouwen. Voor schade bij derden ben je zelf verantwoordelijk (Bron: Ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties).

Een goede aannemer zal daarom nooit zonder constructieberekening een vergunningsvrije aanbouw bouwen. Hij zal dit risico namelijk altijd bij jou weg willen nemen.

Toch hoor ik nog best vaak aannemers die deze regels misschien niet helemaal kennen en toch zonder berekening bouwen.

Mijn advies is daarin heel stellig!

Werk nooit samen met een aannemer die zonder constructieberekening wil verbouwen!

Jouw persoonlijke risico is simpelweg veel te groot. En dankzij de constructieberekening ben jij verzekerd tegen constructieve fouten gedurende de verbouwing.

Burenrecht en een vergunningsvrije aanbouw

Het burenrecht is net als alle andere onderdelen uit het Burgerlijk Wetboek een vrij technische passage. Die passage kun je hier vinden.

Het komt er op neer dat er in het Burenrecht richtlijnen staan over bouwen van een vergunningsvrije aanbouw en de toegestane hinder hiervan.

Mijn advies

Mijn advies is eigenlijk om het Burenrecht zo lang mogelijk buiten beschouwing te laten en in eerste instantie contact op te nemen met jouw buren over jouw verbouwwensen.

In 95 van de 100 gevallen kom je er dan zonder wetboek samen wel uit.

Denk er hierbij wel aan dat je jouw buren netjes en op tijd informeert. Dat je laat zien wat je wil en dat je ook rekening met ze houdt.

De risico’s als je zonder constructieberekening een vergunningsvrije aanbouw bouwt

Eigenlijk zijn er drie concrete risico’s als je bij een vergunningsvrije aanbouw geen constructieberekening laat maken:

 1. De constructie is een stuk duurder dan nodig
 2. Er ontstaat onnodige schade (scheuren, verzakkingen of erger)
 3. De gemeente is niet blij 🙁

Een duurdere constructie dan nodig

Het eerste risico is vaak vrij zonde. Veel aannemers overdimensioneren namelijk de constructie. Op zich wel veilig, maar dat betekent wel dat ze veel meer staal in de aanbouw stoppen dan nodig. Daardoor is het materiaal niet alleen duurder, maar zijn de uitvoeringskosten ook een stuk hoger.

Dat komt doordat een zwaardere constructie moeilijker is te bouwen.

Een goede constructeur zorgt voor een ontwerp dat goed is uit te voeren door de aannemer. Klik hier voor meer informatie over een constructieberekening van jouw aanbouw.

Onnodige schade aan de woning

Het tweede risico komt naar voren als de constructie niet sterk genoeg is. In die gevallen ontstaat er onnodige schade aan de vergunningsvrije aanbouw. Soms zijn dat scheuren of verzakkingen, maar die schade kan ook nog veel erger zijn.

Dat gebeurt vaak, doordat een aannemer een te lichte constructie heeft gekozen die te weinig rekening houdt met doorbuiging.

Scheuren betekenen niet dat jouw aanbouw of opbouw onveilig is. In veel gevallen hoef je je daar niet zo’n zorgen om te maken.

Het is alleen wel lelijk en vrij duur om de scheuren te herstellen. Daarnaast hadden de scheuren makkelijk voorkomen kunnen worden door de constructie van te voren beter te ontwerpen.

Het risico op een boze gemeente

Het laatste risico heeft te maken met de gemeente. Kun je namelijk niet aantonen dat de constructie voldoet aan de normen? En kan de gemeente voldoende motiveren niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit?

Dan heb je een serieus probleem!

Je moet de constructie dan dusdanig aanpassen, zodat die voldoet aan de normen. In de praktijk betekent dat, dat veel moet worden opengebroken en verstevigd.

Die situatie brengen vaak ontzettend hoge kostenposten met zich mee.

Maar goed… Hoe reëel zijn deze risico’s nu?

De eerste 2 risico’s zie ik maandelijks, zo niet wekelijks voorbij komen. Het derde risico uiteraard minder, maar komt helaas echt wel eens voor.

Kosten-baten-analyse van een constructieberekening

Wat veel mensen niet weten is dat de investering in een constructeur per direct kosten bespaart. Dit dankzij een efficiënt ontwerp en kwalitatief betere verbouwing.

Dus ja, in eerste instantie kost zo’n berekening geld. Afhankelijk van jouw verbouwing tussen de 200 en 800 euro. Maar die kosten verdien je tijdens het bouwen van de aanbouw al terug.

Tegelijkertijd zorgt de constructieberekening ervoor dat je geen risico meer loopt.

Een vergunningsvrije aanbouw in het kort…

Zoals je inmiddels weet betekent vergunningsvrij aanbouwen niet dat je regelvrij mag bouwen. Je moet namelijk nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het voldoen aan het Bouwbesluit.

Die verantwoording ligt niet bij de aannemer.

In de praktijk betekent deze verantwoordelijkheid dat je een constructieberekening moet laten maken. Dankzij die berekening ontvang je een efficiënt ontwerp en weet je zeker dat je voldoet aan de regelgeving.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening voor jouw aanbouw. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, voldoe je aan de regelgeving en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening van jouw aanbouw.

