Simpel zelf jouw omgevingsvergunning aanvragen.

Je wilt verbouwen en moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. De aannemer staat over 2 maanden gepland, dus je kan het je niet veroorloven om vertraging op te lopen tijdens de vergunningsaanvraag.

Tegelijkertijd wil je de kosten graag een beetje binnen de perken houden, de verbouwing is namelijk al duur genoeg.

Het liefst doe je de aanvraag omgevingsvergunning daarom zelf.

Maar ja, hoe werkt zo’n vergunningsaanvraag? Welke gegevens heeft de gemeente nodig om jouw ontwerp te controleren en hoe zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk jouw bouwvergunning ontvangt?

In deze blog, waarin ik uitleg hoe je simpel zelf een vergunning kunt aanvragen help ik je met deze vragen 🙂.

Sneak preview 1: bij de meeste constructieve verbouwingen zoals (aanbouw, opbouw, draagmuur verwijderen), moet je verplicht een omgevingsvergunning aanvragen.

Sneak preview 2: met de vergunningsaanvraag controleert de gemeente of jouw woning voldoet aan onder andere de uiterlijke eisen en de veiligheidsnormen.

Sneak preview 3: een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag is de constructieberekening. Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een constructieberekening.

Video: zelf jouw omgevingsvergunning aanvragen

Waarom moet je een omgevingsvergunning aanvragen?

Helaas mag je in Nederland niet zomaar beginnen met verbouwen. Voor de meeste verbouwingen heb je namelijk een omgevingsvergunning nodig. Zoals het gifje hieronder werkt het dus helaas niet…

plaatfundering

Voordat je begint met bouwen moet jouw ontwerp gecontroleerd worden door een gemeenteambtenaar. Vaak van de lokale afdeling bouw- en woningtoezicht.

Die ambtenaar moet jouw aanvraag op 7 verschillende categorieën controleren.

Deze 2 zijn daarvoor de belangrijkste:

 1. Garanderen van de veiligheid van de woning
 2. Controleren van het uiterlijk van de woning

Om de controle te kunnen doen moet er onder andere een bouwtekening en een constructieberekening gemaakt worden.

Met die gegevens en de andere gegevens die je moet versturen controleert de gemeenteambtenaar of je voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld binnen Welstand, het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit.

Voorbeelden van verbouwingen waarvoor je (vaak) een bouwvergunning nodig hebt?

 • Bij het verwijderen van een draagmuur
 • Als je een aanbouw of uitbouw plaatst
 • Bij het maken van een schuur, overkapping of garage (bijgebouw)
 • Als je een dakopbouw of dakterras plaats
 • Bij het bouwen van een nieuwbouw woning

In het vervolg van deze blog vertel ik meer over hoe je voor dit soort type verbouwingen simpel zelf een omgevingsvergunning kunt aanvragen 🙂

Het begin van de aanvraag omgevingsvergunning

De eerste stap die je moet zetten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is navigeren naar www.omgevingsloket.nl. Dit is de site van de overheid, waarin alle vergunningsaanvragen worden gemonitord.

Aanvraag omgevingsvergunning via het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket

Via deze site kun je onder andere controleren of je vergunningsplichtig bent, kun je een melding van jouw verbouwing doen en kun je jouw omgevingsvergunning aanvragen.

Nieuwe website

Op dit moment wordt er door de overheid een geheel nieuwe website gebouwd. Qua eerste indrukken ziet die er ontzettend handig uit, wat ervoor gaat zorgen dat vergunningsaanvragen in de toekomst een stuk makkelijker gaan.

Helaas is die nieuwe pagina pas vanaf 2021 beschikbaar. We zullen het daarom nu nog even met de oude versie moeten doen.

Wat is belangrijk voor een aanvraag omgevingsvergunning?

Binnen het Omgevingsloket staat ontzettend veel informatie. In veel gevallen meer informatie dan dat jij nodig hebt. Vandaar dat ik in deze blog alleen de 7 belangrijkste onderdelen bespreek die je moet doorlopen als je een omgevingsvergunning wil aanvragen.

