Voor welke type verbouwingen heb je een bouwvergunning nodig?

Voor welke type verbouwingen heb je een bouwvergunning nodig?

Je hebt verbouwplannen en vraagt je af of je een bouwvergunning nodig hebt. Het liefst verbouw je natuurlijk zonder vergunning.

Op die manier hoef je geen legeskosten te betalen, hoef je niet de bureaucratische molen in en mag je gelijk beginnen met bouwen.

Maar ja.

Je wilt ook voldoen aan de regelgeving en tegelijkertijd goed verzekerd zijn voor als het niet goed gaat.

Je vraagt je daarom af waarom je een bouwvergunning nodig hebt, in welke gevallen je een vergunning moet aanvragen en hoe je een bouwvergunning kunt aanvragen.

Daarover meer in deze blog 🙂.

Sneak preview 1: je hebt een bouwvergunning nodig als je constructieve aanpassingen doet aan jouw woning. Denk hierbij aan het verwijderen van een draagmuur, het plaatsen van een dakopbouw of een dakterras.

Sneak preview 2: in sommige gevallen heb je geen bouwvergunning nodig. In die gevallen moet je aan specifieke eisen voldoen. Een vergunningsvrije aanbouw mag bijvoorbeeld maximaal 4 meter diep zijn.

Sneak preview 3 : voer je constructieve wijzigingen door aan jouw woning? Dan moet je altijd een constructieberekening laten maken van de verbouwing. Ook als je vergunningsvrij mag bouwen. Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening voor jouw verbouwing.

Waarom heb je een bouwvergunning nodig?

Zodra je een bouwvergunning nodig hebt lijkt het er voor sommige mensen op alsof er ontzettend veel (dure) en onnodige documenten opgestuurd moeten worden, voordat er een beslissing wordt genomen. Daardoor bestaat er vaak een beeld van overdreven bureaucratie rondom een vergunningsaanvraag.

Maar eigenlijk valt dat best wel mee.

Het klopt dat het allemaal sneller en makkelijker kan, maar dat is de laatste jaren al een stuk beter geworden!

En al die documenten die je moet opsturen voor jouw vergunningsaanvraag. Zijn die wel nodig?

Nja, eigenlijk wel.

Je hebt namelijk niet voor niets een bouwvergunning nodig. Die bouwvergunning (ook wel de omgevingsvergunning genoemd) is gemaakt om er voor te zorgen dat iedereen in Nederland in een veilige woning en woonomgeving kan wonen.

Om daarvoor te zorgen moeten verbouwingen natuurlijk wel gecontroleerd worden. Anders gaat iedereen maar wat doen, met het risico op onveilige en andere onwenselijke situaties.

Maar hoe wordt mijn verbouwing dan gecontroleerd?

Er zijn 7 verschillende onderdelen waarop een gemeenteambtenaar jouw aanvraag controleert. In mijn ogen zijn voor een ‘normale’ verbouwing de volgende 4 daarin voor jou het belangrijkste.

 1. Er wordt getoetst op de veiligheid van de woning
 2. Ze toetsen op de leefbaarheid van de buurt
 3. Er wordt getoetst aan de hand van de milieu-eisen
 4. Ze toetsen op de aangezichten (uiterlijk) van de verbouwing

Om deze 4 onderdelen te controleren zijn regels beschreven in bijvoorbeeld het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en de Welstandseisen.

Hierin staat bijvoorbeeld dat je altijd een constructieberekening moet laten maken als je constructieve wijzigingen doorvoert (veiligheid). Of dat je jouw woning alleen als woning mag gebruiken en niet als kantoor (leefbaarheid). En dat je niet zomaar elke kleur steen mag gebruiken (uiterlijk).

Goed.

Nu ik heb beschreven waarom je een bouwvergunning nodig hebt is het misschien ook een stuk logischer de link te leggen met wanneer je een bouwvergunning nodig hebt. Daarover meer in de volgende hoofdstukken 🙂

In welke gevallen heb je altijd een bouwvergunning nodig?

Goed, wanneer heb je nu een bouwvergunning nodig? Eigenlijk komt het er op neer dat als je constructieve wijzigingen doorvoert je altijd vergunningsplichtig bent.

Voorbeelden?

Denk dan aan:

 • Het plaatsen van een aanbouw (dieper dan 4.0 meter)
 • Als je een dakterras gaat plaatsen
 • Het verwijderen van een draagmuur
 • Als je een dakopbouw plaatst
 • Het maken van nieuwe kozijnen
 • Als je een nieuwbouw woning bouwt
 • Het maken van een trapgat in je vloer

De controles van een gemeente zijn niet voor elke verbouwing hetzelfde. Bij de ene type verbouwing ligt de focus vooral op veiligheid, bijvoorbeeld bij het maken van een trapgat of het verwijderen van een draagmuur.