Heb je nog vragen over de regels rondom vergunningsvrij bouwen?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox! Ik ben benieuwd 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Richard Göbel-Frieswijk
Door

Richard Göbel-Frieswijk

op 10 Sep 2019

hoi , Ik ben in de aanloop om een recreatiewoning te laten bouwen. Vergunningvrij mag ik maar maximaal 5 meter hoog bouwen volgende de BOR. Echter de plafondhoogte moet 2,60 zijn (zoals ik heb begrepen). Dat laat voor de eerste bouwlaag bijna geen stahoogte meer over. Ik wil mijn plafondhoogte op 2,40 zetten. Wat adviseer jij. Moet ik me aan het bouwbesluit houden?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 12 Sep 2019

Hi Richard, In dit geval raad ik je aan even contact op te nemen met een architect. Die kan kijken welk ontwerp het beste past binnen jouw wensen en het Bouwbesluit.

Peter
Door

Peter

op 17 Feb 2020

Goede middag, Als er al eerder een berging is gebouwd met vergunning, mag je dan alsnog 8 mtr2 vergunningvrij bijbouwen. P.s , er wordt in totaal nog geen 20% van het erf bebouwd.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 26 Feb 2020

Hi Peter, dat is het geval zolang je onder die 20% valt en binnen de overige eisen (hoogte, lengte & breedte) van de aanbouw.

Robert
Door

Robert

op 22 Mar 2020

Hallo Peter Geld een overkapping aan je schuur ook als 'aanbouw'? Dank voor je antwoord.

Robert
Door

Robert

op 22 Mar 2020

Ik bedoel natuurlijk Roy.....

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 22 Mar 2020

Hi Robert, geen probleem :).Een overkapping aan jouw schuur geldt als bijgebouw. Hier zijn inderdaad iets andere regels voor.

Ronald
Door

Ronald

op 02 Jun 2020

Vraag: ik bouw een vrijstaande woning met een serre (in achtergebied ) maar wel aan zijkant. De afstand tot de erfgrens is 2,7 meter en het huis van de buren staat op meer dan 15 meter. Nu moet ik brandwerend glas laten plaatsen.Is dit gebruikelijk?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 11 Jun 2020

Hi Ronald, om eerlijk te zijn heb ik hier niet heel veel verstand van. Dit is echt een uitvoeringskwestie. Ik weet wel dat de regels rondom brandwerendheid heel strikt zijn, en kan me deze situatie goed voorstellen.

Jan
Door

Jan

op 24 Aug 2020

Hi Ronald, Vraagje; wij willen achter aan onze woning een aanbouw plaatsen i.v.m. levensbestendig wonen (slaapkamer beneden maken). Het zou gaan om 4 bij 5 meter. Kan dit vergunningsvrij?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 25 Aug 2020

Hi Ronald, in principe wel. Zolang de aanbouw niet dieper is dan 4 meter, en jouw tuin minimaal 40m2 is mag je deze aanbouw vergunningsvrij bouwen.

Manuel
Door

Manuel

op 24 Sep 2020

dag Roy, we willen de garage ombouwen tot slaapkamer en wat daar uit komt moet in de toekomstige aanbouw (witgoed apparaten, fietsen en gereedschappen. Dit komt aan de zijkant tegen de garage. De aanbouw wordt geheel van hout opgetrokken. 1. Moet ik een fundering van beton storten? 2. Kan dit vergunningvrij? 3. Wij willen plusminus 10 cm van de erfgrens bouwen, mag dit? Graag vernemen wij het ééa. van jou.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 27 Sep 2020

Hi Manuel, deze vragen zijn helaas met deze informatie niet goed te beantwoorden. Ik raad je aan via www.bouwadviesshop.nl een online adviesgesprek met een architect in te plannen. In dat gesprek kunnen onze architecten je helpen met jouw vragen!

Jaap
Door

Jaap

op 09 Nov 2020

Dag Roy,Wij willen onze woning levensloopbestendig maken door eenslaapkamer van 4,5 bij 5 m aan gebouwen, via een korte (90 cm) verbindingsgang verbonden met de woning. Daardoor steekt de slaapkamer circa 1,90 m door de 4 m zone heen. Het lijkt mij dat dit niet zou mogen. Maar als ik de vergunningscheck doe dan is de uitkomst: 'Geen omgevingsvergunning nodig.' (Aan alle andere voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen wordt sowieso voldaan.)

Jaap
Door

Jaap

op 09 Nov 2020

Aanvulling: Die aanbouw mag natuurlijk in principe wel, maar de vraag is of het vergunningsvrij kan.

Roy de Lepper
chris Lemkens
Door

chris Lemkens

op 12 Nov 2020

Beste Roy, De regels omtrent uitbouwen zijn nog enigszins onduidelijk voor me. je mag 4 meter diep uitbouwen. Het veranderen van de draagconstructie van het huis mag echter niet vergunningsvrij. Ik heb al tekst gevonden echter lijkt het erop dat dit jaar nieuwe regels zijn gemaakt. Wij willen een uitbouw plaatsen achter het huis. Ons huis is 6 meter breed. De uitbouw zal 4 meter diep worden. De draagconstructie van het huis gaat hiermee veranderen. Achtergevel eruit, stalen balk erin. De calculatie laten we door een specialist doen.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 12 Nov 2020

Hi Chris, wat je zegt klopt, deze aanbouw mag je vergunningsvrij uitvoeren, zelfs als je de draagconstructie verandert. Belangrijk is wel dat je aan het Bouwbesluit blijft voldoen, je moet dus inderdaad nog steeds een constructieberekening van de aanbouw door een constructeur laten maken.

