6 vragen over het bouwen van een aanbouw zonder vergunning...
28 november 2019 

6 vragen over het bouwen van een aanbouw zonder vergunning...

Tijdens de aanvraag van een constructieberekening voor een aanbouw krijgen wij vaak vragen over het bouwen van een aanbouw zonder vergunning.

Maar ook wanneer er nog geen constructieberekening is aangevraagd denkt men vaak aan het vergunningsvrij bouwen. Dit komt overigens doordat er vaak gedacht wordt dat de berekening niet nodig is wanneer je geen vergunning nodig hebt. Waarom dit niet het geval is leg ik je in het laatste hoofdstuk uit.

Men had wel navraag gedaan bij familieleden en/of vrienden, maar er was eigenlijk niemand die een duidelijk antwoord had.

De vragen bleven daardoor ook maar komen en dus leek het mij handig om de meest gestelde vragen te beantwoorden in een blog. Blijkbaar hadden veel mensen hetzelfde probleem, de regels waren onduidelijk en ook nergens als een collectief te vinden.

Dat hoop ik in deze blog dan ook wel voor elkaar te krijgen. Na het lezen van mijn antwoorden weet je als het goed is of jouw aanbouw zonder vergunning gebouwd mag worden!

Sneak preview 1: onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning aan te bouwen.

Sneak preview 2: een constructieberekening is verplicht als je een aanbouw bouwt. Ook als je vergunningsvrij mag bouwen. Klik hier voor meer informatie over een constructieberekening voor jouw aanbouw.

Doe zelf de vergunningcheck!

Met deze handige tool weet je in een paar klikken of jouw aanbouw vergunningsplichtig is. In de rest van de blog zal ik alle regels uitgebreid bespreken.

Wat is het verschil tussen een aanbouw en uitbouw?

Ik wil deze blog graag beginnen door een verwarring weg te nemen als het gaat om het verschil tussen een aanbouw en uitbouw. De twee termen worden namelijk nog wel eens in plaats van de ander gebruikt terwijl er wel degelijk een verschil tussen zit.

Een uitbouw is namelijk een verlenging van een bestaande ruimte. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je de woonkamer vergroot of de keuken verlengt door middel van een nieuwe constructie. Hier zie je een voorbeeld van in de afbeelding hierbeneden.

Een aanbouw wordt daarentegen door een muur gescheiden en is beschikbaar vanuit het hoofdgebouw door middel van bijvoorbeeld een deur of opening. Het verschil zit hem vooral in het gebruik van de extra constructie.

Zo houdt de uitbouw zoals je nu weet dezelfde functie aan als de ruimte in het hoofdgebouw, terwijl de aanbouw juist een andere functie heeft. Dit kan bijvoorbeeld een bijkeuken zijn of een extra opslag ruimte.

Heb je in het verleden de termen wel eens verwisseld? Gelukkig is er dan geen nood!

De regels voor beide constructies zijn namelijk omdat ze buiten de extra muur niet veel van elkaar veranderen. Het is daarom ook niet nodig om toch een andere blog te lezen wanneer je een uitbouw gaat bouwen.

Maar nu…

Moet een aanbouw zonder vergunning altijd op het achtererf gebouwd worden?

Helaas begint het al bij de eerste regel die ik in deze blog bespreek… Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Maar, in principe is het zo dat je op het voorerf niet vergunningsvrij mag bouwen en op het achtererf wel.

Overigens moet je op dat achtererf wel rekening houden met andere regels voordat je ook daadwerkelijk zonder vergunning mag gaan bouwen. Die regels bespreek ik in de volgende hoofdstukken. Voordat ik je vertel waarom je niet op het voorerf mag bouwen moet je natuurlijk wel weten wat het voor- of achtererf is.