Wat de 7 belangrijkste onderdelen zijn van een vergunningsaanvraag?

Dat zijn:

 1. Gegevens over de aanvrager van de vergunning
 2. Het invullen van de locatiegegevens
 3. De geplande werkzaamheden
 4. De benodigde bijlagen
 5. Contact met het bevoegd gezag
 6. Vooroverleg inplannen
 7. Indienen vergunningsaanvraag

Hieronder vind je een voorbeeld van de hoofdpagina binnen het Omgevingsloket. Hierin geef ik aan waar je meer informatie over mijn eerdergenoemde 7 punten kunt vinden.

Overzicht omgevingsvergunning aanvragen

Overzicht hoofdpagina aanvraag omgevingsvergunning

Stap 1: jouw persoonsgegevens invullen voor de aanvraag omgevingsvergunning

Nadat je de aanvraag bent gestart moet je als eerste jouw persoonsgegevens invullen. Je ziet hier dat je ook de mogelijkheid hebt om in te vullen dat je de aanvraag voor iemand anders doet.

Het is daarom geen enkel probleem om de aanvraag door een bouwadviseur, architect of misschien wel een bekende te laten doen. Zij moeten dan alleen aangeven dat ze de aanvraag voor jou doen.

Doe je de aanvraag liever zelf?

Dan is het belangrijk dat je hier onder andere jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres toevoegt. Deze contactgegevens gebruikt de gemeenteambtenaar voor eventuele vragen en om de beschikking door te geven.

Stap 2: het invullen van de locatiegegevens voor de vergunningsaanvraag

De tweede stap is eigenlijk ook vrij logisch en niet al te ingewikkeld…

Hierin moet je aangeven op welk adres de verbouwing plaatsvindt. Dit is met name belangrijk voor de ambtenaar om simpel en snel te controleren of je voldoet aan het Bestemmingsplan en de Welstandseisen.

Persoonsgegevens aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning

Per stad, dorp of zelfs wijk kunnen hier andere regels voor zijn. Aan de hand van jouw adres kan de gemeente snel zijn welke eisen voor jou van toepassing zijn.

Aanvullend moet je hier aangeven wat de eigendomssituatie is van de woning. Hierin geef je aan of je zelf eigenaar bent of dat je het bouwwerk van iemand huurt.

Stap 3: voor welke werkzaamheden wil je een omgevingsvergunning aanvragen?

In de derde stap kom je bij de kern van het aanvragen van jouw omgevingsvergunning. Hierin moet je aangeven welke werkzaamheden je gaat doen. Het is ontzettend belangrijk dat je die werkzaamheden in 1 keer goed aangeeft.

Het verkeerd invullen hiervan kan namelijk voor vertraging zorgen bij jouw vergunningsaanvraag.

Mogelijkheid om een vergunningscheck te doen

Voordat je de werkzaamheden invult heb je de mogelijkheid om nog een vergunningscheck te doen. Ik raad je aan dit te doen als je niet zeker bent of je vergunningsplichtig bent. Als je vergunningsvrij mag bouwen hoef je namelijk geen legeskosten te betalen en kun je gelijk beginnen met bouwen!

Toevoegen van de werkzaamheden

Bij het toevoegen van de werkzaamheden moet je hier bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk (aanbouw), een overig bouwwerk bouwen (een schuur) of aan overige veranderingen aan bestaande bouwwerken (draagmuur verwijderen).

Hieronder vind je een overzicht van de werkzaamheden die staan benoemd.

Overzicht werkzaamheden omgevingsvergunning aanvragen

Overzicht werkzaamheden omgevingsvergunning aanvragen

Het is soms misschien niet altijd even duidelijk wat er onder bepaalde werkzaamheden wordt bedoeld. Bijvoorbeeld als je kijkt naar ”normaal onderhoud uitvoeren”.