George Verhagen
Door

George Verhagen

op 17 Nov 2020

Hallo Roy, Onze toekomstige buren willen een aanbouw in hun achtererf bouwen. Volgens de regels mag dit zonder vergunning. Maar..., wij wonen op een dijk en zij willen de aanbouw boven het talud maken. Dan blijft hun dak nog steeds lager dan de eerste verdiepingsvloer + 30 cm en onder de uitbouw krijgen zij dan een ruimte van ongeveer 150 cm hoog. Vanuit onze tuin kijken we dan tegen een muur van 260 cm (hoogte verdieping) + 150 cm (hoogteverschil tussen de dijk en de tuin) aan. Wij zij hier niet blij mee maar, kunnen we hier iets tegen inbrengen? Met vriendelijke groet, George

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 18 Nov 2020

Hi George, dit is een hele specifieke situatie. Ik raad je aan contact op te nemen met jouw lokale bouw- en woningtoezicht om te vragen hoe zij hier naar kijken. Komt daar een negatief resultaat uit zou ik zoeken naar een juridisch adviseur gespecialiseerd in bouwrecht. Zij kunnen je het beste adviseren.

Els de Zwart
Door

Els de Zwart

op 02 Jan 2021

Hallo Roy, ik wil aan mijn huis een aanbouw van 4.47 x 2.06 bouwen heb ik hier een vergunning voor nodig?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 04 Jan 2021

Hi Els, op basis van afmetingen mag je inderdaad vergunningsvrij de aanbouw bouwen. De aanbouw mag namelijk uiterlijk 4 meter diep zijn, daarnaast mag de aanbouw niet meer dan 50% van jouw tuin bevatten. Het is wel belangrijk dat je nog steeds een constructieberekening laat maken (dit om te voldoen aan het Bouwbesluit)!

M. Lemmen
Door

M. Lemmen

op 14 Jan 2021

Hallo Roy, Ik wil een vergunningsvrije aanbouw plaatsen, een keuken op het achtererf in het verlengde van mijn huis. Helaas heb ik een buurvrouw die al hinder zegt te ondervinden als ik binnen niet op pantoffels loop :-). De keuken zal in het verlengde van het huis worden geplaatst, evenwijdig aan de erfgrens/ gedeelde schutting met de buren. Ik wil een afzuigkap in de keuken en vraag me af of er regelgeving is omtrent (plaatsing van de) luchtafvoer?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 15 Jan 2021

Goedemiddag, er zijn zeker regels rondom installeren van afzuiging. Maar om heel eerlijk te zijn weet ik niet hoe dat zit. Daar zou de aannemer meer over moeten weten.

kristaly Csuri
Door

kristaly Csuri

op 18 Jan 2021

goedemiddag Roy, wij hebben een vrijstaand huis op een stuk grond van 590m2. Rechts naast ons huis willen wij de woonkamer gaan uitbouwen, dit doen wij 1 meter achter de voorgevel van ons huis, in ons achtererfgebied. Volgens het omgevingsloket zijn we niet vergunningsplichtig.het zou gaan om een aanbouw van 4.5x5.5, nergens word gevraagd om afmetingen. Er wordt alleen gevraagd of wij niet meer dan % van het bebouwingsgebied gaan bebouwen. Toch lees ik op sommige sites dat vergunningsvrij niet meer mag zijn dan 4 meter diep. Waar staat dit?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 18 Jan 2021

Hi Kristaly, een aanbouw mag inderdaad maximaal 4 meter diep zijn. Meer informatie over die exacte regelgeving staat in het Bouwbesluit. Dat is de verzameling van regels met betrekking tot (ver)bouwen in Nederland.

Ronald
Door

Ronald

op 10 Feb 2022

Waar staat dat dan in het Bouwbesluit? Ik zie dat net als Kristaly Csuri nergens in een formeel document en kom tot dezelfde conclusie.

Niels
Door

Niels

op 06 Feb 2021

Hoi Roy, Kun je misschien vertellen waar in het bouwbesluit ik de 4 meter regel kan vinden? Ik heb meerdere keren de check van het omgevingsloket ingevuld. Daaruit blijkt dat mijn uitbouw van 4 x 5.5m vergunningsplichtig is tenzij er geen welstandseisen zijn. Nu zijn deze een paar jaar geleden voor deze wijk afgeschaft en zijn wij Welstandsvrij. Kan het zo zijn dat deze uitbouw van 5,5 meter dan toch gezet kan worden?

Roy de Lepper
Jochem
Door

Jochem

op 02 Mar 2021

Hallo Roy, wij hebben een achterbouw aan het huis. Is nu achterkant van de achterbouw de maat waar je vanaf 4 mtr mag uitbouwen of de achterkant het huis waarvan je moet meten?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 03 Mar 2021

Hi Jochem, je moet meten vanaf de achterkant van jouw originele huis.

