Wat is de procedure als je een omgevingsvergunning wil aanvragen?

Wat is de procedure als je een omgevingsvergunning wil aanvragen?

Procedure omgevingsvergunning… Hoe doorloop ik deze het beste? Kan ik tijd besparen en kan ik misschien ook wel kosten besparen?

De antwoorden op deze vragen worden door veel mensen die een omgevingsvergunning aan moeten vragen verlangd. Het is natuurlijk ook wel zo handig dat je precies weet hoelang de aanvraag duurt en welke stappen je moet doorlopen.

Vandaar deze blog. Ik ga hopelijk al jouw vragen beantwoorden zodat je de procedure omgevingsvergunning makkelijk kan doorlopen.

Ben je al benieuwd? Lees dan deze blog!

Sneak preview 1: bij de meeste constructieve verbouwingen zoals (aanbouw, opbouw, draagmuur verwijderen), moet je verplicht een omgevingsvergunning aanvragen.

Sneak preview 2: met de vergunningsaanvraag controleert de gemeente of jouw woning voldoet aan onder andere de uiterlijke eisen en de veiligheidsnormen. Een vergunningsaanvraag duurt tussen de 8 en 14 weken.

Sneak preview 3: een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag is de constructieberekening. Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een constructieberekening.

Video procedure omgevingsvergunning aanvragen

Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Dit is toch wel een cruciale vraag. Als je geen omgevingsvergunning nodig hebt, heeft het lezen van deze blog natuurlijk niet zoveel zin.

Eerst even over de omgevingsvergunning. Deze is ingevoerd in 2010 als een samenstelling van verschillende vergunning rondom het bouwen, ruimte, milieu, natuur en monumenten. Je hoeft nu dus nog maar één vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning.

Rondom die vergunning zijn dan wel weer heel veel regels opgesteld. Per verbouwing zijn er weer verschillende regels en daarom is het vaak lastig om te bepalen of je wel een vergunning nodig hebt.

Er is echter een hele simpele tip…

Op de website van het omgevingsloket kan je een vergunningscheck doen om erachter te komen of je een vergunning aan moet vragen.

Heb je nou behoefte aan meer uitleg waarom een verbouwing dan wel of niet wordt goedgekeurd? Lees dan mijn blog over  vergunningsvrij bouwen!

De eerste stap in de procedure omgevingsvergunning… Doe de check!

Zoals ik al zei kan je de vergunningscheck doen om te weten of je een vergunning nodig hebt.

Nadat je deze check hebt gedaan zijn er drie opties.

  • je hebt een vergunningplicht
  • je hebt een meldingsplicht
  • of je bent niet melding- of vergunningplichtig

Het kan echter ook zo zijn dat je meerdere plannen voor één locatie hebt… wat dan?

Hierdoor kan er een combinatie van uitkomsten zijn. Je moet hier dus goed opletten bij het verdere verloop van de aanvraag.

Wanneer je geen vergunning aan moet vragen of een melding hoeft te doen, controleer dan altijd wel of er bepaalde voorschiften zijn!

Deze zijn makkelijk op te vragen bij het bevoegd gezag of je kunt een deskundige raadplegen.

Informeren van het bevoegd gezag

Stap twee is het bevoegd gezag informeren. Dit doe je om te bepalen of je überhaupt wel een omgevingsvergunning kunt krijgen. Het bevoegd bezag wordt automatisch gekoppeld in jouw vergunningsaanvraag. Hierin staan ook de contactgegevens van het bevoegd gezag.

Hier hoeft echter niet altijd uit te komen dat je vergunning krijgt, naast natuurlijk het wel krijgen van een vergunning. Het kan ook zo zijn dat het bevoegd gezag stelt dat alleen meldingsplicht voldoende is.

Hiervoor moet je bij het bevoegd gezag de volgende informatie indienen:

  • Informatie over de locatie
  • Gegevens van de gemachtigde
  • De uit gespecificeerde werkzaamheden
  • Gegevens van de aanvrager
  • Extra informatie die belangrijk kan zijn

De gegevens van de aanvrager en gemachtigde spreken voor zich…

De informatie over de locatie lever je aan doormiddel van foto’s of bouwtekeningen. Het aanleveren van foto’s is dan natuurlijk de makkelijke optie. Op de bouwtekeningen kom ik zo nog terug. Een voorbeeld van de bouwtekening zie je hieronder.

Procedure omgevingsvergunning

De aanvraag zal in eerste instantie nog als concept worden bewaard. Dien je de aanvraag daadwerkelijk in, dan zal deze uit conceptmodus gaan.

Wanneer dit gebeurd kan je nog wel een aantal dingen wijzigen!

