Waarom je een bouwtekening moet laten maken als je gaat verbouwen…
Verbouwen
Roy de Lepper
Verbouwen
9 min
0

Waarom je een bouwtekening moet laten maken als je gaat verbouwen...

9 min
0

Het is een veelvoorkomende vraag bij mensen die gaan verbouwen…

Moet ik echt een bouwtekening laten maken voor mijn verbouwing?

Voor verbouwingen waarbij een omgevingsvergunning nodig is, is het antwoord op deze vraag vrij simpel. Die tekeningen moet je dan laten maken. Een bouwtekening is namelijk een verplicht onderdeel van jouw vergunningsaanvraag. Zonder tekeningen krijg je die vergunning niet.

Mag je vergunningsvrij bouwen?

Dan is het antwoord op deze vraag iets genuanceerder. In die gevallen is het laten maken van een bouwkundige tekening niet altijd verplicht. Toch laten veel mensen die vergunningsvrij mogen verbouwen wel bouwkundige tekeningen maken.

Maar waarom gebeurt dat dan? Waarom zou je tussen de €1.000,- en €2.000,- investeren voor iets dat niet verplicht is?

Die vragen beantwoord ik in deze blog 🙂.

Sneak preview 1: bouwtekeningen zijn de visuele input voor een constructeur. Aan de hand van de bouwtekeningen maakt de constructeur een constructieberekening van jouw gewenste situatie.

Sneak preview 2: een constructieberekening moet je laten maken als je constructieve wijzigingen doorvoert aan jouw woning. Denk hierbij aan het bouwen van een aanbouw, het verwijderen van een draagmuur of het plaatsen van een dakopbouw.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening voor jouw verbouwing.

Video bouwtekening maken voor jouw verbouwing

Waarom moet je eigenlijk een bouwtekening laten maken als je gaat verbouwen?

In veel gevallen is het bouwen van een aanbouw, een opbouw, een bijgebouw, een dakterras of het verwijderen van een draagmuur vergunningsplichtig. In die gevallen heb je dus altijd een bouwtekening nodig.

Uitzondering: als je een draagmuur verwijdert heb je geen bouwtekeningen nodig. De bestaande archieftekeningen zijn dan voldoende om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Wat als je vergunningsvrij mag (aan)bouwen?

Valt jouw bouwwerk binnen de vergunningsvrij afmetingen? Is jouw aanbouw bijvoorbeeld minder dan 4 meter diep? En heb je nog genoeg ruimte in jouw tuin om een bijgebouw vergunningsvrij te plaatsen?

Dan hoef je inderdaad geen omgevingsvergunning meer aan te vragen. In die gevallen zijn er geen gemeenteambtenaren die pro-actief jouw bouwtekeningen en constructieberekening zullen controleren. Dat betekent trouwens niet dat een bouwtekening niet verplicht is. Je moet nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit, maar daarover straks meer 🙂

Redenen waarom je een bouwtekening nodig hebt als je gaat verbouwen:

Het voldoen aan de geldende regelgeving is niet de enige reden waarom je een bouwtekening laat maken. Daar zijn meerdere redenen voor. In de lijst hieronder vind je een korte samenvatting van de redenen waarom je een bouwtekening nodig hebt…

 • Om te voldoen aan de regelgeving
 • Om de kwaliteit van jouw verbouwing te verhogen
 • Zodat je jouw wensen visueel kunt maken
 • Zodat je een beter ontwerp kan maken
 • Om kosten tijdens en na jouw verbouwing te besparen
 • Voor je verzekering (bij bouwfouten)
 • Als communicatiemiddel naar de aannemer
 • Om de kans op bouwfouten en misverstanden te verkleinen

De regelgeving en het laten maken van een bouwtekening.

Misschien wel de belangrijkst reden om een bouwtekening te laten maken is natuurlijk het voldoen aan de regelgeving. Belangrijk om te weten is dat jij als huiseigenaar verantwoordelijk bent voor het veilig verbouwen van jouw woning. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de aannemer!

Wat dat betekent?

Dat jij er voor moet zorgen dat jouw bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. In dit bouwbesluit staat bijvoorbeeld dat het bouwwerk voldoende bestand moet zijn tegen de daarop werkende krachten.

In artikel 2.1.2 van het Bouwbesluit staat dat de bouwconstructie moet voldoen aan de gestelde NEN-EN 1990 normen.

Maar hoe regel je dat dan?

Bij een vergunningsplichtige verbouwing is dat vrij simpel… Daar vraagt de gemeente namelijk om een bouwtekening en een constructieberekening.

Maar goed. Jij bent niet vergunningsplichtig. Zijn de regels dan anders?

Nee. Eigenlijk niet. Ook als je vergunningsvrij bouwt moet je altijd voldoen aan de veiligheidsnormen. Komt er bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar langs bij jouw verbouwing en twijfelt hij of de constructie voldoet aan de regelgeving?