Daisy
Door

Daisy

op 16 Dec 2021

Wat is precies een achterkant van het originele huis? Ons huis heeft een balkon op de eerste verdieping wat beneden aan de ene kant bovenop de keuken zit en aan de andere kant ligt onder de andere helft teruggelegen de eetkamer, waardoor een loggia ontstaat. Alles is origineel. Moet de 4 meter dan gerekend worden vanaf de muur van de eetkamer of van de keuken?

Karin
Door

Karin

op 05 Mar 2021

Hoi Roy, Wij hebben een aanbouw/overkapping aangebouwd aan de gevel. Hij is uitgevallen op 4,07 diep. (Dit is tot aan de palen) Het dakoppervlak is echter 4.17 cm diep. Dit is incl. Palen en na afwerking dak. Hoe kan ik hier nu het beste mee omgaan richting gemeente? De bedoeling was binnen de 4 meter te blijven dus vergunningvrij...😬

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 05 Mar 2021

Hi Karin, de belangrijkste vraag is, heb je bouwtekeningen en constructieberekeningen laten maken? Als dat zo is zou ik contact opnemen met de gemeente en het verhaal eerlijk vertellen. Ik verwacht dat ze dan de verbouwing zullen legaliseren. Als je geen bouwtekeningen & constructieberekeningen heb, dan wordt het mogelijk een dure grap. Die tekeningen zullen dan opnieuw gemaakt moeten worden (dat is veel arbeidsintensiever, als wanneer je van te voren die tekeningen maakt).

Stefan
Door

Stefan

op 05 Mar 2021

Goedemiddag Roy,Onze buren gaan volgend jaar een aanbouw van 2 meter neerzetten aan de achterzijde van de woning. Wij hebben zelf deze plannen nog niet. Weet jij of er een regeling bestaat dat wij ons aan dezelfde maten moeten houden van hun aanbouw als wij dit zelf ook willen laten doen? Zij hebben aan de straatkant een kleine dakkapel geplaatst waardoor wij ons aan die maten moeten houden. Ik wil voorkomen dat wij straks ook met de aanbouw hieraan vast zitten.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 06 Mar 2021

Hi Stefan, je hoeft hier niet bang voor te zijn. Een regeling als die bestaat niet. De eerste uit een buurt die verbouwd schept een precedent. Buren mogen dan minimaal hetzelfde bouwen. In sommige gevallen mag je zelfs meer, maar dat is afhankelijk van de Welstandseisen en het Bestemmingsplan.

Nadia
Door

Nadia

op 07 Mar 2021

Goedemiddag Roy, een vraagje we willen aanbouw plaatsen aan onze huis 4 meter, we dachten vergunningvrij. Maar nu ben ik gaan kijken op de site van de gemeente en daar staat uit of aanbouw mag maar 2.5 meter vergunning vrij zijn. Waar moet ik me nu aan houden?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 07 Mar 2021

Hi Nadia, de regels rondom vergunningsvrij bouwen zijn landelijk ingestoken. Overal in Nederland mag je 4 meter vergunningsvrij bouwen. Tenzij je in een beschermde woning of Rijksmonument.

Lot
Door

Lot

op 14 Mar 2021

Hoi Roy, Goed leesbaar stuk,fijn! Ik heb jaren geleden een uitbouw van 2,5 mtr laten plaatsen, en nu heeft mn bovenbuur over de volledige diepte van de uitbouw haar balkon uitgebouwd. Ik ben daar niet blij mee, het is me niet gevraagd en heb er geen toestemming voor gegeven. Maar hoe weet ik nou of het te belastend is voor mn uitbouw, ivm lekkage.. Er is geen constructie berekening gemaakt dus daar kan ik niet op terugvallen. Hoor graag of en hoe dit te testen is. Dank alvast!

Roy
Door

Roy

op 14 Mar 2021

Hi Lot, wat de buurvrouw heeft gedaan mag niet. Een dakterras of balkon is altijd vergunningsplichtig. Ik raad je aan contact op te nemen met de buren & de gemeente.

Lot
Door

Lot

op 15 Mar 2021

Ha Roy, Dank voor je reactie. Ik wil de sfeer graag goed houden, dus overweeg om het zo te laten, maar weet niet wat de risico’s zijn ivm belastbaarheid/lekkage. Privacy is een ander punt maar dat moet ik voor lief nemen als ik geen stappen onderneem. Waar ik vooral mee zit is kans op lekkage maar is dat zo? De tuindeur naar buiten klemde erg sinds zij haar balkon heeft uitgebouwd, is dat een effect van haar aanpassingen? Hoor graag!

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 15 Mar 2021

Hi Lot, ik begrijp het inderdaad. Het is ook voor jouw bovenburen van belang om netjes een vergunning aan te vragen. Anders zijn ze namelijk niet verzekerd. Kans op lekkage is er vooral als het slecht is uitgevoerd, daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen.