Dit is bij een rijtjeshuis heel simpel. De voor- en achtertuin zijn respectievelijk het voor- en achtererf. Bij een hoekhuis of vrijstaand huis spreekt dit misschien minder voor zich, omdat er nu ook nog een strook grond langs het huis loopt. In dat geval begint het achtererf 1 meter van de voorkant van het huis, zoals in het gifje hierbeneden is aangegeven.

voorerfachtererf

Maar je wilt nu natuurlijk eerst weten waarom je dan niet op het voorerf mag bouwen…

Dit komt door de welstandseisen die zijn opgesteld door jouw gemeente. Deze eisen zijn te vinden in de welstandsnota en geven bijvoorbeeld aan wat de kleuren van een gebouw moeten worden en welke architectonische elementen er gebruikt moeten worden.

De eisen beschrijven dus simpelweg het uiterlijk van de woning en van de wijk waarin je woont. Je kan je dus voorstellen dat dit uiterlijk veranderd wanneer jij een aanbouw gaat bouwen. Hierdoor kan je vrijwel nooit een aanbouw zonder vergunning op het voorerf plaatsen.

Toch is er hier die eerder genoemde uitzondering op de regel. Het kan namelijk zo zijn dat de gemeente geen welstandseisen heeft opgesteld voor jouw wijk. Aangezien het in dat geval niet uitmaakt of het uiterlijk van de woning veranderd kan dit vaak zonder vergunning.

Toch is het slim om dit ruim van te voren te checken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Zijn er geen welstandseisen opgesteld? Dan gelden dezelfde regels als voor het bouwen van een aanbouw op het achtererf…

Welk gedeelte van mijn tuin mag ik met een aanbouw zonder vergunning bebouwen?

Dus… Als het goed is ben je bij dit hoofdstuk aangekomen wanneer je op het achtererf gaat bouwen of op het voorerf in een wijk zonder vastgestelde welstandseisen. De regels in de volgende hoofdstukken gelden namelijk alleen voor deze gevallen.

Op het achtererf mag je maar op een bepaald gedeelte van het totale bebouwingsgebied bouwen. Dit gedeelte is afhankelijk van de grootte van het totale gebied, aangezien het gaat op een percentage van de totale oppervlakte van de tuin.

Dat percentage verschilt tussen drie categorieën die je in de tabel hierbeneden kunt vinden…

Is het bebouwingsgebied:Dan mag je bebouwen:Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van dat gebied
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Gelukkig zijn de regels niet al te ingewikkeld. Zo mag je in de eerste categorie 50% bebouwen, dit is simpel te berekenen door de tuin door twee te delen.

In de tweede categorie mag je standaard 50m2 bebouwen en daarbij mag ook nog eens 20% van het gedeelte boven de 100m2 bebouwd worden. Ook dit is weer gemakkelijk te berekenen door van het totale gebied 100 af te trekken en dat gedeelte te vermenigvuldigen met 0.2.

Dezelfde rekenmethode is toe te passen bij regel 3. Hier verandert het gebied echter van 50 naar 90m2 en trek je hier 300 van het totale gebied af en doe je dat gedeelte maal 0.1. Zoals je hier ziet is er echter wel een maximum van 150m2 vastgesteld.

Bereken zelf hoeveel jij vergunningsvrij mag aanbouwen

Via de rekenformule hieronder kun je zelf vrij makkelijk berekenen hoeveel jij mag aanbouwen zonder vergunning.


Let wel op, heb je al eerder een berging of een schuur gebouwd? Dan moet je die vierkante meters wel aftrekken van het totaal!

Moet mijn aanbouw zonder vergunning aan bepaalde afmetingen voldoen?

Bouw je op het achtererf en binnen het toegestane bebouwingsgebied, dan moet je helaas ook nog aan vastgestelde afmetingen voldoen om zonder vergunning te bouwen.

Die afmetingen hebben te maken met de lengte en de hoogte van de aanbouw.