Dan mag hij de bouw stop leggen en alsnog een bouwtekening, constructieberekening en constructietekening eisen. Daarnaast loop je het risico dat je boetes krijgt van de gemeente. En die boetes kunnen aardig oplopen.

Hoe ontwerp je een verbouwing waar geen twijfel ontstaat over de veiligheid?

Eigenlijk heb je daarvoor twee opties.

 1. Je laat een constructieberekening maken.
 2. De aannemer overdimensioneerd het constructieve ontwerp.

Zoals je misschien weet wordt een constructieberekening gemaakt door een constructeur. Die constructeur maakt aan de hand van de bouwtekening het meest (kosten) efficiënte ontwerp van jouw bouwwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie tussen stalen balken, kolommen en een passende fundering.

Dit ontwerp is het meest efficiënte ontwerp dat voldoet aan de regelgeving. Hierbij is gedacht aan hoe makkelijk het te maken is, maar ook aan hoeveel materiaal er nodig is.

En optie 2. Overdimensioneren. Hoe werkt dat? Dat komt eigenlijk op het volgende neer…

Stel je voor dat een aannemer een aanbouw moet plaatsen. Hij weet dat hij een stalen constructie nodig heeft, met 3 stalen balken, 2 kolommen, en 4 heipalen. Hij weet alleen niet precies wat de afmetingen van deze materialen moeten zijn. Omdat er geen constructieberekening is gemaakt moet de aannemer een schatting maken over het type materiaal dat geplaatst wordt. Die schatting moet heel conservatief zijn. Want hij wil niet het risico lopen dat de constructie niet sterk genoeg is.

Resultaat? Dat je een veel te dure constructie hebt, die tegelijkertijd nooit geoptimaliseerd is. Een verkeerde inschatting van de aannemer zorgt er voor dat je in een later stadium alsnog kans hebt op scheuren en verzakkingen. Die scheuren zijn vaak vrij moeilijk te herstellen (en is vaak duur).

Maar wat is dan de rol van de bouwtekening hierin?

Eigenlijk vrij simpel. Een constructieberekening wordt gebaseerd op een bouwtekening. Dus als je een constructieberekening laat maken heb je altijd een bouwtekening nodig. Die berekening zorgt in dat geval voor twee dingen.

 1. Je hebt minder kosten voor materiaal (beter voor het milieu natuurlijk).
 2. De kans op scheuren en verzakkingen wordt weggenomen.

Constructieberekening van jouw verbouwing laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun verbouwing.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening een vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening voor jouw verbouwing snel nodig? Dan kan dat ook. Wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier als je een offerte wil aanvragen voor het laten maken van een constructieberekening.

Een betere kwaliteit van jouw verbouwing dankzij bouwtekeningen

De gemiddelde aanbouw in Nederland kost meer dan €35.000,-. Een bouwtekening kost gemiddeld genomen zo’n 3% tot 5% van het verbouwbudget. Een klein percentage maar. Toch is het één van de 1e posten die wordt weggesneden uit het budget.

Om eerlijk te zijn begrijp ik dat niet zo goed.

Een bouwtekening zorgt er op meerdere momenten in het proces voor dat jouw verbouwing van een stuk hogere kwaliteit is. Dat begint al in de voorbereidingsfase. Dankzij het schetsontwerp en de latere tekening krijg je een veel beter beeld van de (on)mogelijkheden van jouw bouwwerk.

Daarnaast ben je dankzij een bouwtekening veel beter in staat om jouw wensen over te brengen aan de aannemer. Hij heeft veel betere informatie om zijn offerte op te baseren en de kans op misverstanden wordt enorm verkleind.

Tegelijkertijd is een bouwtekening een perfect middel om de voortgang van de aannemer te bekijken. Maakt hij wat is afgesproken? Of doet hij toch iets anders? Dankzij de tekening kan je gelijk ingrijpen als het niet wordt gemaakt zoals jij wil.

Wat mij betreft zijn dit alleen al genoeg redenen om altijd een bouwtekening te laten maken. Toch zou ik het volgende scenario met je willen delen…

Stel je gaat bij twee huizen kijken. Beide huizen hebben een vergunningsvrije aanbouw gebouwd en beide huizen hebben kleine scheuren. Volgens de verkopende partijen zijn dit ongevaarlijke zettingsscheuren (die kun je inderdaad niet voorkomen).

Toch heeft huis 1 een bouwtekening en een constructieberekening om te overhandigen (ze zijn dus goed verzekerd). Terwijl de eigenaren van het tweede huis zeggen dat ze een hele ervaren aannemer hebben ingeschakeld. Dat gaat echt niet verder scheuren heeft de aannemer hun verteld…

Goed. Welk huis zou jij kopen?