Martijn
Door

Martijn

op 23 Mar 2021

Hoi Roy, Wij willen graag een uitbouw laten plaatsten van 4 meter diep. Volgens de berekeningen hebben wij hier geen vergunning voor nodig. Maar ik zou graag een overstek van een centimeter of 30 willen. Mag dit? Of word de uitbouw dan gezien als 4,30 meter?Hoor het graag, Groetjes Martijn

Martijn
Door

Martijn

op 23 Mar 2021

Hoi Roy, Wij willen graag een uitbouw laten plaatsten van 4 meter diep. Volgens de berekeningen hebben wij hier geen vergunning voor nodig. Maar ik zou graag een overstek van een centimeter of 30 willen. Mag dit? Of word de uitbouw dan gezien als 4,30 meter?Hoor het graag, Groetjes Martijn

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 24 Mar 2021

Hi Martijn, helaas wordt dit echt gezien als 4,30 meter. Indien je dit echt wil zou ik je aanraden gewoon een vergunning aan te vragen. De andere optie is om de aanbouw te verkleinen, zodat hij tot aan de 4.0 meter grens loopt.

jan willem
Door

jan willem

op 07 Apr 2021

Hoi Roy, Uitbouw (verbreding oorspronkelijke aanbouw - tijdens bouw 1952) binnen alle eisen. Echter op de uitbouw vergroten van reeds bestaande dakkapel, die nu al een toegang biedt middels een deur naar de huidige aanbouw, kan dat vergunningsvrij? Snap je het, we willen de dakkapel die nu tot de huidige deel uitbouw toegang biedt uitbreiden over de volledige breedte tot ca 1 m1 van de rand uitbouw.

J.C.LETSCH
Door

J.C.LETSCH

op 12 Apr 2021

Ik als buur, wonende op 62 heb reeds een vergunningsaanbouw van 2 meter aan de achterzijde, die direct de muur aan de erfrichtlijn van ons perceel met de buren op 60, heeft. Moet de nieuwe aanbouw op nr. 60, die zonder vergunning mag, zich distantieren van mijn muur en op welke wijze dan?

J.C.LETSCH
Door

J.C.LETSCH

op 12 Apr 2021

Ik, als buur, wonende op nr.62 vraag of er een distantie, moet worden aangehouden door de nieuwe vergunningsvrije aanbouw, die gebouwd zal worden op nr.60 van 4 meter lang en cc dezelfde hoogte, terwijl de muur van mijn vergunnings aanbouw van 2 meter direct op de erfscheidslijn van het perceel is gebouwd en toentertijd ook goedgekeurd door de gemeente den Haag en de buren??

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 15 Apr 2021

Als ik jouw vraag goed heb begrepen is het antwoord dat jouw buren de vergunningsvrije aanbouw direct tegen jouw aanbouw mogen bouwen.

Amy
Door

Amy

op 14 Apr 2021

Ha Roy, ik heb een benedenwoning waar al een kleine uitbouw aan zit (badkamer) en een berging van 6m2 in de tuin. klopt mijn aanname dat ik mijn tuin helemaal opmeet inclusief uitbouw en berging (laten we zeggen dit is 20m2) dan mag ik op max 50% vergunningsvrij bouwen (dus 10m2). Met andere woorden als ik de huidige uitbouw en schuur plat gooi mag ik 10m2 uitbouwen mits het niet de 4m grens overschrijd. Klopt deze redenatie? Daarnaast zie ik in je uitleg waar de uitbouw voor gebruikt mag worden dingen staan als serre of woonkamer maar ik wil er een slaapkamer van maken. Mag dat niet of stond die toevallig niet in de lijst? Hoor het graag!

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 15 Apr 2021

Hi Amy, jouw berekening klopt inderdaad, in dat geval mag je 10m2 vergunningsvrij bebouwen. Je mag de uitbouw ook als slaapkamer gebruiken :).

Mariet
Door

Mariet

op 26 Apr 2021

Hoi Roy! Wij hebben een uitbouw geplaatst aan de achterzijde van onze woning met een nieuwe stalen balk constructie en deze is volledig berekend door experts en heb hier een uitgebreid 21 pagina’s tellend document van hoe dit berekend is. De uitbouw zit rond de 3,5 meter. Is dit een probleem?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 27 Apr 2021

Hi Mariet, heb je een indicatie dat er iets niet goed is gegaan? Zo lang de uitbouw namelijk is berekend & de aannemer de uitbouw volgens de berekening heeft gebouwd gaat het goed :).

Mariet
Door

Mariet

op 28 Apr 2021

Nee hoor! Gewoon even voor m’n eigen bevestiging zeg maar. Iemand was verbaasd dat het vergunningsvrij mocht omdat de constructie wordt aangepast. Zij waren er van overtuigd dat je dan een vergunning moet hebben.

Jean-Paul
Door

Jean-Paul

op 28 Apr 2021

Hallo Roy,Wij wonen in een buitengebied (bos). Ons erf bestaat voor een deel uit bos en een deel bouwvlak. Het bouwvlak beperkt zich aan één kant van het huis op 3 meter. Zouden we dan toch 4 meter vergunningsvrij naar die kant mogen uitbouwen? De aangebouwde garage aan die kant is zelfs 6 meter, maar daar is het bouwvlak omheen bepaald. Toen het bouwvlak werd bepaald stond die garage er namelijk al. De erfgrens aan die kant is nog 5 meter verder (5 + 6 meter van de zijgevel van het huis). Ook begint de gewenste aanbouw verder dan 1 meter van de voorgevel en komt niet voorbij de achtergevel.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 30 Apr 2021