Een aanbouw zonder vergunning moet namelijk binnen de 4 meter van het hoofdgebouw worden gebouwd. Aangezien een aanbouw altijd aan het hoofdgebouw vaststaat, mag hij dus niet langer zijn dan 4 meter.

aanbouw zonder vergunning

Als er binnen deze afstand wordt gebouwd moet er ook nog rekening worden gehouden met de hoogte. Een aanbouw zonder vergunning mag namelijk niet hoger dan 30cm boven de splitsing tussen de begane grond en eerste verdieping worden gebouwd. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer het gebouw meer dan 1 bouwlaag heeft.

Heeft het hoofdgebouw maar 1 bouwlaag? Dan mag de aanbouw niet hoger dan die bouwlaag komen!

Gelukkig zal het in beide gevallen niet vaak voorkomen dat je deze regel overtreedt. Een aanbouw zal vrijwel nooit hoger worden dan het hoofdgebouw en wanneer je meer dan 30cm tegen de eerste verdieping aanbouwt, komt de aanbouw al snel te dicht bij ramen die zich op die verdieping bevinden.

Ik woon in een beschermde woning of monument, mag ik nu dan wel een aanbouw zonder vergunning bouwen?

Je zal het vast niet voor het eerst horen wanneer je in een dergelijke woning woont, maar voor een beschermde woning of monument zijn helaas extra regels opgesteld. Dit komt vooral door de welstandsnota die voor deze gebouwen veel gedetailleerder is dan die van ‘normale gebouwen’.

aanbouw zonder vergunning

Hierdoor is het zo dat de welstandseisen vaak ook voor het achtererf van de woning gelden en dus niet alleen voor het voorerf. Het bouwen zonder vergunning wordt hier een stuk ingewikkelder, zo niet onmogelijk.

Het is altijd belangrijk om na te gaan of dergelijke extra regels voor jouw woning gelden! Doe dit ook zeker voordat je gaat verbouwen zodat je het ook tijdig weet wanneer je wel een vergunning nodig hebt. Het aanvragen van de omgevingsvergunning kan namelijk 8 weken duren en in sommige gevallen zelfs langer!

Een aanbouw bouwen zonder vergunning terwijl je deze wel nodig had kan grote gevolgen hebben. Doe dit dus ook nooit.

Ik mag een aanbouw zonder vergunning bouwen… Mag ik nu dan gelijk beginnen met bouwen?

Helaas… Denk je van alle regels af te zijn omdat je vergunningsvrij mag bouwen, zijn er toch nog regels waar je aan moet voldoen. Deze bestaan uit het burenrecht en het Bouwbesluit.

Natuurlijk ga ik er vanuit dat je gedurende deze blog goed hebt opgelet. Toch wil ik je er nog even op attenderen dat dit hoofdstuk extra belangrijk is. Dit is het geval vanwege twee redenen…

Veel mensen vergeten namelijk dat er regels zijn wanneer ze vergunningsvrij mogen bouwen. Daarnaast is het extra belangrijk omdat jij zelf verantwoordelijk bent voor het naleven van die regels. Dit is dus, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet de aannemer!

Dus let op… Dit zijn de regels.

Allereerst is er het Burenrecht

Wanneer je een aanbouw bouwt kan het voorkomen dat je buren hinder van de constructie ondervinden. Hij blokkeert misschien zonlicht of uitzicht vanuit hun tuin.

Het burenrecht dient ervoor om te bekijken of de hinder die de buren terecht is. Er zijn talloze regels en technische passages die uiteindelijk helpen om tot een conclusie te komen.

Wanneer de buren het idee hebben dat het burenrecht ingeschakeld moet worden heeft dit twee grootte nadelen. Ten eerste zal het doorlezen van de regels en een conclusie trekken over het geschil veel tijd in beslag nemen. Daarnaast kan het conflict alleen maar negatief uitpakken.

Of de buren worden in het gelijk gesteld en er moet iets aan de aanbouw verbouwd worden. Of jij wordt in het gelijk gesteld en je blijft boze buren houden.