In die gevallen moet een constructeur er dus voor zorgen dat je een constructieberekening hebt die voldoet aan het Bouwbesluit.

Bij andere verbouwingen bijvoorbeeld bij een dakopbouw, een dakterras en nieuwbouwwoning komen er meerdere dingen kijken bij jouw vergunningsaanvraag. In die gevallen moet je ook kunnen aantonen dat je voldoet aan de gebruikseisen, aan de milieu-eisen en de eisen rondom het uiterlijk van het bouwwerk.

Om dat te kunnen controleren wil de gemeente bouwtekeningen ontvangen. Op die tekeningen vind je plattegronden, doorsnedes en specifieke aanduidingen van installaties. Dankzij die informatie weet de gemeente of jouw ontwerp voldoet aan alle eisen.

In welke gevallen heb je geen bouwvergunning nodig?

En wanneer heb je dan geen bouwvergunning nodig?

Dat is het geval bij:

 • Het bouwen van een aanbouw (minder diep dan 4.0 meter)
 • Als je een overkapping gaat plaatsen
 • Het bouwen van een bijgebouw in je tuin
 • Als je een dakkapel aan de achterkant van jouw woning gaat plaatsen
 • Het plaatsen van zonnepanelen op je dak

Het is niet zo dat je onbeperkt een aanbouw, bijgebouw of carport in je tuin mag bouwen. Daar zijn specifieke eisen voor geschreven. Dat geldt natuurlijk ook voor het plaatsen van een dakkapel en voor zonnepanelen.

Vergunningsvrij bouwen en de regelgeving

Denk hierbij aan de maximale afmetingen (lengte, diepte, hoogte), maar ook aan de ligging van het bouwwerk. In mijn blog over de regels van het bouwen van een vergunningsvrije aanbouw vertel ik je hier meer over.

Daarnaast moet het uiterlijk voldoen aan de redelijke eisen van Welstand. Een roze aanbouw zit er daarom helaas niet in 🙁

Het belangrijkste voor vergunningsvrij bouwen is dat je nog steeds moet voldoen aan het Bouwbesluit. Oftewel, je bent nog steeds zelf verantwoordelijk voor het bouwen van een veilig bouwwerk.

Let op (!). Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de regelgeving. Niet de aannemer! De aannemer is uiteraard wel verantwoordelijk voor het leveren van de juiste kwaliteit.

In artikel 2.1.2 van het Bouwbesluit staat dit onderdeel beschreven. Dit komt er op neer dat je altijd een constructieberekening moet laten maken als je constructieve wijzigingen doorvoert.

Hieronder zie je een screenshot uit dit Bouwbesluit.

Artikel 2.1.2 BouwbesluitBouwbesluit en een constructieberekening

Laat je geen constructieberekening maken?

Dan loop je het risico op schades, boetes en in extreme gevallen kun je zelfs een bouwstop krijgen.

Wat moet je doen als je een bouwvergunning nodig hebt?

Heb je een bouwvergunning nodig? Dan zul je de vergunningsprocedure moeten starten. Denk er hierbij wel aan dat de procedure 8 weken duurt. Terwijl de gemeente de mogelijkheid heeft de procedure eenmalig met 6 weken te verlengen.

Houd rekening met deze termijn als je jouw aannemer inplant. Zonder vergunning mag je namelijk niet beginnen met bouwen 🙁

Hieronder vind je een overzicht van hoe het proces van vergunningsaanvraag er uit.

Stappenplan vergunning aanvragen

 1. Maken van een ontwerp voor je verbouwing
 2. Doen van de vergunningscheck
 3. Laten maken van een bouwtekening
 4. Constructie laten berekenen
 5. Aanvragen van de bouwvergunning
 6. Krijgen van de beschikking van de gemeente
 7. Beginnen met de verbouwing 🙂

De 1e stap die je altijd moet zetten is het maken van een ontwerp. Met dit ontwerp doe je een vergunningscheck via het Omgevingsloket. Zodra de vergunningscheck aangeeft dat je vergunningsplichtig bent moet je de juiste documenten gaan verzamelen.

Kort gezegd komt dat er op neer dat je bouwtekeningen en een constructieberekening moet laten maken. Deze gegevens kun je via hetzelfde Omgevingsloket toevoegen aan jouw vergunningsaanvraag.

Na 8 weken krijg je een beschikking (antwoord van de gemeente). Zodra deze beschikking positief is kun je eindelijk aan de gang met de verbouwing.

Ben je benieuwd hoe dit proces er in iets meer detail uit ziet?

Kijk dan even in mijn blog over het simpel zelf aanvragen van een bouwvergunning.

Constructieberekening voor jouw bouwvergunning laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 500 mensen geholpen met het berekenen van hun bouwvergunning.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening een vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening van jouw bouwvergunning snel nodig? Dan kan dat ook. Wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier voor meer informatie over de constructieberekening van jouw bouwvergunning.