Hi Jean-Paul, voor dit soort situaties zijn lokaal vaak uitzonderingsposities gemaakt. In principe mag je namelijk alleen op het bouwvlak vergunningsvrij bouwen. Ik raad je aan even met onze architecten een digitale afspraak in te plannen. Zij kunnen dan het lokale Bestemmingsplan / Welstandeisen voor je checken. Je kunt een afspraak inplannen via deze link: https://bouwadviesshop.nl/vrijblijvend-adviesgesprek-met-een-architect-inplannen/

Jan
Door

Jan

op 08 May 2021

Dag Roy! Top dat je zo snel reageert op een ieder. Ikzelf heb het volgende probleem. Ik heb een huis gekocht waar al een aabouw aanzat, redelijk netjes afgewerkt. Deze aanbouw is met overstek ruim 5 meter. Hier had een vergunning voor aangevraagd moeten worden als ik je reactie lees. Gezien ik graag een opbouw op de aanbouw wil realiseren ging ik onder de vloer kijken en zag 1 groot waterballet.. maar besloten alles eruit te halen en kwam er achter dat de wanden als ook het dak katsverrot zijn. Ook de gebruikte fundering, balkdiktes, als eigenlijk de gehele constructie, voldoen mijns inziens geheel niet aan het bouwbesluit. Is het in jouw optiek zo dat het geheel plat moet en er iets serieus voor terug te zetten? In hoeverre kan ik voor het foutief bouwen van de aanbouw de vorige eigenaren aansprakelijk stellen voor deze kosten? Alvast dank voor je reactie,

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 10 May 2021

Hi Jan, wat een vervelende situatie. De belangrijkste vraag is eigenlijk, hoe lang is het huis al in jouw bezit. Als dat langer dan 2 jaar is, dan heb je helaas weinig mogelijkheden om de oude eigenaren aansprakelijk te stellen. Is het huis nog niet zo lang in jouw bezit, dan zijn er meer mogelijkheden. In dat geval raad ik je aan juridische bijstand te zoeken>M.b.t. de herstelwerkzaamheden, dat is heel afhankelijk van de situatie, ik zou niet direct willen zeggen dat alles gesloopt moet worden, daarvoor moet echt een inspecteur het bouwwerk in kaart brengen.Ik hoop dat ik jouw vragen zo goed heb kunnen beantwoorden!

Jan van Oevelen
Door

Jan van Oevelen

op 15 May 2021

Ik heb een meer omgekeerde vraag. Mijn nieuwe buurman wil een vergunningvrije aanbouw plaatsen. Hij voldoet daarmee strikt aan de regels: afmetingen, architect/constructeur, aannemer. Toch ben ik, gezien het feit dat ons huis te koop staat, er niet gerust op. Is het raadzaam een planschade overeenkomst met nulmeting overeen te komen? Zijn daar voorbeeld contract voor te vinden? Alvast bedankt voor je reactie. Vriendelijke groet, Jan

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 17 May 2021

Hi Jan, voor zover ik weet worden daar in de praktijk zelden tot nooit aparte contracten voor gemaakt. Zolang de buurman het goed laat uitvoeren is er voor jou geen risico. Het probleem is natuurlijk, wat als hij het niet goed uitvoert.Je kunt natuurlijk wel zelf een 0 meting doen, door overal foto's van te maken. Als er scheuren komen, tijdens het bouwen van de aanbouw, dan weet je waarvan het komt & kun je de buurman / aannemer aanspreken.

Fouad
Door

Fouad

op 08 Jun 2021

Hi Roy, Wij hebben ons aangemeld voor een nieuw bouw project. Wij vinden de woonkamer te klein en als optie kun je alleen maar een aanbouw selecteren van 1.20m. Dat vinden wij te klein en vragen ons af of wij dit dan achteraf zelf kunnen laten doen. Wij zitten te denken aan een aanbouw van 2.40m. Perceel opp is 113 m2 waarvan nu circa 42m2 exclusief berging is bebouwd. De berging is 4 bij 2m2. Volgens de woordvoerder van de project ontwikkelaar hebben moeten wij hiervoor een vegunning aanvragen bij de Gemeente. Ik vind het maar een vreemd verhaal en ze vragen 20k voor een aanbouw van 1.2m. Klopt dit ?

Fouad
Door

Fouad

op 08 Jun 2021

Hi Roy, Wij hebben ons aangemeld voor een nieuw bouw project. Wij vinden de woonkamer te klein en als optie kun je alleen maar een aanbouw selecteren van 1.20m. Dat vinden wij te klein en vragen ons af of wij dit dan achteraf zelf kunnen laten doen. Wij zitten te denken aan een aanbouw van 2.40m. Perceel opp is 113 m2 waarvan nu circa 42m2 exclusief berging is bebouwd. De berging is 4 bij 2m2. Volgens de woordvoerder van de project ontwikkelaar hebben moeten wij hiervoor een vergunning aanvragen bij de Gemeente. Ik vind het maar een vreemd verhaal en ze vragen 20k voor een aanbouw van 1.2m. Klopt dit ?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 09 Jun 2021

Hi Fouad, bedankt voor je berichtje. In principe mag je vergunningsvrij tot 4 meter uitbouwen. Maar dit kun je vrij makkelijk door onze architecten laten checken (kost niets). In de meeste gevallen is dit gewoon mogelijk.De kosten worden wel een stuk hoger als je het later laat doen. Een bedrag van 20K voor een aanbouw tijdens de bouw is heel gangbaar. Voor mijn nieuwbouw woning was het zelfs een stukje duurder.Voor het plaatsen van een nieuwe aanbouw moet je al snel denken aan een bedrag boven de 2K per m2.

