Wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning voor jouw verbouwing?
Omgevingsvergunning
Roy de Lepper
Omgevingsvergunning
10 min
2

Wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning voor jouw verbouwing?

10 min
2

Kosten omgevingsvergunning… Wat zijn de totale kosten van een vergunning en hoeveel kost elk apart onderdeel? Kan ik geld besparen op de vergunning? En zijn de legeskosten van een omgevingsvergunning in elke woonplaats hetzelfde?

Terechte vragen, omdat de kosten voor de vergunning vaak onverwacht zijn.

Ondanks dat je sinds 2014 steeds vaker vergunningsvrij mag bouwen, heb je in sommige gevallen toch nog we een vergunning nodig..

En daar zitten dan weer kosten aan verbonden.

Dit is overigens niet gek, want er moet aardig wat getoetst worden aan de hand van de vergunning. Dit kost tijd, en dus ook geld. Daarom rekenen gemeente ook legeskosten voor een omgevingsvergunning.

Wil je al antwoord krijgen op al je vragen? Lees dan snel verder!

Sneak preview 1: bij de meeste constructieve verbouwingen zoals (aanbouw, opbouw, draagmuur verwijderen), moet je verplicht een omgevingsvergunning aanvragen. De kosten van zo'n aanvraag beginnen vanaf €500,-.

Sneak preview 2: met de vergunningsaanvraag controleert de gemeente of jouw woning voldoet aan onder andere de uiterlijke eisen en de veiligheidsnormen.

Sneak preview 3: een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag is de constructieberekening. Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een constructieberekening.

Wat heb je nodig voor een vergunningsaanvraag?

Voordat je de aanvraag gaat doen is het belangrijk dat je weet welke bestanden er nodig zijn.

Want wanneer je deze al tot je beschikking hebt, is het niet nodig om deze tijdens de aanvraag nog aan te vragen.

Dit scheelt weer tijd en daarmee ook geld!

kosten omgevingsvergunning

De overheid gebruikt de vergunningsaanvraag om jouw verbouwing te toetsten op gebruikscomfort, milieu en, het allerbelangrijkst, veiligheid.

Hiermee wordt gegarandeerd dat jij en jouw buren veilig kunnen wonen!

Om hier ook daadwerkelijk op te kunnen toetsen zijn wel meerdere documenten nodig. Een lijst van deze documenten vind je hieronder..

 • Bouwtekeningen
 • Constructieberekeningen
 • Eventueel een onderzoeksrapport
 • Bouwkosten schatting

In mijn blog: Procedure vergunning aanvragen… Hoe werkt dat? Vind je meer informatie over de procedure van een omgevingsvergunning.

Wanneer zou ik vergunningsvrij mogen bouwen?

Weet je nog niet zeker of jij vergunningsvrij mag bouwen? Dan kan je altijd controleren of je vergunningsplichtig bent.

Je kunt dit vrij simpel doen door de vergunningscheck te doen via het omgevingsloket.

Bedenk wel dat vergunningsvrij bouwen niet gelijk betekent dat je ook regelvrij mag bouwen. In veel gevallen heb je bijvoorbeeld nog steeds een constructieberekening of bouwtekening nodig!

Kosten omgevingsvergunning… Dit zijn de kosten!

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag berekent de gemeente kosten. Zelfs als de vergunning uiteindelijk niet verleend wordt.

We noemen deze kosten legeskosten.

Deze hoogte van de kosten verschilt per gemeente en staan in de gemeentelijke legesverordening. In deze verordening en het daarbij behorende tarievenblad van de betreffende gemeente kun je exact vinden hoeveel legeskosten omgevingsvergunning je verschuldigd bent!

Hieronder een aantal voorbeelden van de omgevingsvergunning kosten. Zoals je ziet zijn de verschillen groot omdat de kosten sterk verschillen per gemeente en per aanvraag!

Type omgevingsvergunningGemiddelde kosten in EUR
Kosten omgevingsvergunning
Dakterras€500,- tot €1.000,-
Draagmuur verwijderen€600,- tot €1.200,-
Dakopbouw€750,- tot €2.000,-
Balkon€400,- tot €1.000,-
Uitbouw€750,- tot €1.500,-
Dakkapel€450,- tot €1.000,-
Nieuwbouw woning€5.000 tot €15.000

Wie bepaalt de hoogte van de leges omgevingsvergunning?