Het gefaseerd indienen van de aanvraag tijdens de procedure omgevingsvergunning

Je kan de omgevingsvergunning gefaseerd indienen. Het voordeel hiervan is dat je de plannen die je hebt nog kunt veranderen als er voor punten geen toestemming wordt gegeven.

Twijfel je dus over een paar punten? Dan is het verstandig om deze in fase 1 in te dienen. Dan kan je deze later nog aanpassen…

Mocht dit nodig zijn natuurlijk!

Fase 1

De eerste fase bestaat uit het toestemming vragen voor een deel van de werkzaamheden. Je wacht daarna op een akkoord in de vorm van een beschikking.

Let wel op! De ontvangst van een beschikking wil nog niet zeggen dat je ook echt kunt gaan beginnen.

Fase 2

In de tweede en tevens laatste fase, vraag je toestemming aan voor de overige werkzaamheden. Als deze fase ook wordt goedgekeurd, dan krijg je weer een beschikking.

Als je dus de beschikking hebt… over de beschikkingen, vormen deze samen je omgevingsvergunning.

Bij een watervergunning of melding kan deze fasering niet.

Let op! Doe je een gefaseerde aanvraag, let dan op de volgende punten:

– Meld de volledige reikwijdte van het project in de projectomschrijving. Hierdoor kan het bevoegd gezag zien voor welke onderdelen in fase 2 aanvragen worden ingediend.

– Begin nooit met de geplande werkzaamheden totdat je voor beide fases een beschikking hebt.

Tip (!). In fase 2 kan je bijvoorbeeld jouw constructieberekeningen indienen. Daarop hoef je dus niet te wachten. Hierdoor kan je de aanvraag een stuk versnellen.

Wie zou je kunnen helpen bij vragen over de vergunningsaanvraag?

Wanneer je zelf de aanvraag gaat doen, zijn er waarschijnlijk een aantal vragen die voorbijkomen…

Met iemand in je buurt die een ruime ervaring heeft met dit soort zaken, kan je om uitleg of hulp vragen.  Maar als je diegene niet in de buurt hebt, wat moet je dan doen?

Procedure omgevingsvergunning

Je kan de aanvraag openstellen. Hierdoor kan het bevoegd gezag meekijken en kan er gezamenlijk worden gekeken of de plannen haalbaar zijn.

Let wel op, openstellen is niet bij ieder bevoegd gezag mogelijk!

Procedure omgevingsvergunning… Vanaf het indienen zijn er geen wijzigingen meer mogelijk!

Als je de aanvraag dan uiteindelijk hebt ingediend is er geen wijziging meer mogelijk. Er kunnen nog wel wat extra bijlagen worden toegevoegd.

Na het indienen is de status van de aanvraag ‘in behandeling’, waarna het bevoegd gezag gaat beoordelen of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Hoe lang duurt de aanvraag van de omgevingsvergunning?

De duur van de aanvraag hangt een beetje van de aanvraag zelf af..

Een eenvoudige aanvraag duurt maximaal acht weken. Wel kan deze met nog zes weken verlengd worden. Dit gebeurd niet vaak, maar je moet hier toch rekening mee houden.

Een complexere aanvraag kan tot wel zes maanden duren! Maar schrik niet, dit is bij een gewone verbouwing niet heel vaak het geval. In de eerste acht weken van deze aanvraag kan de termijn ook hier met zes weken worden verlengd.

Vertraging bij een niet complete aanvraag…

Je hebt de aanvraag ingediend en krijgt dan te horen en hoort dan dat de aanvraag niet volledig is…

Daar zit natuurlijk niemand op te wachten en het is daarom heel gunstig wanneer je dit kan voorkomen.

Wanneer het bevoegd gezag de aanvraag niet volledig vind, kan hij om aanvulling vragen. Hierbij wordt gelijk de termijn voor de uitspraak opgeschort.

Procedure omgevingsvergunning

Let er dus altijd goed op dat je alle informatie aanlevert, om vertraging te voorkomen.

Wanneer je uiteindelijk alle gewenste gegevens hebt aangeleverd, loopt het beslistermijn weer verder.

Als de aanvraag al als gecompliceerd wordt gezien, wordt er eerst door het bevoegd gezag een ontwerpbesluit gepubliceerd. Mocht je hier een reactie op hebben, dan moet je deze binnen zes weken na de publicatie indienen.

Gelukkig zijn deze zes weken wel onderdeel van de totale zes maanden beslistermijn!

Wanneer ontvang ik het besluit van de gemeente (de beschikking)?

Als het dossier totaal gesloten is zal de beschikking pas een definitieve goedkeuring zijn. Het kan zijn dat er eerst nog aanvullingen aangeleverd moeten worden, voordat ze het dossier kunnen sluiten.