Marry Lenten
Door

Marry Lenten

op 14 Jun 2021

Vraagje er komt bij de buren een uitbouw van 3,5 meter en een zonnescherm van 3 meter uitval. De bouw mag 30 cm boven de eerste verdieping liggen. Heb ik dan geen last van dat het mij licht ontneemt in huis? Hoe kan ik dit controleren?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 14 Jun 2021

Hi Marry, zo lang de buren niet hoger bouwen dan 30 centimeter boven de eerste verdieping mag de aanbouw van de buren gebouwd worden. Daar kun je helaas niet zo veel aan doen.

Marja Wagemaker
Door

Marja Wagemaker

op 03 Jul 2021

Beste Roy, onze buren willen uitbouwen en niet op de traditionele manier. Ze willen aan de helft van hun gevel (3 meter) een uitbouw plaatsen die tot aan einde tuin loopt (11 meter). Ze geven aan dat ze hiermee binnen de 50% van het maximaal te bebouwen terrein blijven. De muur van de aanbouw van 3 meter hoogte loopt dus over de gehele diepte van de tuin. Mag dit?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 04 Jul 2021

Hi Marja, bedankt voor je berichtje. De buren mogen die niet zomaar doen. Je mag namelijk maximaal 4 meter vergunningsvrij uitbouwen. Ze moeten dus eerst een omgevingsvergunning aanvragen, voordat ze mogen bouwen. Het is dan aan de gemeente om dit te beoordelen.

Marja Wagemaker
Door

Marja Wagemaker

op 05 Jul 2021

Hoi Roy, Bedankt voor je antwoord maar als ik op jullie site de vergunningscheck doe, krijg ik als uitslag dat er vergunningvrij gebouwd mag worden. Hoe kan dat dan?

Patrick-vanHilst
Door

Patrick-vanHilst

op 06 Jul 2021

Hi Marja, mogelijk was er een tijdelijk foutje in de vragenlijst, maar als hem nogmaals invult zul je zien dat er een vergunning nodig is, omdat de aanbouw dieper is dan 4.0 meter.

Marja Wagemaker
Door

Marja Wagemaker

op 06 Jul 2021

Hoi Patrick, Opnieuw gedaan en nog steeds vergunningvrij. Laatste vraag is hoger dan 3 meter. De uitbouw wordt 3 meter hoog, dus antwoord is nee dus vergunningvrij. Vul je hier ja in, dan wel vergunningsplichtig.

Marja Wagemaker
Door

Marja Wagemaker

op 06 Jul 2021

Ik denk dat ik al weet waar het fout gaat. Bij de vraag of de aanbouw binnen de 4 meter blijft. Dan vul ik in nee, omdat de aanbouw vanaf de gevel 11 meter diep wordt, is dus 1 aanbouw die zowel binnen als buiten de 4 meter grens komt en daar houdt de vergunningscheck geen rekening mee. Het is bij deze vraag of erin of eruit maar niet allebei

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 07 Jul 2021

Hi Marja, dat klopt inderdaad, goed om te horen dat het is gelukt :).

Patrick
Door

Patrick

op 30 Jul 2021

Beste Roy, ik heb een vraag m.b.t. de 1e voorwaarde: Een vergunningsvrije aanbouw mag nooit hoger gebouwd worden dan 30cm boven de hoogte van de 1e bouwlaag. Mijn vraag is waar de 1e bouwlaag eindigt. Ons plafond is 270cm hoger dan onze vloer, dan komt een strolaag van 1cm en houten balken van 28cm met daarop de vloerplanken van de buren. Mag ik vervolgens 30cm hoger uitbouwen dan 2,70m (=max. 3,00m bovenzijde dak) of 30cm hoger dan de helft van de plafond-/vloerbalken = 30cm + 285cm = 3,15m bovenzijde dak of 30cm hoger dan de vloer van de bovenburen = 30cm + 300cm = 3,30m bovenzijde dak?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 03 Aug 2021

Het antwoordt is: De maximale hoogte van een aanbouw is gelijk aan de begane grond laag, gemeten vanaf de bovenkant verdiepingsvloer, plus 30 cm. Ik hoop dat het zo duidelijk is :).

Saskia
Door

Saskia

op 29 Aug 2021

Hoi Roy, Wij hebben een uitbouw gemaakt van 1.20. Het originele huis had van oorsprong een ook origineel "aanbouwtje" aan het huis en de achtergevel hebben we gelijk getrokken. Ook een schuifpui geplaatst. We hebben dit laten berekenen en de originele achtergevel laten vervangen voor een stalen balk. Ook hebben we het schuine dag doorgetrokken. Verder hebben we alleen de achtergevel laten stucen zodat de verschillende soorten stenen weggewerkt zijn. We hebben geen monumentaal pand of iets dergelijks.... We voldoen toch gewoon aan het vergunningsvrije bouwen?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 01 Sep 2021

Hi Saskia, Zoals je het nu omschrijft zie ik geen reden, waarom je niet voldoet aan vergunningsvrij bouwen. Het allerbelangrijkste is dat je een berekening hebt laten maken. Zorg dat je die in ieder geval hebt, voor als je het huis uit verkoopt.