Het antwoord op deze vraag kan heel kort en bondig. De gemeenteraad bepaalt de tarieven voor de legeskosten van een omgevingsvergunning.

De uiteindelijke kosten worden dan berekend per activiteit. Bij een project met meerdere activiteiten worden de kosten natuurlijk bij elkaar opgeteld.

kosten omgevingsvergunning

Sommige van deze tarieven staan al vast. Dit komt omdat er per activiteit niet zoveel verschillen zijn, waardoor de kosten altijd hetzelfde zullen zijn.

Voor activiteiten waarbij de verschillen groter zijn, moeten er door deze verschillende andere tarieven gerekend worden.

Maar.. De definitieve kosten zijn pas bekend wanneer de vergunning daadwerkelijk verleend of geweigerd wordt. Er kan van te voren alleen een indicatie van de kosten worden gegeven.

Krijg je de kosten nou toegestuurd en ben je het niet eens met deze kosten voor jou omgevingsvergunning? Dan kan je tegen de legesfactuur bezwaar maken.

Let wel op! Dit bezwaar moet binnen 6 weken door de gemeente ontvangen zijn vanaf de datum dat de beschikking is gestuurd. Doe je dit niet, dan gaat de gemeente ervan uit dat je geen bezwaar maakt.

Overigens moeten de leges op de factuur wel betaald worden. Blijkt jouw bezwaar achteraf gegrond, dan zal je het teveel betaalde bedrag weer terug krijgen.

geld terug

Mocht je dit geen goede optie vinden. Dan kan je eventueel om uitstel van betaling vragen bij je gemeente of de rechtbank.

Leges omgevingsvergunning.. De verschillen per gemeente

Om je een indruk te geven van verschillende legeskosten per gemeente, heeft de Vereniging Eigen Huis een onderzoek gedaan!

Ze vroegen in 2017 de tarieven op van 390 gemeenten. Hier tussen bleken enorme verschillen te zitten.

De legeskosten omgevingsvergunning voor een verbouwing tot 10.000 euro

Ik zal je even wat voorbeelden laten zien van verschillende tarieven. Het zal je al snel duidelijk worden dat de verschillen inderdaad wel erg ver uit elkaar liggen!

 • Veenendaal €918,04
 • Buren €753,00
 • Capelle a/d Ijssel €168,00
 • Leiden €39,11

Je denkt nu waarschijnlijk bij jezelf.. Dit kan toch niet? Of misschien denk je wel.. Waarom woon ik nou toch in Veenendaal?

Op de eerste vraag zou ik zeggen, het is toch echt zo. De verschillen lopen op tot bijna €900,00.

En woon je in Veenendaal? Dan kan ik alleen maar zeggen.. Helaas. Er is echt niks aan te doen.

En wat als de bouwsom oploopt tot 130.000 euro?

In dit geval zullen de legeskosten natuurlijk veel hoger zijn, want de kosten zijn immers een percentage van de bouwkosten.

Ook dit onderzoek werd weer gedaan door Vereniging Eigen Huis in 2017. De resultaten vind je hieronder..

De legeskosten in een gemeente als Haren kunnen al snel €6756,00 bedragen en in Wassenaar zullen de kosten al snel rond de €6600 liggen.

Deze kosten zijn veel hoger dan de kosten in bijvoorbeeld Hoogeveen en Hoorn, waar je respectievelijk €1850,15 en €1460,00 betaald.

De verschillen zijn dus immens en hebben zelden te maken met echte kostenverschillen. Het zijn vaak de beleidskeuzes van de gemeente die voor de verschillen in kosten zorgen.

Hoe heeft een beleidskeuze dan invloed op kosten? Hoor ik je jezelf afvragen..

Het zit zo.. Gemeenten mogen voor een taak of dienst de maximale kosten vragen. Dit betekent dat er dus wel een maximaal is ingesteld, maar dat een gemeente deze kosten niet moet rekenen.

De gemeente kan er namelijk ook voor kiezen om een lager bedrag te rekenen. Dit doen ze dus bijvoorbeeld in Hoogeveen en Hoorn wel, maar veel minder in Haren en Wassenaar.