Het is daarom belangrijk om dit conflict te voorkomen in plaats van het op te lossen. Ik raad je aan om voor de bouw van de aanbouw even met de buren te gaan praten en jouw wensen te bespreken. Leg uit hoe de aanbouw eruit zal zien en wat dit voor hun betekent. Vaak wordt dit erg gewaardeerd en zal het ervoor zorgen dat de buren niet ineens schrikken wanneer de aanbouw gebouwd wordt.

Het accepteren van de bouw zal dan ook veel sneller gaan en dit zorgt weer voor minder gedoe voor jou.

aanbouw zonder vergunning

Het Bouwbesluit

Wanneer je werkzaam bent in de bouwwereld zal het Bouwbesluit je niet onbekend zijn. Je kan wel zeggen dat het de heilige graal is als het gaat om regelgeving en eisen waar een bouwwerk aan moet voldoen.

Voor een aanbouw geldt dat in het bouwbesluit staat dat het bouwwerk voldoende bestand moet zijn tegen de daarop werkende krachten. De informatie hierover staat opgesteld in artikel 2.1.2 uit het Bouwbesluit. Je leest hier onder andere dat de constructie moet voldoen aan de gestelde NEN-EN 1990 nomen.

Hieronder vind je een screenshot uit dit Bouwbesluit.

Artikel 2.1.2 BouwbesluitBouwbesluit en aanbouwen zonder vergunning

Maar hoe weet je of dit het geval is?

Dat is eigenlijk heel simpel. Om aan te kunnen tonen dat de constructie sterk genoeg is en dus veilig is gebouwd, moet je een constructieberekening laten maken door een constructeur. Door middel van die berekening worden alle krachten op de constructie berekend.

De verdere voordelen van een constructieberekening lees je in deze blog.

Gelukkig zijn de voordelen er want dit maakt het toch minder erg om de berekening te laten maken. Ik zal je daarom ook altijd aanraden om de berekening te laten maken. Niet alleen vanwege die voordelen, maar vooral door wat er gebeurd als je de berekening niet laat maken.

In dat geval ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor de schade, boetes en de mogelijkheid dat je de woning dusdanig moet aanpassen dat deze toch voldoet aan het Bouwbesluit.

Een aanbouw zonder vergunning in het kort…

Als het goed is weet je na het lezen van deze blog of je wel of geen vergunning nodig hebt voor jouw aanbouw. In het meest positieve geval mag je vergunningsvrij bouwen en bespaar je op die manier veel tijd tijdens het bouwproces.

Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw wensen niet overeenkomen met de regels en dat je wel een vergunning nodig hebt. In dat geval moet je toch een vergunning aanvragen.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening voor jouw aanbouw. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening van jouw aanbouw.

Heb je nog vragen over het bouwen van een aanbouw zonder vergunning? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Laat dan gerust even een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je graag verder.

Over de schrijver
Het is onze missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Ik doe dat vooral door blogs te schrijven over verbouwen. Zo hoop ik de verbouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Alma Jongepier
Door

Alma Jongepier

op 17 Dec 2020

Wij willen graag een carport plaatsen bij het buurthuis van 8x4 en dan het dak dicht maken, zodat de minder valide mensen hun scootmobiel daar droog kunnen neerzetten. Het buurthuis en het plein zijn ons eigendom en onze naaste buren wonen op flinke afstand van ons gebouw. Hebben wij een vergunning nodig, de carport zit ook nog eens 40 cm onder onze dakrand (alleen begane grond).

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 17 Dec 2020

Hi Alma, Helaas kan ik je op basis van deze informatie niet direct een antwoord geven. Er zijn namelijk nog een aantal factoren die van belang zijn. Gelukkig kan ik je wel makkelijk op weg helpen. In de volgende blog staat een vergunningcheck waarmee je binnen een minuut weet of jouw carport vergunningsplichtig is https://bouwadviesshop.nl/vergunning-carport/. Door een aantal vragen in te vullen moet je er dus snel achter komen. Heb je nog andere vragen of lukt het invullen van de check niet helemaal? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Patrick

Reactie plaatsen

Constructieberekening voor jouw aanbouw nodig?