Harrie van Gijzel
Door

Harrie van Gijzel

op 04 Oct 2021

Dag vanaf waar meet je de 4 meter uitbouw ? Begane grond of eerste verdieping. Onze eerste verdieping heeft namelijk een overstek van 90vcm. Je komt dan totaal op 490 cm uitbouw gemeten vanaf begane grond Dank voor uw bericht

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 11 Oct 2021

Hi Harrie, je meet vanaf de begane grond. De overstek mag je helaas niet meenemen.

Paul
Door

Paul

op 22 Nov 2021

Beste Roy, ik heb een vraag over een aanbouw die ik aan het plannen ben. Ik zal mijn best doen het zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen :). Ik weet dat de maximaal toegestane aabouw 4m diep mag zijn vanaf de achtergevel. Nu is de achtergevel van mijn huis niet recht maar daar zit een 'knik' in waardoor er een diepteverschil zit tussen de linker en rechterkant van de achtergevel van 1m. Als onderdeel van de uitbouw wordt de achtergeval rechtgetrokken, het resultaat is dat de ene kant van de uitbouw 3.5m diep wordt en de andere kant 4.5m diep. Weet jij vanaf welk punt men meet wanneer je vergunningsvrij wilt aanbouwen? Is dat het diepste punt van de oude gevel of kijken ze per gevel deel (waardoor ik de 'knik' in de achtergevel in stand zou moeten houden)?

Harry van Dooren
Door

Harry van Dooren

op 09 Feb 2022

Beste Roy, dank voor je uitgebreide uitleg. Blijf toch met een vraag zitten. Ik heb een huis uit 2006 op het oog, de hoek van een rijtje van drie in beschermd stadsgezicht. De andere twee huizen hebben bij de bouw gekozen voor de optie uitbouw. Moet ik nu (16 jaar later) toch een vergunning aanvragen als ik een identieke uitbouw wil laat plaatsen volgens de regels van het bouwbesluit?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 01 Mar 2022

Hi Harry, dat klopt, je moet dan alsnog een vergunning aanvragen.

Gerrit
Door

Gerrit

op 14 Mar 2022

Hallo Roy, ik heb een uitbouw woonkamer met aan beide zijden gemetselde muren, achterkant huis, pui, boven glas en gebouwd in 2003. Nu hebben mijn buren een soort van tuinserre aanbouw met zijkant van kunststof platen, bovenkant lichtdoorlatend en er komen wel of geen deuren in. Die zijkant hebben ze letterlijk tegen mijn bakstenen muur gezet, niet bevestigd want het zit tussen palen. Ze hebben mij niet van te voren geinformeerd en enkel een kitrandje (op mijn aandringen) aan de bovenkant tussen hun platen en mijn muur gedaan. Ik maak mij zorgen over vochtvorming tussen hun platen en mijn bakstenen muur en wellicht naar binnen trekt, en of schimmelvorming. Ik kan er helaas niet meer bij, ze hebben dan ook nog achteraf beton gestort in die aanbouw maar of dat ook sluitend is gedaan tegen mijn bakstenen muur betwijfel ik, is niet meer te zien dus optrekkend vocht kan ook nog misschien, aan de voorkant kan ik het niet goed dichtmaken/kitten want daar staat een schutting vanaf mijn uitbouw. Kan ik dit ergens laten onderzoeken door professionals of een instantie of dit allemaal volgens de regels is en bouwtechnisch ok zonder dat ik er schade van krijg later? Mvg

Renate
Door

Renate

op 28 Apr 2022

Hallo Roy, Ons huis heeft een bestaande achterbouw van ongeveer 5m diep en 6m breed ,dat was voorheen een garage en een berging. Nu hebben wij daar een woonkeuken van gemaakt maar nu vraag ik mij af of dit wel mag.

PEWIAM
Door

PEWIAM

op 09 Nov 2022

Moet je voor een volière van 4 bij 2 bij 2 breed ook een bouwtekening en constructieberekening laten maken ? Het hele bouwsel, aan één zijde vast aan de woning bestaat natuurlijk alleen uit wat palen en gaas rondom. Zou deze ook langer dan 4 meter mogen ?

Pascal
Door

Pascal

op 25 Jan 2023

Hallo Roy, Ik wil van een bestaande uitbouw met pannendak de dakhelling iets flauwer maken zodat de goothoogte het toelaat om er tuindeuren onder te plaatsen. daarmee wijk ik af van het dak van de buren. heb ik daarvoor een vergunning nodig?

Sharon
Door

Sharon

op 02 Jan 2024

Hallo Roy , Wij willen 3 meter uitbouwen.Wij wonen in een nieuwbouw huis toen ze huis gingen bouwen is er gelijk gekozen om de woonkamer 1,5 meter langer te maken. Mogen wij nu 3 meter vergunningvrij uitbouwen of alleen 2,5 meter ?

Reactie plaatsen

Constructieberekening voor jouw aanbouw nodig?