In zogeheten groeigemeenten liggen de kosten vaak ook lager. Dit komt omdat, zoals de naam al zegt, de groei hier zo sterk is dat en veel meer bouwaanvragen binnen komen. De gemeente kan er dan voor kiezen om de kosten over deze aanvragen te verdelen.

kosten omgevingsvergunning

Een laatste reden voor het rekenen van hogere kosten, is de aanwezigheid van veel historische bouwwerken. Denk hierbij aan monumentale panden.

De gemeente moet ik dat geval meestal meer tijd steken in het kijken naar het stadsgezicht en of deze wel genoeg beschermd wordt.

Waar worden de legeskosten omgevingsvergunning om gebaseerd?

De legeskosten zijn uiteindelijk gebaseerd op de totale bouwkosten van de verbouwing. Dit betekent de aannemingssom exclusief de omzetbelasting.

Ga je zelf bouwen en betaal je dus geen kosten aan bijvoorbeeld een aannemer?

Dan worden de bouwkosten gebaseerd op de bouwkostenprijs die je aan eventuele derde zou betalen om het bouwwerk te realiseren.

Het uiteindelijke tarief is opgebouwd uit de som van de verschuldigde rechten voor de activiteiten in de aanvraag.

Dus wanneer je meer activiteiten uitvoert, zal de gemeente ook een hoger tarief rekenen.

Overzicht van de legeskosten van een omgevingsvergunning

De legeskosten worden berekend aan de hand van de onderstaande tarieventabel.

Vind een aanvraag in twee fasen plaats? Dan worden de kosten van beide fasen bij elkaar opgeteld.

Hieronder vind je de kosten als onderdeel van de bouwkosten. Je zult zien dat een groot onderdeel afhankelijk is van de bouwkosten.

 • 650 euro voor bouwkosten van 2.000 t/m 19.999 euro
 • 750 euro voor bouwkosten van 20.000 t/m 99.999 euro
 • 550 euro voor bouwkosten van 100.000 t/m 999.999 euro
 • 650 euro voor bouwkosten van 1.000.000 t/m 4.999.999 euro
 • 450 euro voor bouwkosten van 5.000.000 t/m 24.999.999 euro
 • 250 euro voor bouwkosten van 25.000.000 of meer

Zijn er dan nog meer invloeden op de legeskosten omgevingsvergunning?

Ja zeker!

Sterker nog.. Helaas is er een hele lijst met kosten die nog invloed kunnen hebben op de totale kosten van jouw omgevingsvergunning.

Dit is waarom veel mensen schrikken van de hoge kosten van de vergunning. Wanneer je enkel van de tarieven in de vorige tabel uitgaat, kunnen de kosten ineens hoger zijn dan je had verwacht.

Om jou niet voor deze verrassing te laten staan hoop ik je met de volgende lijst kosten genoeg te informeren.

 • 350 euro bij een afwijking van een voorbereidingsbesluit
 • 500 euro wanneer een tijdelijke afwijking wordt toegepast
 • 500 euro bij een algemene maatregel van bestuur aangewezen buitenplanse afwijking
 • 500 euro voor een binnenplanse afwijking
 • 500 euro voor het verlengen van de aangegeven termijn voor bouwactiviteit in de aanvraag
 • 500 euro indien de activiteit in strijd is met bepaalde regels, een afwijking van een provinciale verordening
 • 500 euro als er een afwijking van een exploitatieplan wordt toegepast
 • 500 euro indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld, afwijking van nationale regelgeving
 • 650 euro als de aanvraag in de omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit
 • 300 euro als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit rond een beschermd monument of rond een gemeentelijk of provinciaal aangewezen monument.
 • 300 euro bij het brandveilig gebruiken van een bouwwerk en wanneer de aanvraag betrekking heeft op een activiteit bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de wet.
 • 600 euro indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het tarief hiermee verhoogd

Dat was een aardige lijst met al deze speciale kosten..

kosten omgevingsvergunning

Is dit dan alles? Helaas niet.

Er zijn ook legeskosten omgevingsvergunning die betrekking hebben op specifieke activiteiten

Hier ga ik je ook een hele lijst van geven, maar natuurlijk niet alles in die lijst is voor jou interessant. Kijk daarom gewoon even om welke activiteit het bij jouw aanvraag gaat, dan weet je precies wat de extra kosten zullen zijn!