Als je met je muis over de werkzaamheden heen scrollt komt er een korte toelichting hiervan.

Ik raad je daarom aan dit even te doen voor elk onderdeel waarover je twijfelt. Zo weet je zeker dat je niets vergeet.

Er wordt ook gevraagd naar werkzaamheden die betrekking hebben op een watervergunning. Dat is voor de meeste kleine verbouwingen niet echt relevant. Ik raad je alleen wel aan hier even rustig doorheen te lopen.

Stap 4: deze bijlagen moet je versturen voor jouw aanvraag omgevingsvergunning

Zoals ik eerder zei heeft de gemeente verschillende gegevens nodig om jouw aanvraag voor de omgevingsvergunning te kunnen toetsen op de eisen. Denk hierbij aan de veiligheidseisen, de gezondheidseisen en de milieueisen.

Hieronder zie je een overzicht voor welke eisen je welke bijlagen moet opsturen als je bijvoorbeeld een draagmuur weghaalt of een aanbouw bouwt.

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlagen aanvraag omgevingsvergunning

Wat dit rijtje concreet voor jou betekent?

 • Dat je bouwkundige tekeningen moet laten maken
 • Dat je een constructieberekening moet laten maken
 • Dat je bouwbesluitberekeningen moet toevoegen
 • Dat je moet aangeven wat de geschatte bouwkosten zijn

De bouwtekening is nodig om te controleren of je voldoet aan met name de gebruikseisen. Daarnaast geeft de tekening inzicht in het uiterlijk van het bouwwerk en wordt die gebruikt als input voor de constructeur.

De constructeur maakt aan de hand van de bouwkundige tekening een constructieberekening. Dankzij die berekening weet de ambtenaar en de aannemer waaraan het bouwwerk moet voldoen met betrekking tot constructieve veiligheid.

Bij de bouwbesluitberekening moet je denken aan een daglichtberekening, een EPC-berekening en de ventilatieberekening. Hiermee kan de ambtenaar controleren of je voldoet aan met name de gezondheids- en milieueisen. In de meeste gevallen is een bouwbesluitberekening onderdeel van het werk van de architect.

Mocht je twijfelen raad ik aan even aan je architect te vragen of alles in orde is.

Ook als je vergunningsvrij mag verbouwen moet je voldoen aan het Bouwbesluit. In de praktijk betekent dit dat je ook dan een constructieberekening en een bouwtekening moet laten maken!

Als laatste moet je een bouwkostenschatting opgeven. Dit is nodig om de legeskosten te bepalen voor jouw vergunningsaanvraag. Die legeskosten worden namelijk bepaald aan de hand van de totale bouwkosten.

In mijn blog ”Welke gegevens moet je naar de gemeente opsturen?” ga ik hier allemaal iets verder op in 🙂

Constructieberekening voor jouw vergunningsaanvraag laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun verbouwing.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening een vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening voor jouw verbouwing snel nodig? Dan kan dat ook. Wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier als je een offerte wil aanvragen voor het laten maken van een constructieberekening.

Stap 5: contact met het bevoegd gezag voor jouw vergunningsaanvraag

Het bevoegd gezag, is zoals het wat duur heet, het bestuursorgaan dat bevoegd is om een beslissing te maken over je vergunningsaanvraag. Voor iemand die gaat verbouwen is het bevoegd gezag meestal de gemeente.

Maar dit kan ook de provincie, het Rijk en de waterschappen zijn.

Het bevoegd gezag is belangrijk, omdat dat de instantie is die bepaald of je een vergunning krijgt. In het 5e onderdeel van jouw vergunningsaanvraag kan je kiezen om contact op te nemen met het bevoegd gezag.

Dit kun je doen per mail of per telefoon (zie bijlage hieronder).