Voor een melding komt er geen beschikking, hoogstens een opmerking of extra voorwaarden.

Vooralsnog is het niet verstandig om met de werkzaamheden te beginnen voor een eindbeslissing. Wacht hiermee tot in ieder geval zes weken na de bekendmaking van de beschikking.

Zeker bij sloop- of kapwerkzaamheden is dit het geval! Het probleem hiermee is namelijk dat deze niet in de oude staat hersteld kunnen worden.

Als de beschikking dan uiteindelijk onherroepelijk is geworden, kun je aan de slag!

Ben je het niet eens met de beschikking?

Ben je het na de procedure omgevingsvergunning niet eens met de beschikking. Dan heb je zes weken om bezwaar of beroep aan te tekenen, mits deze volgens de reguliere procedure is verlopen.

Bij een aanvraag die volgens de uitgebreide procedure is verlopen, zal je eerst de zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen en daarna eventueel pas in beroep gaan.

Je houdt hierbij de volgende volgorde aan:

Eerst ga je in beroep bij de rechtbank, daarna kan je in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure omgevingsvergunning… Kan ik de aanvraag zelf doen?

Dit is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Kan je de vergunning zelf aanvragen?

Procedure omgevingsvergunning

In principe is het aanvragen niet heel moeilijk. Ga je een aanbouw bouwen, draagmuur verwijderen of een dakterras plaatsen? Dan kun je die aanvraag zonder problemen zelf doen.

Bij uitzonderingsgevallen en complexere verbouwingen is dit een ander verhaal…

Het aanvragen van die soort vergunningen kan vaak een hele klus zijn. Veel mensen vragen in zo’n geval dan ook hulp van een expert in.

Je wilt immers niet dat er iets fout gaat..

Dankzij de hulp van een expert heb je een grotere kans dat de vergunning (sneller) geaccepteerd wordt.

In sommige gevallen kunnen jouw plannen iets aangepast worden. Dit kan ervoor zorgen dat je helemaal geen vergunning nodig hebt!

En dat scheelt natuurlijk weer een hoop geld.

Procedure omgevingsvergunning… welke documenten heb ik nodig?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij simpel. Je hebt bouwtekeningen, de constructieberekeningen en een bouwkostenschatting nodig.

Procedure omgevingsvergunning

Waarom heb ik die documenten dan nodig?

De voornaamste reden is dat de documenten worden gebruikt om de veiligheid van jouw bouwwerk te controleren.

Door middel van correcte bouwtekeningen ziet het bevoegd gezag dat de constructie goed in elkaar zit. De constructieberekening zal vervolgens laten zien dat ook alle krachten in en op de constructie gedragen kunnen worden.

Daarnaast is het volgens de wet verplicht om een constructieberekening te laten maken wanneer je een constructie wijziging doorvoert. Zelfs wanneer je niet vergunningsplichtig bent.

Ook voor de verzekering is het handig om de berekening en tekeningen te laten maken..

Wist je dat jij verantwoordelijk bent voor het bouwen volgens de regelgeving en dus niet de aannemer?

Met het aanvragen van de documenten kan je aantonen dat jij niet meer verantwoordelijk bent, omdat je ervanuit gaat dat de constructeur of bouwkundigtekenaar zijn werk goed heeft gedaan.

Mocht er dus toch een constructieve fout ontstaan, dan kan je deze verhalen bij de constructeur. Handig dus!

Nog niet overtuigd? Lees dan maar snel mijn blog: Waarom heb ik een constructieberekening nodig? Dan hoop ik dat het daarna duidelijk wordt.

Bouwkostenschatting

Het bevoegd gezag heeft ook een schatting van de bouwkosten nodig. Op basis hiervan worden jouw legeskosten bepaald.

Constructieberekening voor jouw vergunningsaanvraag laten maken

Bij ConstructieShop.nl focussen wij ons op het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen van particulieren. Zo hebben wij vorig jaar meer dan 2.000 mensen geholpen met het berekenen van hun verbouwing.

Dankzij onze constructieberekening heeft jouw aannemer een goede bouwhandleiding en heb je een document wat je kunt gebruiken voor jouw verzekering. Daarnaast geven wij de garantie dat je dankzij onze constructieberekening een vergunning krijgt.

Heb jij de constructieberekening voor jouw verbouwing snel nodig? Dan kan dat ook. Wij leveren de constructieberekening al binnen 48 uur.

Klik hier als je een offerte wil aanvragen voor het laten maken van een constructieberekening.

Nu kan je aan de slag met de procedure omgevingsvergunning!

Als het goed is heb je nu een goed beeld hoe je de procedure van jouw omgevingsvergunning goed kunt doorlopen.

Heb je nog vragen? Of tips voor andere lezers?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Heb je een constructieberekening nodig?