De lijst geeft de kosten weer samen met de bouwactiviteit waar de aanvraag betrekking op heeft.

 • 350 euro – onroerende zaak met alarminstallatie
 • 350 euro – opslaan roerende zaken
 • 500 euro – het maken van handelsreclame
 • 500 euro – algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving
 • 500 euro – tot de provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschap verordening aangewezen activiteiten met invloed op de fysieke leefomgeving
 • 600 euro – het vellen of doen vellen van houtopstand
 • 650 euro – het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg
 • 650 euro – aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg
 • 1.300 euro – het slopen van een bouwwerk

De informatie hierboven is afkomstig van de officiële website van de overheid. Let dus goed op, want het kan zijn dat er kleine aanpassingen zijn gedaan.

Kunnen de legeskosten van een omgevingsvergunning ook minder worden?

Dit is natuurlijk een hele belangrijke vraag, want het is wel handig dat je weet waar je kosten kunt besparen. Het zal een grote tegenvaller zijn wanneer je hier achteraf pas achter komt.

Helaas zijn er voor de vergunning zelf geen vermindering in kosten. Je kunt echter wel van vermindering gebruik maken wanneer je de vergunning intrekt.

Als jij, de aanvrager, de omgevingsvergunning intrekt heb jij recht op een vermindering van kosten. Deze vermindering is:

 • 75% – Als je binnen drie weken na indiening bij een reguliere procedure de vergunning weer intrekt. Bij een uitgebreide procedure is dit na zes weken.
 • 50% – Als de aanvraag in de periode van drie tot zes weken wordt ingetrokken. Bij de uitgebreide procedure is dit van zes weken tot 18 weken.
 • 25% – Als de aanvraag na zes weken wordt ingetrokken of na 18 weken bij de uitgebreide procedure.
 • 50% – Vermindering bij een gehele of gedeeltelijke weigering van de omgevingsvergunning

Kom je er tijdens de aanvraag dus achter dat je de vergunning toch niet wilt aanvragen? Bijvoorbeeld omdat de aanvraag niet doorgaat..

Dan doe je er dus heel verstandig aan om de aanvraag stop te zetten!

Kosten omgevingsvergunning.. Wat is er verder van toepassing?

Tot slot zijn er nog een aantal extra punten van toepassing..

Deze punten zijn:

 • Over aanvragen die buiten behandeling worden gelaten na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet een bedrag betaald worden van: 250 euro
 • Oordeelt het bevoegd gezag dat de activiteit geen omgevingsvergunning nodig heeft, is het tarief: 250 euro
 • Bedragen kleiner dan 125 euro worden niet in mindering gebracht
 • Een behandeling van een aanvraag tot wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning bedraagt: 250 euro

Advies: bekijk van te voren goed wat de totale kosten van een omgevingsvergunning zijn!

Zoals je nu wel weet zijn de kosten van een omgevingsvergunning helaas niet overal hetzelfde. Gemeenten hebben dus het recht om eigen legeskosten vast te stellen.

Om niet voor verrassingen te komen te staan raad ik je aan om alle kosten goed in kaart te brengen.

Daarnaast is het natuurlijk zonde als je al legeskosten betaald voor een omgevingsvergunning, terwijl je de verbouwing uiteindelijk niet gaat uitvoeren. Bedenk je dus ook altijd goed of je echt wilt gaan verbouwen!

Constructieberekening voor jouw vergunningsaanvraag laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun verbouwing.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening een vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening voor jouw verbouwing snel nodig? Dan kan dat ook. Wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier als je een offerte wil aanvragen voor het laten maken van een constructieberekening.

In het kort

Je weet nu als het goed is wat de kosten van de omgevingsvergunning zullen zijn en hoeveel leges je dus moet betalen.

Inmiddels weet je dat je helaas geen invloed hebt op de hoogte van die kosten. Informeer daarom altijd even bij jouw gemeente wat de exacte legeskosten voor jouw verbouwing zijn.

Heb je nog vragen over de kosten van een omgevingsvergunning? Of heb je nog tips voor mensen die hun vergunning nog moeten aanvragen?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd 🙂

Reacties