Welke gegevens moet je indienen als je een bouwvergunning nodig hebt?

Zoals ik al eerder zei controleert de gemeente jouw vergunningsaanvraag op 7 verschillende punten. Waarbij veiligheid, leefbaarheid, milieu-eisen en het uiterlijk van jouw woning voor jou het belangrijkste zijn.

Om die vergunning te krijgen heb je bouwkundige tekeningen en een constructieberekening nodig.

Die tekening en berekening zijn vaak de belangrijkste punten die je moet regelen voor jouw aanvraag. Toch is de ‘inleverlijst’ voor jouw vergunningsaanvraag iets groter.

Om een bouwvergunning te krijgen moet je de volgende gegevens aanleveren:

 1. Persoonlijke gegevens
 2. Locatiegegevens bouwwerk
 3. Omschrijving van jouw verbouwing
 4. Foto’s van de locatie
 5. Schatting van de bouwkosten
 6. Kwaliteitsverklaringen over de te gebruiken materialen
 7. Bouwtekeningen van de huidige en gewenste situatie
 8. Berekening van de constructie
 9. Stempelplan (onderdeel van de constructieberekening)

De meeste onderdelen zijn niet zo heel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat punt 5 (bouwkostenschatting), punt 6 (kwaliteitsverklaringen) en punt 10 (het Stempelplan) nog wat extra uitleg kunnen gebruiken.

Dus bij deze 🙂

Bouwkostenschatting

Die schatting (exclusief BTW) wordt gebruikt door de gemeente om de legeskosten de bepalen. De legeskosten zijn de kosten die je moet betalen aan de gemeente voor het behandelen van jouw aanvraag.

De legeskosten die je moet betalen zijn afhankelijk van de totale bouwkosten en verschillen per gemeente. Helaas heb je hier niet zoveel invloed op 🙁

Kwaliteitsverklaringen van de gebruikte materialen

Misschien heb je het bij de Gamma wel eens gezien… CE-markeringen op een stuk hout. Dat is eigenlijk precies wat hiermee wordt bedoeld. Je moet kunnen aantonen dat de materialen waarmee je bouwt van goede kwaliteit zijn.

Logisch ook want als jij een stalen balk plaatst van de verkeerde kwaliteit kan dat grote gevolgen hebben voor de veiligheid van jouw woning!

Het stempelplan

Steeds meer gemeentes vragen tijdens de vergunningsaanvraag al om het stempelplan. Waar dit vroeger voornamelijk de verantwoordelijkheid was van de aannemer is het tegenwoordig vaker de verantwoordelijkheid van de constructeur.

In het stempelplan wordt de tijdelijk constructie aangegeven als je bijvoorbeeld een draagmuur verwijdert. Die tijdelijke constructie bestaat meestal uit verschillende stempels.

In het kort

Een bouwvergunning is nodig als je constructieve wijzigingen doorvoert aan jouw woning. Denk hierbij dus aan het verwijderen van een draagmuur het bouwen van een dakterras of het maken van een aanbouw dieper dan 4.0 meter.

De vergunning kun je aanvragen via het Omgevingsloket. Binnen dit loket krijg je jouw eigen aanvraagpagina, waar binnen je alle benodigde gegevens kunt uploaden.

Zodra je dit hebt gedaan kun je de vergunningsaanvraag indienen, waarna je meestal na 8 weken het antwoord van de gemeente ontvangt.

Constructieberekening voor jouw bouwvergunning

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening voor jouw bouwvergunning. Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier voor meer informatie over het laten maken van een constructieberekening voor jouw bouwvergunning.

Heb je nog vragen over waarom je een bouwvergunning nodig hebt?

Of toevoegingen voor andere lezers? Laat dan een bericht achter in de berichtenbox 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Cuneyt Akca
Door

Cuneyt Akca

op 24 Mar 2021

Ik wil een gesloten veranda maken van ongeveer 5 bij 8 meter heb ik hier een vergunning voor nodig??, ik ga er later wel beton storten en er komen aan de zijkant nog balken tussen de woning en veranda om de druiven struiken op te vangen is eigenlijk een best groot project maar ik wil het in een stuk bouwen en de kamer wordt later gesloten door geïsoleerde wanden in te plaatsen met een schuif pui en raam werk hoor graag,..

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 25 Mar 2021

Hi Cuneyt, hier heb je inderdaad een vergunning voor nodig. Je mag namelijk maximaal 4 meter diep vergunningsvrij aanbouwen.

Louisa Diogo
Door

Louisa Diogo

op 01 Jul 2021

Ik wil en overkapping varanda maken van 3 bij 4 meter heb ik hier en vergunning voor nodig

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 02 Jul 2021

Hi Louisa, een overkapping mag je vergunningsvrij plaatsen. Je moet alleen wel de regelgeving volgen. Laat daarom altijd een tekening en berekening van de overkapping maken.

Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?