Kosten besparen dankzij het laten maken van bouwtekeningen…

Ja een bouwtekening kost geld, maar het levert natuurlijk ook waarde op. Naast het feit dat je dankzij een bouwtekening aantoont dat je veilig bouwt kan ik je ook om financiële redenen aanraden altijd een tekening te laten maken.

Waarom?

Een bouwtekening verkleint zoals ik al zei de kans op vertraging, bouwfouten & misverstanden tijdens een verbouwing. Dat zijn allemaal kostenposten die niet gelijk opvallen, maar op de lange termijn wel aardig kunnen oplopen. De investering in een bouwtekening is daardoor al snel terugverdient.

Duidelijkheid over meerwerk dankzij bouwtekeningen

De meest vervelende discussies tijdens een verbouwing zijn die over meerwerk. Die wil iedereen het liefst voorkomen. En dat kan mede dankzij het laten maken van een bouwtekening…

Een bouwtekening legt namelijk precies vast wat een aannemer moet doen. Hierdoor is het van te voren altijd duidelijk wat wel en wat geen meerwerk is.

Meerwaarde aan jouw woning dankzij een goed ontwerp

Tegelijkertijd levert een goed ontwerp van het bouwwerk extra waardevermeerdering op aan de woning. Daarnaast is een huis ook veel beter te verkopen als je kunt aantonen hoe er is gebouwd (dankzij de tekening).

Hoe je dankzij een bouwtekening conflicten voorkomt.

Bij elkaar opgeteld hebben wij inmiddels tientallen jaren ervaring met verbouwen. Daarin hebben wij veel mensen die geen bouwtekeningen lieten maken zien worstelen met aannemers of verzekeraars.

Die situaties wil je echt voorkomen!

Dat komt doordat een verbouwing zonder tekeningen per definitie minder is voorbereid. Men kan veel minder goed overbrengen wat het gewenste resultaat moet worden. Het komt er daardoor er eigenlijk op neer dat je maar moet hopen dat de aannemer doet wat jij hem hebt verteld. Ruimte voor misverstanden is daardoor vrij groot…

En ja. Als je dan in een conflict komt met de aannemer krijg je altijd een hele vervelende discussie. Waar je heel moeilijk uitkomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerder genoemde meerwerkdiscussies. Dit wordt vaak een wellus-nietus spelletje.

Bouwtekening bij latere schades

Heb je scheuren of verzakkingen en moet je de verzekering inschakelen? Dan zullen zij altijd naar de bouwtekeningen en constructieberekening vragen. Heb je die niet? Dan wordt het veel moeilijker aantonen dat jij gelijk hebt.

Zelf een bouwtekening maken? Kan dat?

Misschien is het je al een beetje opgevallen. Maar ik spreek vooral over het ”laten” maken van een bouwtekening. En dat is eigenlijk niet voor niks.

Mijn standpunt (en die van mijn mede-constructiebazen) is namelijk dat iemand zonder ervaring niet zelf een bouwkundige tekening kan maken. Wij hebben 2 jaar geleden namelijk besloten dat wij alleen een constructieberekening maken als de bouwtekening door een professional is gemaakt.

Waarom?

Omdat veel mensen het zelf maken van een bouwtekening onderschatten. Er komt veel meer bij kijken het maken tekening. Vaak wordt er gedacht dat alleen de archieftekeningen overgetrokken moeten worden en dat daarna de nieuwe situatie er aan toegevoegd moet worden.

Veel mensen vergeten essentiële onderdelen zoals het goed inmeten, denken aan het constructieve ontwerp en het toepassen van de juiste tekenregels. Het resultaat is dat tekeningen van particulieren veel vaker worden afgekeurd door de gemeente.

Een extra reden om bouwtekening altijd uit te besteden heeft te maken met de verantwoordelijkheid. Stel je voor jij tekent iets niet helemaal goed. En daardoor gaat het fout bij de constructieberekening. In zo’n geval ben jij zelf verantwoordelijk en draai je op voor de kosten.

Een bouwtekening maken in het kort…

Ben je vergunningsplichtig? Dan ben je dus verplicht om altijd een bouwtekening te laten maken.

Ga je vergunningsvrij bouwen, maar voer je toch constructieve wijzigingen door? Dan ben ik van mening dat je ook dan bouwkundige tekening nodig hebt. Niet alleen om te voldoen aan de regelgeving, maar ook om er voor te zorgen dat de kwaliteit van jouw verbouwing een stuk hoger is.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening voor jouw verbouwing . Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier als je een offerte wil aanvragen voor het laten maken van een constructieberekening.

Daarnaast levert een verbouwing ook (indirecte) financiële voordelen op. De kans op fouten, vertraging en (onnodig) meerwerk is dan namelijk een stuk kleiner. En dat zorg weer voor een vollere portemonnee.

Heb je nog vragen over bouwkundige tekeningen? Laat dan een bericht achter in de berichtenbox. Ik of één van mijn mede constructiebazen komen dan zo snel mogelijk bij je terug 🙂

Reacties