Aanvraag omgevingsvergunning en het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag en de aanvraag omgevingsvergunning

Met het bevoegd gezag kun je ook het vooroverleg starten (daarover hierna meer). Daarnaast kun je de invulhulp bij het bevoegd gezag aanzetten. Zodra je dat aanvinkt kan een medewerker van jouw gemeente meekijken met jouw aanvragen en je helpen het formulier in te vullen.

Dit kan wel kosten met zich meebrengen.

Stap 6: aanvraag omgevingsvergunning en het vooroverleg

In de 6e stap kun je ervoor kiezen om een vooroverleg (zie illustratie) met het bevoegd gezag te starten.

Aanvraag omgevingsvergunning en het vooroverleg

Aanvraag omgevingsvergunning en het vooroverleg

Via het vooroverleg kun je de gemeente mee laten kijken met jouw conceptaanvraag. Hierin kun je de haalbaarheid van jouw plannen direct bespreken met de gemeente. Dit is met name interessant als je niet zeker weet of jouw ontwerp voldoet aan de eisen.

Bijvoorbeeld omdat je de 1e bent in de buurt of, als je nog vragen hebt over jouw ontwerp.

Als je het vooroverleg wilt starten is het belangrijk alle benodigde gegevens alvast toe te voegen. Zo heeft de ambtenaar een volledig beeld en kan hij of zij ook goed meekijken.

Aan een vooroverleg zitten ook legeskosten verbonden. Hoe hoog die kosten zijn is afhankelijk van de gemeente. Daar kan ik nu helaas niet zoveel over zeggen.

Stap 7: het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning

Heb je alle gegevens in gevuld? De juiste bijlage toegevoegd en een eventueel vooroverleg met de gemeente gehad?

Dan kun je jouw omgevingsvergunning aanvragen 🙂 🙂 🙂

Houd er rekening mee dat een vergunningsaanvraag normaal gesproken 8 weken duurt. De gemeente heeft daarnaast eenmalig de mogelijkheid deze 8 weken eenmalig met 6 weken te verlengen.

Plan jouw aannemer daarom niet te vroeg in, zonder vergunning mag hij namelijk niet beginnen…

Heb je nog niet alle informatie geupload? Dan krijg je een melding als hieronder:

Aanvraag omgevingsvergunning is niet compleet

Aanvraag omgevingsvergunning is niet compleet

Deze melding geeft aan dat je nog niet alle gegevens hebt geupload. En dat je kunt kiezen om ze alsnog up te loaden, of om ze later toe te voegen.

Soms kan het slim zijn om wel alvast jouw omgevingsvergunning aan te vragen, terwijl je bijvoorbeeld nog geen constructieberekening hebt.

Op die manier start de termijn van 8 weken alvast en hoef je niet te wachten. Hierbij is het wel belangrijk dat je de constructieberekeningen zo snel mogelijk toevoegt.

Let op (!) doe dit wel altijd in overleg met jouw architect of constructeur. Zo weet je zeker dat jouw besluit geen vertraging gaat veroorzaken 🙂

Omgevingsvergunning aanvragen in het kort

Een omgevingsvergunning aanvragen is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Het belangrijkste is dat je de juiste werkzaamheden invult en dat je alle benodigde bijlagen toevoegt.

Kom je niet helemaal uit de aanvraag voor jouw omgevingsvergunning? Start dan een vooroverleg met het bevoegd gezag of vraag jouw architect of bouwadviseur of hij jou hiermee wil helpen.

Zo voorkom je onnodige vertraging van jouw bouwproces.

Ik ben ervan overtuigd dat je op die manier met soms een beetje hulp heel makkelijk zelf jouw omgevingsvergunning kunt aanvragen.

Onze constructeurs helpen je graag met het maken van een constructieberekening voor jouw verbouwing . Dankzij ons ontwerp heb je een bouwhandleiding voor de aannemer, krijg je gegarandeerd een vergunning en heb je een document voor jouw verzekering.

Klik hier als je een offerte wil aanvragen voor het laten maken van een constructieberekening.

Heb je nog vragen? Of tips voor mede-verbouwers?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?